SUOMEN
GOLFLIITTO

Golfilla voi olla positiivinen vaikutus ympäristöön, maisemaan ja yhteisöön.  Se voi näyttäytyä urheilulajien joukossa edistyksellisenä toimijana.

Golfkenttien toiminnassa voidaan vahvistaa ekosysteemien toimintaa ja eläinlajien menestymistä. Golfin pelaamisen terveydelliset vaikutukset tuovat hyvinvointia kaikille ikäryhmille. Golfkentät ovat merkittäviä työllistäjiä yhteisöissään.

GEO Foundation edistää golfyhteisöjä todentamaan, arvioimaan ja kehittämään toimintaansa sekä viestimään siitä tuloksellisesti. Suomessa on 10 GEO-sertifioitua kenttää ja lisäksi yli 60 kenttää on mukana kehittämässä toimintaansa kirjaten tietojaan OnCourse -ohjelmaan.

GEO:n OnCourse- ohjelma on nyt julkaistu suomennettuna. Kentät voivat ottaa sen käyttöön osoitteessa https://getoncourse.golf/login


Suomen Golfliiton toiminnan Ekokompassiympäristöjärjestelmän auditointi suoritettiin 3.5.2023 käyden läpi monipuolisesti liiton toimintaa. Golfliiton ympäristötyö todettiin laajaksi ja kattavaksi sekä kriteerit täyttäväksi. Erityisesti nostettiin esille työ kansainvälisen OnCourse-ympäristöohjelman käyttöönoton edistämisessä golfkentillämme. Golfliitto saavutti arvostetun Ekokompassi-sertifikaatin.

GOLFLIITON HIILIJALANJÄLKI 2019-2023

 

GOLFLIITON YMPÄRISTÖPALKINNON SAAJAT

Suomen Golfliiton ympäristöpalkinto on jaettu vuodesta 2010 tuoden esille golfin parissa tehtyä hyvää ympäristötyötä. Palkinto on nimetty perustajansa ja tukijansa Veikko Sallin mukaan.

Palkitut:

2010                 Hirsala Golf
2011                 (ei jaettu)
2012                 Tapiola Golf
2013                 Green Savo -projekti
2014                 Veikko Salli/Molok Oy
2015                 Suomen golfarit
2016                 Kartanogolf
2017                 Karelia Golf
2018                 Hirsala Golf
2019                 Hiilineutraali golfkenttä -hanke
2020                 Helsingin Golfklubi
2021                 Hirsala Golf
2022                 Kartanogolf
2023                 Pielis-Golf

GOLFKENTTIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA

Golfkenttien mahdollisista ympäristövaikutuksista käydään keskustelua aika ajoin. Asiasta löytyy tutkimustietoa mm. Skandinavian nurmi- ja ympäristötutkimussäätiö STERF:in sivuilta www.sterf.org . Suomessakin on asiaa tutkittu GolfY hankkeessa. Asiantuntijalausuntoja ovat antaneet mm. Golfliiton kenttäkonsultteinakin toimineet Ilkka Kaivosoja: Golfkenttien ravinnekuormituksista ja Kenttämestarin mietteitä golfin ympäristövaikutuksista sekä Kristiina Laukkanen ja Harri Walden: Golfin ympäristövaikutusten vähentäminen.