SUOMEN
GOLFLIITTO

Kohtelemme kaikkia tasavertaisesti

Sitoudumme Suomen Golfliiton yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
Yhdenvertaisuussuunnitelma

Sitoudumme kansainväliseen Women in golf-peruskirjaan, jonka tavoitteena on avoin ja yhdenvertainen golfkulttuuri.
Women in Golf Charter

Naiset golfaa -projekti

Mahdollistamme erilaiset tavat harrastaa ja osallistua

Huomioimme erityisryhmät.
Erityisgolfin sivut

Golfyhteisössämme on tehty esteettömyyskartoitus ja  tiedotamme siitä.
Esteettömyyden kartoituslista golfyhteisöille

Varmistamme saatavuuden kaikille sosioekonomisille ryhmille ja tarjoamme erihintaisia tapoja harrastaa. #muntapapelata
Monta tapaa harrastaa golfia
Minä ja golf

Noudatamme eettisiä säännöstöjä

Reilun Pelin periaatteet
Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet

Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt
Suomen Golfliitto ry:n kurinpitomääräykset alkaen 1.1.2021

Kansainvälisten kattojärjestöjen ohjeistukset
Kansainvälinen Golfliitto
Euroopan Golfliitto