SUOMEN
GOLFLIITTO

Golfilla voi olla positiivinen vaikutus ympäristöön, maisemaan ja yhteisöön.  Se voi näyttäytyä urheilulajien joukossa edistyksellisenä toimijana.

Golfkenttien toiminnassa voidaan vahvistaa ekosysteemien toimintaa ja eläinlajien menestymistä. Golfin pelaamisen terveydelliset vaikutukset tuovat hyvinvointia kaikille ikäryhmille. Golfkentät ovat merkittäviä työllistäjiä yhteisöissään.

GEO Foundation edistää golfyhteisöjä todentamaan, arvioimaan ja kehittämään toimintaansa sekä viestimään siitä tuloksellisesti. Suomessa on 10 GEO-sertifioitua kenttää ja lisäksi 35 kenttää on mukana kehittämässä toimintaansa kirjaten tietojaan OnCourse -ohjelmaan.

GEO:n OnCourse- ohjelma on nyt julkaistu suomennettuna. Kentät voivat ottaa sen käyttöön osoitteessa https://getoncourse.golf/login