SUOMEN
GOLFLIITTO

Koulutukset kalenterissa

HUOM!

1. ja 2. tason koulutukset uudistuvat kevään 2020 aikana yhdeksi yhteiseksi kokonaisuudeksi: Suomi Golfin seuraohjaajatoiminnan perusteet -kurssiksi. Kurssin hinta on 375 e.

Suomi Golfin seuraohjaajatoiminnan perusteet -kurssi antaa valmiudet toimia golfyhteisöissä ohjaajana lapsille ja aikuisille. Kurssilla tutustutaan moniin osa-alueisiin: lajin perustaitoihin, ohjaamiseen, fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen ja seuratoiminnan suunnitteluun ja soveltaminen lapsille, nuorille, aikuisille tai senioreille.

Priimassa tapahtuva eOppiminen jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

1) Verkossa ja omassa toimintaympäristössä tapahtuva itseopiskelu
Tämä osa-alue vaatii itseohjautuvuutta ja siihen kannattaa tehdä suunnitelma, jossa oman sisäisen motivaation tekijät tulee huomioiduksi.

2) Lähiopetus digitaalisin välinein
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksesta. Oppimisalustalla olevien koulutusten lähiopetuksesta vastaa mentori. Mentorointi mahdollistaa oppijalähtöisen prosessin, joka tukee itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiota.

3) Verkossa tapahtuva monimuoto-opetus
Monimuoto-opetus sisältää edellä olevat osa-alueet, sekä sen lisäksi monipuolisia webinaareja, digitaalisia luentoja ja sparraustilaisuuksia. Aineistojen ja materiaalien saavutettavuus on erinomaista, eikä se ole sidottu aikaan, paikkaan eikä tilaan.

Kurssien materiaali päivittyy koko ajan, osa kurssiosioista saattaa aueta tai päivittyä myöhemmin keväällä.

Huhtikuun aikana käyttäjätunnusten luonti automatisoituu, jolloin käyttäjä saa vahvistetut tunnukset ilmoittautumisen jälkeen suoraan omaan sähköpostiinsa. Ennen tätä tunnukset luodaan käsin, jolloin viive tunnusten saamisessa saattaa olla pidempi. Tavoitteena kuitenkin on, että jokainen pääsee aloittamaan kurssin heti samana päivänä, kun ilmoittautuminen on tehty.

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

3-taso: Assistant trainer -koulutus

Koulutus valmistaa golfin apuopettajan (assistant trainer) tehtävään. Koulutuksessa keskitytään lajin aloittelijoiden perusopetukseen. Opintosisällöissä painottuvat lajitaidot ja tiedot, opettaminen ja ohjaaminen, vuorovaikutustaidot sekä fyysinen harjoittelu.

Koulutus koostuu pääsykokeesta, neljästä viisi päivää kestävästä lähijaksosta, kolmen viikon harjoittelujaksosta sekä lähijaksojen väleissä tehtävistä oppimistehtävistä.

Pääsykokeeseen kutsutaan hakijat erikseen hakemusten perusteella. Arvioimme soveltuvuutta golfopettajatehtävään hakemusten perusteella. Aiempien koulutustasojen suorittaminen, golfin ohjaaja- tai opettajakokemus sekä muu koulutus arvioidaan. Tasoitusvaatimuksena opettajakoulutukseen siirryttäessä on singelitasoitus.

Koulutus järjestetään Suomen urheiluopistolla Vierumäellä.

Koulutuksen hinta on 2 500 € ja se sisältää koulutuksen ja lähijaksoilla majoituksen 2hh ja ruokailut.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla.

4-taso: Golfopettaja-koulutus

Koulutus koostuu omasta pelaajien kehittämisprosessista, pääsykokeesta, viidestä lähijaksosta ja niihin liittyvistä ennakkotehtävistä sekä golfmatkan järjestämisestä.
Koulutukseen valitsemisen perusteena ovat hakijoiden halu ja kyky kouluttautua, koulutusjärjestelmän aiempien koulutusten (taso 3 saakka) suorittaminen, suoritettu PGA:n pelitaitokoe sekä kokemus golfin opetus- ja valmennustehtävistä.
Kouluttautuvat jatkavat suoraan koulutuksen seuraavalle tasolle (5. taso) Golfvalmentajan ammattitutkinnolle. Koulutuksen järjestää Suomen PGA.

5-taso: Golfvalmentajan ammattitutkinto

Suomen Golfliitto, Suomen PGA ja Suomen urheiluopisto järjestävät koulutuksen, jonka yhteydessä suoritetaan golfin lajiosioita ja Valmentajan ammattitutkinto (VAT). Nämä koulutukset ovat yhdessä ylin valmentajakoulutus eli 5. tason koulutus.

Golfliitto vastaa koulutuksessa lajiosioista ja Suomen urheiluopisto Valmentajan ammattitutkinnon osioista.

Valmentajan ammattitutkinto on OPH:n hyväksymä tutkinto ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma perustuu OPH:n hyväksymiin tutkinnon perusteisiin. Golfin 5. taso on vaatimus PGA:n opettavaksi jäseneksi, jos on suorittanut hyväksytysti pelikokeen. Koulutus vastaa Euroopan PGA:n laatuvaatimuksia.