SUOMEN
GOLFLIITTO

Olosuhteet

Golfin olosuhdepolitiikka
Olosuhdepolitiikan tavoite on kuvata tavoitetilaa, jossa kaikilla golfista kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä harrastamaan lajia kohtuullisen välimatkan päähän. Lisäksi kuvataan vaihtoehtoisia näkymiä tilanteeseen, jossa on edetty kohti 200 000 pelaajan tavoitetta. Mitä se tarkoittaa pelaajamäärien ja olosuhteiden osalta? Kysynnän ja tarjonnan tasapaino golfin harrastuspaikkojen osalta on tärkeä tavoite.


Golfkenttä 2030
golfalan tiekartta, joka huomioi muuttuvan ilmaston, luonnonvarojen niukkuuden ja kiristyvän lainsäädännön haasteet ja mahdollisuudet taatakseen golfkentän optimaalisen kunnon ja pelattavuuden nykyiselle ja tuleville sukupolville.


Luonnon monimuotoisuus ja hiilensidonta golfkentillä
Golfkentät ovat yleensä hyvin rikkaita, luonnon monimuotoisuutta lisääviä alueita. Tässä käsikirjassa kootaan yhteen asiaan liittyvät tutkimustulokset ja annetaan kentille ohjeita luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan edistämiseen.

GEO OnCourse ympäristöohjelma kentille
GEO-sertifiointi on golfalan arvostetuin ja luotettavin kestävän kehityksen tunnustus. Se myönnetään maailmanlaajuisesti niille golfkentille ja -tapahtumillle, jotka täyttävät kansainväliset parhaiden käytäntöjen standardit ja osoittavat sitoutumista kestävään kehitykseen
pyrkien sosiaalisten ja ympäristöarvojen jatkuvaan parantamiseen.

OnCourse käyttöohjeet

_______________________________________________________________

Golfin suorituspaikkojen eli golfkenttien rakentamisesta, ylläpidosta ja toiminnasta vastaavat golfkenttäyhtiöt ja seurat. Rahoitus tulee pääosin lajin harrastajilta. Suomen Golfliitto golfyhteisöjen yhteiselimenä tukee kenttiä peliolosuhteiden luomisessa monin tavoin.

Seuran hakiessa jäsenyyttä ja kenttähankkeen edetessä, liitto tarjoaa asiantuntija-apua mm. kentän turvallisuusasioihin liittyen. Kentän valmistuttua tehdään slope-mittaukset ja -määritykset tasoituskelpoisuuden ja kilpailutoiminnan mahdollistamiseksi.

Pohjoisissa olosuhteissa golfkenttien hoito on erityisen haasteellista. Pohjoismaiden nurmitutkimussäätiö STERF tekee tärkeää työtä uuden tiedon tuottamisessa. Golfliitto tukee STERFin toimintaa. Liitto antaa oman panoksensa golfkentänhoidon kehittämiseen myös edistämällä alan koulutusta sekä tarjoamalla asiantuntijapalveluita. Kentät voivat tilata kenttäkehittäjän vierailukäynnille auttamaan kentänhoidon haasteiden selvittämisessä.

Kehittyminen ympäristöasioissa on tärkeää myös golfalalla. GEO-ympäristösertifikaatin tavoitteleminen OnCourse-ohjelman avulla antaa hyvän työkalun golfkentille. Golfliitto on suomentanut ohjelman. Liitto tukee kenttiä tarjoamalla asiantuntija-apua ohjelman käytön aloittamisessa.

Tukea esteettömän ja yhdenvertaisen golfympäristön luomiseen erityisryhmät huomioiden saa Suomen HCP Golf ry:ltä.

Golfkentät tuottavat merkittäviä hyötyjä ympäristölle (12.1.2021)

Hanhet golfkentällä puhuttavat (27.5.2020)
Lue kenttäasiantuntija Jari Koivusalon monipuolinen katsaus aiheeseen TÄSTÄ.

Golfkenttiin liittyvät tukituotteet

Kentänhoidon vuosikonsultointi (sis. 3 käyntiä – kevät, kesä ja syksy sekä etäkonsultointi) – 1750€
Kenttäkehittäjäkäynti 8h + raportti
Esimerkkipäivä: Ehditään käydä läpi noin 6 viheriötä, kun näiltä kerätään laaja datapaketti. Käynnin aikana keskitytään joko vain viheriöihin tai laajemmin kaikkiin pelialueisiin. Sisältö muokataan tilaajan toiveiden mukaisesti.

Kentänhoidon kevätkäynti (maalis-kesäkuu) – 450€
Talvituhojen tutkiminen ja hoito
Kentän saaminen pelikuntoon mahdollisimman nopeasti
Kesän hoitosuunnitelma: avainmittarit, ph, tiiveys, johtoluku, visuaalinen

Kentänhoidon kesäkäynti (kesä-elokuu) – 450€
Kentän kilpailukuntoon virittäminen
Viheriöiden ominaisuuksien tarkastelu
Kesän tautien tunnistaminen ja hoito: avainmittarit, pelipinnan kovuus, stimp, tiiveys, visuaalinen

Kentänhoidon syyskäynti (elo-marraskuu) – 450€
Talvivalmistelut
Seuraavan kauden hoitosuunnitelma
Kentän investoinnit: avainmittarit, pH, tiiveys, visuaalinen, maa-analyysi

GEO/OnCourse ympäristökonsultointi0€
GEO OnCourse- järjestelmän tuki
Ympäristökonsultointi – ’’parhaat käytännöt’’

Kentän peruskorjaus590€
Ongelma-alueiden ja -kohtien tunnistaminen
Turvallisuustekijät
Olemassa olevien suunnitelmien tarkastaminen

Yhteystiedot:

Jari Koivusalo
Kenttäasiantuntija, tukitiimi, turvallisuus, GEO ja ympäristö, kentän peruskorjaus
040 663 1277
jari.koivusalo@golf.fi

Janne Lehto
Kenttäkehittäjä, kentänhoidon konsultointi, GEO ja ympäristö, kentän peruskorjaus
040 179 7259
janne.lehto@hirsalagolf.fi