SUOMEN
GOLFLIITTO

Golfyhteisöjen kehittämistä varten on muodostettu Suomi Golfin tukitiimi, jonka tarkoituksena on auttaa golfyhteisöjä onnistumaan oman toimintansa kehittämisessä. Toiminnot kohdistuvat koko golfyhteisön toimintoihin niin, että kaikki lähtee yhteisön omista tarpeista ja haluista. Kaikki maan golfyhteisöt kohdattiin kauden 2019 aikana, ja jokaisella golfyhteisöllä on oma yhteyshenkilönsä.

Tukitiimin kenttäjako 2020

Tukitiimitoiminta jatkuu 2020 ja kehittyy saadun palautteen perusteella. Uutena toimintona lajin vetovoiman avuksi käynnistettiin tehokehittämisen projektiryhmä. Muutokset aiheuttavat sen, että monen golfyhteisön yhteyshenkilö muuttuu. 

Tukitiimi koostuu kolmesta golfyhteisön kehittäjästä – Antti Hiltunen, Aarni Nordqvist ja Jari Koivusalo – sekä uudistuneesta vetovoimatiimista Mika Hollo, Kirsi Erofejeff-Engman ja Johanna Ahti. Kolme pääasiallista osaamisaluetta ovat liiketoiminnan kehittäminen, lajin vetovoima sekä olosuhteiden kehittäminen.

Lisäksi tiimillä on käytössään verkosto eri alojen asiantuntijoita. Riippumatta yhteyshenkilöstä golfyhteisöllä on käytössään koko tiimi ja verkoston osaaminen. Osa palveluista saattaa olla maksullisia, mutta lähtökohtaisesti tukitiimin palvelut ovat yhteisöille ilmaista. 

Kaikista golfyhteisöistä kootaan mittava tilanneanalyysi eli tuloskortti, jota täydennetään vielä yhteisön kanssa. Alla esitelty prosessin kuvaus.

MISSIO
Yhteistyön tiivistäminen jokaisen golfyhteisön kanssa.

MITEN
Lisäarvon tuottaminen = Palvelua ja tietoutta/dataa

Vuorovaikutus ja luottamus = Tapaamiset golfyhteisön kanssa – jokaiselle golfyhteisölle oma vastuuhenkilö

Tiedon siirtyminen kahteen suuntaan = Tiedon ja toimintatapojen jakaminen molempiin suuntiin

KENELLE
Golfyhteisöt (Oy+Ry+muut golfyhteisön toimijat). Ensimmäinen yhteydenotto toiminnanjohtajaan, sen jälkeen golfyhteisö päättää ketkä mukana.

GOLFYHTEISÖJEN TUKITIIMI

Liiketoiminta

Antti Hiltunen, toiminnanjohtaja FGMA/SGK
0400355434 / antti.hiltunen@golf.fi

Aarni Nordqvist, asiantuntija – tietopalvelut
0405395903 / aarni@nordqvist@golf.fi

Lajin vetovoimatiimi

Mika Hollo, asiantuntija
044 088 8440 / mika.hollo@golf.fi

Kirsi Erofejeff-Engman, asiantuntija
044 240 6607 / kirsi.erofejeff-engman@golf.fi

Johanna Ahti, asiantuntija
040 590 0998 / johanna.ahti@golf.fi

Olosuhteet

Jari Koivusalo, kenttäasiantuntija
0406631277 / jari.koivusalo@golf.fi