SUOMEN
GOLFLIITTO

Suomen Golfliiton Hall of Fame – Säännöt

Valintatoimikunta

Valintatoimikunnan kokoonpano on puheenjohtaja ja 4–7 varsinaista jäsentä. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Toimikunnan tehtävänä on asettaa ehdolle ja valita uudet Hall of Famen jäsenet
– pelaajakategoriaan
– elämänurakategoriaan

Suomen Golfliitto ry:n liittohallitus hyväksyy toimikunnan puheenjohtajan ja jäseniksi henkilöt, joiden se katsoo omaavan parhaat mahdolliset edellytykset suorittaa tehtävä omien lajiin liittyvien kokemuksiensa, kokonaisvaltaisen näkemyksensä ja lajin perusteellisen tuntemuksensa kautta ja joilla on erinomainen tuntemus Suomen golfhistoriasta ja sen entisistä sekä nykyisistä pelaajista ja muista golfvaikuttajista.

Toimikunnan jäsenet ja puheenjohtaja valitaan tehtäväänsä neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein. Ensimmäisen valinnan yhteydessä suoritetaan arvonta, ketkä valituista jäsenistä toimivat kaksi vuotta ja ketkä neljä vuotta.

Erovuorossa olevien toimikunnan jäsenten tilalle liitohallitus nimeää syyskuun loppuun mennessä kahden vuoden välein uudet jäsenet neljäksi seuraavaksi toimintavuodeksi.

Uudelleenvalintakertoja ei ole rajoitettu.

Suomen Golfliitto ry:n puheenjohtaja kuuluu itseoikeutetusti valintatoimikuntaan. Valintatoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja toimikunnan sihteerinä toimii Golfliiton toiminnanjohtaja.

Soveltuvuus kunniagallerian ehdokkaaksi

Ehdokkaaksi valinnan perusteena tulee olla henkilön kyvyt ja ansiot pelaajana tai muuna golfvaikuttajana. Ehdokkuudessa voidaan huomioida samanaikaisesti sekä pelaaja- että elämänurakategorian kriteerit.

Pelaajakategoriassa henkilön aktiiviuran päättymisestä tulee kulua kolme vuotta ennen kuin hänet voidaan asettaa ehdolle. Elämänurakategoriassa ehdokkaat voivat edelleen toimia aktiivisesti golfin parissa valintansa aikana.

Erityispäätöksellä kolmen (3) vuoden odotusaikaa ei tarvita. Sääntöä voidaan soveltaa esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa tiedetään henkilön olevan vakavasti sairaana.

Valintatoimikunta noudattaa kymmenen (10) vuoden sääntöä: Suomen Golfliiton valintatoimikunnalle osoitetut ehdotukset Hall of Fameen lisätään vuosittain ehdokaslistaan, jossa kukin ehdotus säilyy automaattisesti kymmenen vuotta. Ehdotusten tulee tulla joko golfyhteisöiltä tai yhteistyötahoilta.

Valintatoimikunnan jäseniä tai puheenjohtajaa ei heidän toimikautensa aikana voida asettaa ehdolle Hall of Fameen.

Ehdokasasettelu               

Valintatoimikunnan jäsenet toimittavat ehdotuksensa Hall of Fameen erillisellä lomakkeella toimikunnan sihteerin ilmoittamaan osoitteeseen. Toimikunta käsittelee myös kaikki golfyhteisöiltä tai yhteistyötahoilta tulleet ehdotukset. Ehdokkaiden nimet on toimitettava marraskuun loppuun mennessä. Ehdotusten perusteella toimikunnan sihteeri kokoaa joulukuun aikana yhteenvedon ehdokkaista ja toimittaa sen perusteluineen kaikille toimikunnan jäsenille. Myös edesmenneitä urheilijoita tai vaikuttajia voidaan nimetä ehdokkaiksi.

Hall of Famen jäsenten valinta

Valinta tapahtuu kahden vuoden välein. Valintakokous järjestetään tammikuussa. Poikkeustapauksissa sääntöä voidaan soveltaa esimerkiksi sairaustapauksissa.

Hall of Fameen voidaan valita 0–4 henkilöä kerrallaan; enintään kaksi (2) henkilöä kumpaankin kategoriaan. Ensimmäisellä valintakerralla valintamäärästä voidaan poiketa.

Vaalitoimikuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Valitsematta jääneiden ehdokkaiden nimiä ei mainita ulkopuolisille henkilöille.

Valintatoimikunnan puheenjohtaja julistaa valittujen nimet valintakokouksessa. Valinta on julkinen, kun kaikki valitut on henkilökohtaisesti tavoitettu ja heiltä on saatu suostumus siitä, että he ottavat Hall of Fame -kunnian vastaan.

Suomen Golfliiton liittohallitus vahvistaa valinnat ja päättää palkitsemistilaisuuden ajasta ja paikasta.

Kunniagallerian palkinto

Kunniagalleriaan valittu henkilö palkitaan numeroidulla Hall of Fame -palkinnolla ja kunniakirjalla. Hänen valokuvansa liitetään Suomen Golfliiton toimistossa sijaitsevaan kuvagalleriaan sekä Hall of Famen verkkosivuilla olevaan henkilögalleriaan.

Hall of Fame -kunnian peruuttaminen

Hall of Fame -kunnia on mahdollista peruuttaa, mikäli liittohallituksen tietoon tulee yksityiskohtaisia seikkoja siitä, että jäsenen toiminta on suuresti vahingoittanut yhteiskuntaa ja/tai golfia tai mikäli jäsen on tuomittu vakavasta rikoksesta. Suomen Golfliiton liittohallituksen tulee käsitellä peruuttaminen kokouksessaan, mikäli valintatoimikunta on sen asianmukaisesti ilmoittanut liittohallituksen kokouksen asialistalle.

Ennen kuin lopullinen päätös henkilön poistamisesta Hall of Fame -kunniagalleriasta voidaan tehdä, Suomen Golfliiton valintatoimikunnan tulee toimittaa kyseiselle henkilölle kirjallinen viesti, jossa kerrotaan että valintatoimikunta tulee edellä mainittuihin seikkoihin perustuen käsittelemään asian kokouksessaan.

Sääntömuutokset

Näiden sääntöjen muuttamista päättää liittohallitus.

Suomen Golfliiton Hall of Fame -säännöt on hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2017