SUOMEN
GOLFLIITTO

Laatumerkki

Junioritoiminnan laatumerkki on tarkoitettu seuroille, joilla on aito halu kehittää omaa junioritoimintaansa.

Laatumerkin kohderyhmänä ovat ne seurat, joilla on jo olemassa olevaa ohjattua junioritoimintaa. Seuralla tulee

olla vähintään kaksi toiminnassa olevaa harjoitusryhmää, joiden ryhmä koko on vähintään 5-8 junioria.
Golfliiton laatumerkki asettuu Olympiakomitean:n Tähtiseura statuksen alapuolelle.

Laatumerkki on Suomen Golfliiton laatuleima niille jäsenseuroille, joilla on tarjota tavoitteellista ja organisoitua seuratoimintaa junioreille.

Lisäksi seurassa juniorit toteuttavat harjoituksissaan juniorigolfohjelman mukaista harjoittelukulttuuria.

Laatumerkki tarjoaa seuralle mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin ja sen edelleen kehittämiseen. Juniorigolfohjelman mukainen harjoittelu takaa laadun toteutumisen aina ryhmä ja yksilötasolle saakka, jolloin lajitaitojen oppiminen ja niissä kehittyminen on mahdollista kaikille halukkaille. Laatumerkin toimintatapa ja sen saavuttaminen perustuu yhteiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön seuran johdon, seura-aktiivien ja Golfliiton seurakehittäjän välillä.

Seurojen junioritoiminnan edistämisessä liiton puolelta oleellisessa asemassa ovat seurakehittäjät, jotka arvioivat kriteeristön perusteella, mitkä seurat saavat laatumerkin osoitukseksi toimintansa laadukkuudesta.

Seuran kannattaa lähteä tavoittelemaan Laatumerkkiä silloin, kun seuralla ja seuran junioritoiminnasta vastaavilla henkilöillä on aito halu ja tarve kehittämisyhteistyöhön seurakehittäjän kanssa. Laatumerkin kohderyhmänä ovat ne seurat, joilla on vähintään kaksi aktiivista harjoitteluryhmää ja vähintään kaksi ohjaajaa.

Laatumerkin tavoitteet:

 1. Toiminta on tavoitteellista ja organisoitunutta
 2. Junioreiden harjoitusryhmät toteuttavat juniorigolfohjelman mukaista harjoittelua.

Laatumerkki on voimassa 24 kuukautta siitä päivästä lähtien, kun se seuralle myönnetään.

Kirjaudu sisään laatumerkkijärjestelmään osoitteessa laatumerkki.fi.
Ilmoittaudu Laatumerkki ohjelmaan tästä https://www.lyyti.in/laatujarjestelmataso1

Laatumerkki taso 2 – ilmoittautuminen >>>>

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi  liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

Golfin Tähtiseurat
Oulun Golfkerho (2018) Auditoitu (2021)
Aurinko Golf ry (2018) Auditoitu (2021)
Viipurin Golf (2019) Auditoitu (2022)
Golf Pirkkala (2019) Auditoiti (2022)
Meri-Lapin Golfklubi Ry (2019) Auditoiti (2022)
Aulangon Golfklubi ry (2020)
Nurmijärven Golfklubi (2020)
Kokkolan Golf – Gamlakarleby Golf (2020)
Porin Golfkerho (2021)
Koski-Golf (2021)
Karelia Golf (2022)
Nokia River Golf (2022)
Aura Golf (2022)

Tähtimerkki

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta.  Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen  aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura  saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin. Tähtiseura-ohjelman brändi.

Tähtiseura-verkkopalvelu

Tähtiseura-verkkopalvelussa urheiluseurat  voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjiän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja toimii myös mobiilisti. Sieltä löytyvät tarvittavat kehittämistehtävät ja työkalut. Palvelua käytetään myös Tähtimerkin auditointiprosessin osana.  Palvelu on avoin kaikille urheiluseuran kehittämisestä kiinnostuneille tahoille.  Tutustu palveluun täällä ->

Ohjeet:

 1. Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönotto seurassa
 2. Tarkemmat ohjeet käyttöoikeuksien hankkimisesta (kuvakaappauksia)
 3. Toiminta-ja käyttöohje Tähtiseura-verkkopalvelussa

Mitä hyötyä laatuohjelmasta on urheiluseuralle?

 • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan​
 • Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa ​
 • Maksuton verkkopalvelu seurojen kehittämistyön tueksi, tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta​
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tukee ja helpottaa seuran työtä​
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa​
 • Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa​
 • Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa

Lisätietoja,

Juniorivastaava:
Mika Hollo
mika.hollo@golf.fi /+358 440888440
Seurakehittäjä:
Hannu Paatelo

hannu.paatelo@golf.fi / +358 400722407