SUOMEN
GOLFLIITTO

Kilpagolfin strategia

Kilpagolftoimijoiden yhdessä valitsemat strategian painopistealueet ovat

  • Asiantuntijuuden ja osaamisen lisääminen sekä tiedon jakaminen koulutuksen ja vuorovaikutuksen kautta
  • Ammattimainen ja tavoitteellinen toiminta
  • Rakenteet, resurssit ja olosuhteet luodaan tueksi Urheilijan polulle matkalla menestykseen

Onnistuneesti toteutettujen toimenpiteiden kautta tavoitteeksi on asetettu saavuttaa maailman top50 -taso, jonka vaatimukset peilaantuvat kaikessa tekemisessä. Huipulle tähtäävän toiminnan kulmakivenä on tuki golfyhteisöille ja muille kilpagolfin parissa toimiville.

Ohjausryhmä

Kilpagolfin strategian toteutusta seuraa laaja-alaisen urheilu- ja lajitaustan omaava Kilpaurheilun ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja sparraamaan golfin kilpaurheilun kehityksestä. Kilpaurheilun toimikuntana myös toimiva työryhmä tekee tarvittaessa kehitysehdotuksia ja antaa lausuntoja strategian toteutukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Kilpagolf on kilpailutoimintaa ja kilpailumenestykseen tähtäävää valmennusta

Golfliiton kilpaurheiluyksikön toiminta kattaa kolme keskeistä aihealuetta; kansainväliset kilpailutapahtumat, kansallinen kilpailutoiminta ja Team Finland -liittovalmennus. Jälkimmäiseen luetaan myös nuorten ja aikuisten edustuspelaaminen.

Vastuu toiminnan päivittäisestä toteutuksesta, suunnittelusta ja raportoinnista on Golfliiton toimihenkilöillä. Palkatun henkilöstön lisäksi toiminnassa on mukana merkittävä määrä asiantuntijoita ja oto-toimijoita erilaisissa tehtävissä; kiertue- ja kilpailupäälliköt, tuomarit, tekniset avustajat, viestintähenkilöstöä, lajivalmentajat ja urheiluvalmennuksen asiantuntijat.

Kilpaurheilutoimintaa johtaa Kilpaurheilupäällikkö yhdessä Kilpailu- ja koulutusvastaavan ja Valmennuspäällikön kanssa.

Kansainväliset kilpailutapahtumat

Golfliitto on keskeinen vaikuttaja Suomessa pelattavien kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestäjänä, kumppanina ja auktorisoijana. Näillä kilpailuilla on merkittävä rooli suomalaisen kilpagolfin kehittämisessä useasta näkökulmasta: Kansainväliseen menestykseen tähtäävät urheilijat saavat mittarin omalle kehitykselleen, suomalaisten golfkenttien taso punnitaan kansainvälisessä kilpailuympäristössä ja liiton sekä golfyhteisöjen organisaatiot saavat arvokasta kokemusta tapahtumajärjestämisen vaatimuksista.

Suomessa on järjestetty, ja tullaan järjestämään arvokilpailuja lähes kaikilla eurooppalaisilla ammattilais- ja amatööritasoilla sekä miehille että naisille.

Järjestelyoikeuksista neuvoteltaessa Golfliitto on kumppani sekä kansainvälisten tahojen, kenttäyhteisöjen että yhteistyökumppaneiden suuntaan. Golfliitto nimeää kilpailutapahtumille Promoottorin, joka vastaa tapahtumakokonaisuuksista ja johtaa kilpailukohtaisesti koottuja työryhmiä.

Kansainvälisillä tapahtumilla on merkittävä rooli myös golfin julkisuuskuvan ja vetovoiman kehittämisessä. Tämä kiinnittää tapahtumien toteutukseen tiiviisti myös Golfliiton markkinointi- ja viestintäyksiköt.

Kansalliset kilpailut

Toimiva ja tuottava kilpailujärjestelmä on yksi menestyvän kilpaurheilutoiminnan tärkeimmistä elementeistä.
Golfliitto hallinnoi kansallista kilpailujärjestelmää juniorikilpailujen ja aikuisten SM-kilpailujen osalta. Alle 21-vuotiaille junioreille järjestetään sekä valtakunnallisia että alueellisia kilpailusarjoja.

Aikuisille järjestettävää kansallista kilpailukiertuetta hallinnoi ammattilaisjärjestö PGA.

Suomen mestaruuksista pelataan lyöntipelissä, reikäpelissä ja seurajoukkueiden välisissä kilpailuissa. Junioreiden SM-kilpailuissa on sarjat useassa eri ikäluokassa.

Golfliitto tukee sopimuspohjaisesti MidTour– ja Senior tour -kiertueita. Nämä erittäin aktiiviset kilpapelaajaryhmät ovat tärkeitä viestinviejiä kilpagolfin positiivisesta vaikutuksesta lajin kokonaisvaltaiseen edistämiseen.

