SUOMEN
GOLFLIITTO

Koulutukset kalenterissa

Seuraohjaajatoiminnan perusteet

Suomi Golfin seuraohjaajatoiminnan perusteet -kurssi antaa valmiudet toimia golfyhteisöissä ohjaajana lapsille ja aikuisille. Kurssilla tutustutaan moniin osa-alueisiin: lajin perustaitoihin, ohjaamiseen, fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen ja seuratoiminnan suunnitteluun ja soveltaminen lapsille, nuorille, aikuisille tai senioreille. Kurssin hinta on 375e/hlö.

Priimassa tapahtuva eOppiminen jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

1) Verkossa ja omassa toimintaympäristössä tapahtuva itseopiskelu
Tämä osa-alue vaatii itseohjautuvuutta ja siihen kannattaa tehdä suunnitelma, jossa oman sisäisen motivaation tekijät tulee huomioiduksi.

2) Lähiopetus digitaalisin välinein
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksesta. Oppimisalustalla olevien koulutusten lähiopetuksesta vastaa mentori. Mentorointi mahdollistaa oppijalähtöisen prosessin, joka tukee itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiota.

3) Verkossa tapahtuva monimuoto-opetus
Monimuoto-opetus sisältää edellä olevat osa-alueet, sekä sen lisäksi monipuolisia webinaareja, digitaalisia luentoja ja sparraustilaisuuksia. Aineistojen ja materiaalien saavutettavuus on erinomaista, eikä se ole sidottu aikaan, paikkaan eikä tilaan.

Kurssin materiaali päivittyy jatkuvasti. Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Golfopettajakoulutus

Vuonna 2021 käynnistyi uudistettu Golfopettajakoulutus (GOK), joka yhdistää vanhat 3.-4.-tasojen koulutukset. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Golfliiton ja PGA:n kanssa. Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään verkko-oppimista ja tärkeänä osana koulutusta ovat seitsemän lähijaksoa (2vrk).
Koulutus sisältää myös kilpailunjohtaja- ja tuomaritoiminnan perusteet -kurssit. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yrittäjän ammattitutkinto omatoimisesti, ellei vastaavaa tutkintoa ole jo suoritettuna.
Golfopettajakoulutukseen hyväksytty opiskelija voi hakea Suomen PGA:n kokelasjäsenyyttä. Kokelasjäsenyys edellyttää Suomen PGA:n pelitaitokokeen läpäisyä.

Hakuaika uudelle koulutusryhmälle on sulkeutunut. Valinnat ilmoitetaan viimeistään 15.5.2022.

Golfvalmentajan ammattitutkinto

Suomen Golfliitto ja Suomen PGA  yhteistyössä urheiluopistojen kanssa järjestävät koulutuksen, jonka yhteydessä suoritetaan golfin lajiosioita ja Valmentajan ammattitutkinto (VAT). Nämä koulutukset ovat yhdessä ylin valmentajakoulutuksen taso.

Golfliitto ja PGA vastaavat koulutuksessa lajiosioista ja urheiluopistot Valmentajan ammattitutkinnon osioista.

Valmentajan ammattitutkinto on OPH:n hyväksymä tutkinto ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma perustuu OPH:n hyväksymiin tutkinnon perusteisiin. Golfvalmentajan ammattitutkinto on vaatimus PGA:n opettavaksi jäseneksi, jos on suorittanut hyväksytysti pelikokeen. Koulutus vastaa Euroopan PGA:n laatuvaatimuksia.

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Valmennuksen erikoisammattitutkinto eli VEAT on suunnattu valmennus- ja nuorisopäälliköille, maajoukkuevalmentajille, akatemiavalmentajille ja muille valmennuksen koordinointi- ja johtotehtävissä toimiville. Valmennusta järjestävät eri urheiluopistot Suomessa.

VEAT 2022 – 2023 haku on käynnissä. Lisäinfoa esim. Pajulahden hausta täältä.

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi

Suomen Olympiakomitea tarjoaa maksutonta Vastuullisen valmentajan verkkokurssia, joka on tarkoitettu kaikille ohjaajille ja valmentajille sekä liikunnan ja urheilun parissa toimiville toimijoille. Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustutaan vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä.