SUOMEN
GOLFLIITTO

Suomen Golfliitto on suomalaisten golfseurojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Liiton tehtävänä on toimia golfurheilun alalla Suomessa vaikuttavien yhdistysrekisteriin merkittyjen seurojen toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä. Golfliiton jäseninä ovat Suomessa toimivat yhdistysrekisteriin merkityt seurat.

Golfliiton organisaatio muodostuu luottamuselimistä, toimiston henkilökunnasta sekä ostopalveluina toimivista tukiorganisaatioista.

Golfliiton toimielimiä ovat:

  •   Liittokokoukset
  •   Liittohallitus

Liittokokous on Golfliiton ylin päättävä elin ja se kokoontuu kahdesti vuodessa.

Golfliiton edustajana ja toimeenpanevana elimenä toimii liittohallitus, joka voi perustaa avukseen toimikuntia ja muita toimielimiä. Liittohallitus vastaa liiton toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta sekä työtehtävien määrittämisestä.

Golfliitossa toimii eri tehtävissä kymmeniä luottamushenkilöitä. Toimiston palkatun henkilökunnan määrä on 15  ja ulkoistetuissa ostotehtävissä toimii noin 50 henkilöä.

Kansallisesti Golfliitto on Suomen Olympiakomitean jäsen. Golfliitto vastaa myös suomalaisten golfyhteisöjen kansainvälisistä yhteyksistä, joista tärkeimpiä ovat Kansainvälinen Golfliitto IGF (International Golf Federation), Euroopan Golfliitto EGA (European Golf Association) sekä golfin säännöistä päättävät R&A Euroopassa ja Yhdysvaltojen golfliitto USGA. Golfliitto toimii myös eri intressipiirit yhteen kokoavana järjestönä golfin ja sen olosuhteiden kehittämiseksi Suomessa.