Respecta Tour

Golfliitto on aktiivinen toimija paragolfin puolella ja järjestää jopa kahta eri kilpailukiertuetta, jotka on suunnattu henkilöille, joilla on toimintarajoite.

Respecta Tourin osakilpailut ovat EDGA Badged Events-tapahtumia ja näistä EDGA-luokitellut pelaajat voivat kerryttää maailmanrankingin pisteitä (WR4DG). Respecta Tourilla pelataan myös kansainvälinen Respecta Finnish Open for Golfers with Disability.

Special Olympics Unfied Tour on suunnattu kehitysvammaisille golfareille. Kilpailu on joukkuekilpailu ja pelipari koostuu vammattomasta ja kehitysvammaisesta golfarista.

Rankingit

Kansallisiin kilpailuihin osallistuvat pelaajat keräävät pisteitä kansalliseen ranking-järjestelmään, joka toimii yhtenä valintaperusteena valittaessa urheilijoita edustehtäviin ja valmennusryhmiin.

Aikuisille ja junioreille on omat ranking-taulukot, joihin huomioidaan myös ennalta ilmoitetuissa kansainvälisissä kilpailuissa saavutettu menestys.

Paragolfin kiertueilla on myös omat rankingit.

Team Finland -liittovalmennus

Golf on Olympialaji ja kansainvälisesti erittäin laajalti kilpailtu yksilölaji. Golfin kilpaurheilullisten elementtien kehittäminen edesauttaa lajin vetovoimaa ja jatkuvaa menestystä. Golfliitto tarjoaa koulutus- ja valmennustoimintaa jäsenseurojensa urheilijoille ja valmentajille.

Golfliiton valmennustoiminta, Team Finland, kattaa kansallisen kilpagolfin kaikki portaat:

  • Seurojen kilpaurheilutoiminta
  • Yläkoululeiritys ja  urheiluoppilaitosvalmennus (URHEA)
  • Liittovalmennus amatööreille nuorten ja aikuisten ryhmissä
  • Pro Team siirtymävaiheen nuorille ammattilaisille
  • Olympiaryhmä
  • Erityisryhmät

Valmennustoiminnan toteutuksesta vastaavat Liittovalmentajat, joilla on apunaan laaja Asiantuntijaverkosto koostuen urheiluvalmennuksen eri osa-alueiden osaajista.

Golfliitto tukee kilpagolfiin panostavia seuroja hanketuella ja asiantuntijapalveluilla. Tiedon jalkauttamisella ja koulutuksella on keskeinen rooli seuratoiminnan kehittämisessä.

Alueellisten akatemioiden toiminnalla halutaan varmistaa nuorten, kilpauralle tähtäävien urheilijoiden kokonaisvaltaiset perusvalmiudet ennen liittovalmennukseen siirtymistä. Team Finland -akatemioiden ja urheiluoppilaitosvalmennuksen vaikutuksen piirissä on n. 100 nuorta urheilijaa.

Liittovalmennukseen valitaan vuosittain urheilijoita ennalta ilmoitettujen, liittohallituksen vahvistamien valintakriteerien perusteella. Ryhmiin valituille urheilijoille tarjotaan valmennuksen asiantuntijapalveluita, harjoitusleirejä hyvissä olosuhteissa, testaustoimintaa, tukea henkilökohtaisten prosessien kehittämiseen ja mahdollisuutta osallistua kansainvälisiin kilpailuihin.

Lähestyttäessä kilpagolfin kansainvälistä kärkeä, on edessä ura ammattiurheilijana. Pro Teamin tukiurheilijoilta edellytetään selkeää oman toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden mukaista toimintaa. Golfliitto tukee siirtymävaiheen urheilijoita taloudellisesti, asiantuntijapalveluilla ja pelimahdollisuuksien varmistamisella.

Olympiaryhmään nimetään potentiaalisimmat arvokilpailumenestyjät. Henkilökohtaisten prosessien tuki, menestystä tukeva yhteisöllisyys ja vastineelliset yhteistyösopimukset ovat keskeisiä sisältöjä kärkipelaajille suunnatussa toiminnassa.

Paragolfin valmennusta tarjotaan toimintarajoitteisille urheilijoille. Golfliitto nimeää ryhmälle vastuuvalmentajan, joka suunnittelee ja toteuttaa leirejä ja harjoitustapahtumia.

Edustuskilpailut

Suomi Golf on edustettuna useimmilla kansainvälisillä kilpailukiertueilla ja arvokilpailuissa.

Ammattilaistasolla urheilijoiden menestys ja rankingsijoitukset määrittelevät käytännössä osallistumisoikeuden kaikkiin tapahtumiin.

Golfliiton edustehtävien valintakriteerit koskevat amatöörigolfia. Liittohallituksen vahvistamien kriteerien pohjalta valitaan urheilijoita MM- ja EM- tason kilpailuihin sekä osaan merkittävimmistä muista kansainvälisistä amatöörikilpailuista.

Valintakriteerit ja listaus edustuskilpailuista julkaistaan vuosittain golf.fi-verkkosivuilla.