SUOMEN
GOLFLIITTO

Golfliiton seuratoimintayksikön tavoitteena on auttaa golfyhteisöjä saamaan lisää pelaajia ja pitämään jo pelaavat lajin parissa. Toiminta kohdistuu golfyhteisöjen aikuisten ja juniorien harrasteliikunnan kehittämiseen.

Golfin strategian 2020 mukaisesti junioritoiminnan resursseja on lisätty. Tavoitteena on toiminnan laadun kehittäminen sekä juniorien harrastajamäärän ja golfyhteisöjen liikevaihdon kasvattaminen.

Vuonna 2018 jatkamme golfyhteisöihin jalkautumista seurakehittäjäverkoston toimesta. Draivia Kouluun! –ohjelmaa laajennetaan edelleen ja junioritoimintaan panostetaan. Lisäksi tuemme ja annamme seuroille työkaluja asiakaskokemuksen hallintaan ja uusien pelaajien houkutteluun.

Aleksi Valta, seuratoimintayksikön päällikkö
Aarni Nordqvist, seurakonsultti
Sami Övermark, nuorisovastaava

Seurakehittäjäverkosto

Seurakehittäjäverkosto on Suomen Golfliiton alainen asiantuntijaryhmä, jonka tarkoituksena on paikallisesti auttaa goflyhteisöjä kehittämään toimintaansa. Seurakehittäjäverkosto koostuu Golfliiton toiminnanjohtajasta, seuratoimintayksikön henkilökunnasta sekä osa-aikaisista seurakehittäjistä.

Seurakehittäjien tehtävänä on tavata golfyhteisöjä ja auttaa golfyhteisöjä hyödyntämään toiminnan kehittämistä varten saatavissa olevaa tietoa sekä työkaluja. Lisäksi seurakehittäjän tehtävänä on keskittää ja jakaa golfyhteisöistä saatua tietoa.

Seurakehittäjät, junioritoiminnan laatuseurat

Junioripuolen seurakehittäjät auttavat seuroja junioritoiminnan laatuseuraprosessissa. Laatuseuraksi pyrkivät seurat kehittävät harjoittelukulttuuriaan ja seuran organisoitumista.

Junioritoiminnan seurakehittämisestä vastaa nuorisovastaava Sami Övermark.

Seurakehittäjät, golfyhteisöjen asiakaskokemuksen hallinta

Golfliitto tarjoaa golfyhteisöille apua asiakaskokemuksen hallintaan tarkoitettua Pelaaja Ensin -ohjelmistoa. Ohjelman avulla golfyhteisö saa ensikäden tietoa suoraan golfpelaajilta ja pystyy ohjaamaan toimintaansa kokonaistyytyväisyyttä sekä pelaajauskollisuutta parantavaan suuntaan.

Osa-aikaisen, golfyhteisöjen asiakaskokemuksen hallintaan keskittyvä seurakehittäjä opastaa golfyhteisöjä ymmärtämään asiakaskokemuksen hallintaa, käyttämään Pelaaja Ensin -ohjelmaa sekä hyödyntämään sen tai muun vastaavan järjestelmän antamia tuloksia toiminnan kehittämisessä.

Asiakaskokemuksen hallinnan seurakehittämisestä vastaa seurakonsultti Aarni Nordqvist.