SUOMEN
GOLFLIITTO

Kannamme vastuumme ympäristönsuojelun, yhteiskuntavastuun ja
ilmastonmuutoksen torjunnan saroilla

Ympäristönsuojelu on keskeinen osa kentänhoitoa.
Kentillämme luodaan ja ylläpidetään biodiversiteettiä rikastavia ekosysteemejä.
Suosimme kierrätystä.
Toimimme aktiivisesti osana ympäröivää yhteisöä.
Vähennämme matkustamista ja suosimme ympäristöä vähän kuormittavaa matkustamista.
Järjestämme mahdollisuuksien mukaan etäkokouksia.
Suosimme uusiutuvia energialähteitä.

Kannustamme ja autamme golfyhteisöjä ympäristöystävällisessä toiminnassa

Golfyhteisöt dokumentoivat toimintaansa OnCourse ympäristöohjelmaan  ja tavoittelevat GEO- ympäristösertifikaattia.
Golfyhteisöt osallistuvat Hiilineutraali golfkenttä -hankkeeseen (golf on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä).
Golfyhteisöjä kannustetaan lisäämään päästövähennystoimia ja vahvistamaan hiilinieluja.

Geo Golfin ympäristöorganisaatio
Golfin ilmastorahasto
Suomen Golfliiton olosuhdepalvelut
Parhaat käytännöt
Olympiakomitean materiaaleja