SUOMEN
GOLFLIITTO

Huolehtikaa, että kotisivuillanne on linkit seuraaviin palveluihin:
Et ole yksin -palvelu
Ilmoita urheilurikkomuksista ILMO-palvelu

Golfliitto on tuottanut toimintamallit epäasialliseen käytökseen puuttumisesta pelaajille, golfyhteisöille, Golfliiton OTO-henkilöstölle ja Golfliiton henkilöstölle.
Toimintamalleja on myös tarkennettu puheenjohtajien Teams-tapaamisissa.
Aiheesta on pidetty oma webinaari golfyhteisöille; Häirintävapaa urheilu – ennaltaehkäisy ja puuttuminen -koulutus golfyhteisöille (tallenne 2.5.2022 pidetystä webinaarista)

#tiiboksipuhe -kampanja – sanoilla ja teoilla on merkitystä
#Tiiboksipuhekampanja on golfin oma tempaus, jolla halutaan varmistaa kaikille miellyttävä toimintaympäristö golfin parissa. Kampanja muistuttaa siitä, miten jokaisen golfarin sanoilla ja teoilla on merkitystä. Golfliitto on luonut golfyhteisöjen käyttöön erilaisia materiaaleja, joissa muistutetaan hyvästä golfkäyttäytymisestä sekä ystävällisestä asenteesta. Materiaalit löytyvät PDF-versioina, jotka voi tarvittaessa tulostaa sekä kuvatiedostoina, jotka soveltuvat mm. sosiaaliseen mediaan. Materiaalit voi ladata SharePointista.

Golfliiton käyttäytymis-, sääntö- ja yhdenvertaisuuskoulutus
Kaikille Golfliiton kilpailutoiminnassa oleville kohdennettu käyttäytymis-, sääntö- ja yhdenvertaisuuskoulutus. Tavoitteena on kerrata keskeisimmät golfsäännöt sekä reilun pelin mukaiset toimintatavat kilpailutapahtumissa ja niiden ulkopuolella harrastaessa.

Golfkäyttäytymisvideot
Vinkkejä ja ohjeita videoilla turvalliseen, toiset huomioonottavaan pelaamiseen. Seura voi jakaa videoita omissa kanavissaan Golfliiton YouTube-kanavan kautta tai ladata videot omaan käyttöön SharePointista. Videot löytyvät myös ruotsiksi YouTubesta ja SharePointista.

Reilun kilpailun ohjelma
Golfliitto otti alkuvuonna 2023 käyttöön Reilun kilpailun ohjelman, joka koostuu kahdesta osiosta, Antidoping- ja Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmista. Reilun kilpailun ohjelman tavoitteena on tukea rehellistä urheilua edistämällä sääntöjen ja kanssakilpailijoiden kunnioittamista, tasapuolista kilpailutilannetta sekä puhtaan ja reilun kilpailun arvoja. Molemmat ohjelmaosiot sisältävät perustietoa aihealueiden säännöistä ja sopimuksista, koulutuksesta ja valvonnasta. Ohjelmista käy ilmi ne seikat, jotka sitovat kaikkia suoraan Golfliiton toiminnassa mukana olevia henkilöitä, mutta myös epäsuorasti muun muassa urheilijan tukihenkilönä toimivia. Finlands Golfförbunds Program för Rent spel.

Golfarin turvallista Urheilijan polkua käsittelevät webinaarit
Oikea kilpailu, oikeaan aikaan (tallenne 4.4.2022 pidetystä webinaarista)
Temppuradalta Tourille – Tavoitteet ja harjoittelu ikäluokan mukaan (tallenne 16.5.2022 pidetystä webinaarista)
Kääk – en ole vieläkään voittanut kilpailua (tallenne 13.6.2022 pidetystä webinaarista)

Golfin terveysvaikutukset
Esite
Lisää tietoa golfista terveellisenä liikuntamuotona löytyy täältä.

Suomen Golfliitto ry:n toimintasäännöt
Suomen Golfliitto ry:n kurinpitomääräykset
Golfpalvelujen turvallisuus
Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi
Olympiakomitean turvallisen toimintaympäristön materiaaleja
Rikostaustan selvitys
Rikosrekisteriotteen tilaaminen
Liikunnan aluejärjestöt
Väestöliiton Häirinnästä vapaata harrastamista! -opas