SUOMEN
GOLFLIITTO

Koulutukset kalenterissa

Seuraohjaajatoiminnan perusteet

1. ja 2. tason koulutukset uudistuvat kevään 2020 aikana yhdeksi yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Suomi Golfin seuraohjaajatoiminnan perusteet -kurssi antaa valmiudet toimia golfyhteisöissä ohjaajana lapsille ja aikuisille. Kurssilla tutustutaan moniin osa-alueisiin: lajin perustaitoihin, ohjaamiseen, fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen ja seuratoiminnan suunnitteluun ja soveltaminen lapsille, nuorille, aikuisille tai senioreille.

Priimassa tapahtuva eOppiminen jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

1) Verkossa ja omassa toimintaympäristössä tapahtuva itseopiskelu
Tämä osa-alue vaatii itseohjautuvuutta ja siihen kannattaa tehdä suunnitelma, jossa oman sisäisen motivaation tekijät tulee huomioiduksi.

2) Lähiopetus digitaalisin välinein
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksesta. Oppimisalustalla olevien koulutusten lähiopetuksesta vastaa mentori. Mentorointi mahdollistaa oppijalähtöisen prosessin, joka tukee itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiota.

3) Verkossa tapahtuva monimuoto-opetus
Monimuoto-opetus sisältää edellä olevat osa-alueet, sekä sen lisäksi monipuolisia webinaareja, digitaalisia luentoja ja sparraustilaisuuksia. Aineistojen ja materiaalien saavutettavuus on erinomaista, eikä se ole sidottu aikaan, paikkaan eikä tilaan.

Kurssien materiaali päivittyy jatkuvasti.

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Golfopettajakoulutus

Vuonna 2021 käynnistyy uudistettu Golfopettajakoulutus, joka yhdistää vanhat 3.-4. -tasojen koulutukset. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Golfliiton ja PGA:n kanssa. Lisätietoa aikatauluista, hinnasta, sisäänottokriteereistä ja suoritustavasta syksyn 2020 aikana.

Golfvalmentajan ammattitutkinto

Suomen Golfliitto, Suomen PGA ja Suomen urheiluopisto järjestävät koulutuksen, jonka yhteydessä suoritetaan golfin lajiosioita ja Valmentajan ammattitutkinto (VAT). Nämä koulutukset ovat yhdessä ylin valmentajakoulutuksen taso.

Golfliitto vastaa koulutuksessa lajiosioista ja Suomen urheiluopisto Valmentajan ammattitutkinnon osioista.

Valmentajan ammattitutkinto on OPH:n hyväksymä tutkinto ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma perustuu OPH:n hyväksymiin tutkinnon perusteisiin. Golfvalmentajan ammattitutkinto on vaatimus PGA:n opettavaksi jäseneksi, jos on suorittanut hyväksytysti pelikokeen. Koulutus vastaa Euroopan PGA:n laatuvaatimuksia.