SUOMEN
GOLFLIITTO

Golfyhteisöjen kehittämistä varten muodostettiin vuonna 2019 Suomi Golfin tukitiimi, jonka tarkoituksena on auttaa golfyhteisöjä onnistumaan oman toimintansa kehittämisessä. Toiminnot kohdistuvat koko golfyhteisön toimintoihin niin, että kaikki lähtee yhteisön omista tarpeista ja haluista. Tukitiimi tarjoaa tekemisen ja päätösten tueksi kattavaa palvelua ja laajaan tietoaineistoon perustuvaa dataa.

Tukitiimissä yhteisöjen yhteyshenkilöinä toimivat Johanna Ahti, Kirsi Erofejeff-Engman, Mika Hollo sekä Jari Koivusalo.
Ruotsinkielisten yhteisöjen yhteyshenkilönä toimii Juha Juvonen.

YHTEYSHENKILÖT SEUROITTAIN

Riippumatta yhteyshenkilöstä golfyhteisöllä on käytössään koko Golfliiton henkilöstö ja verkoston osaaminen. Lähtökohtaisesti tukitiimin palvelut ovat yhteisöille ilmaisia.

Tukitiimitoiminnan tavoitteena on ylläpitää toimivia yhteyksiä jäsenyhteisöihin. Panostamme Golfliitossa vastuullisuuteen ja pyrimme moderniin toimintatapaan ja hyödynnämme entistä paremmin sähköisiä työkaluja yhteydenpidossa.

YHTEYSTIEDOT

Johanna Ahti; johanna.ahti@golf.fi, 040 590 0998
Kirsi Erofejeff-Engman; kirsi.erofejeff-engman@golf.fi, 044 240 6607
Mika Hollo; mika.hollo@golf.fi, 044 088 8440
Jari Koivusalo; jari.koivusalo@golf.fi, 040 663 1277
Juha Juvonen (ruotsinkieliset yhteisöt); juha.juvonen@golf.fi, 040 561 5863