SUOMEN
GOLFLIITTO

Kohtelemme kaikkia tasavertaisesti

Juniorit suorittavat ennen kilpailukauden alkua junioreille kohdennetun Golfkäyttäytyminen-, sääntö- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on mm. käydä läpi reilun pelin mukaiset toimintatavat kilpailutapahtumissa ja niiden ulkopuolella harrastaessa sekä toimia tietopakettina ja ajatusten herättelijänä. Verkkokoulutus toimii kaikille junioreille hyvänä kertauksena, ja se on hyvä työkalu myös golfyhteisöjen junioritoiminnan käyttöön.
Tästä koulutukseen

Sitoudumme kansainväliseen Women in golf-peruskirjaan, jonka tavoitteena on avoin ja yhdenvertainen golfkulttuuri.
Women in Golf Charter

Sitoudumme Suomen Golfliiton yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
Yhdenvertaisuussuunnitelma

Mahdollistamme erilaiset tavat harrastaa ja osallistua

Huomioimme erityisryhmät.
Erityisgolfin sivut

Golfyhteisössämme on tehty esteettömyyskartoitus ja  tiedotamme siitä.
Esteettömyyden kartoituslista golfyhteisöille

Varmistamme saatavuuden kaikille sosioekonomisille ryhmille ja tarjoamme erihintaisia tapoja harrastaa. #muntapapelata
Monta tapaa harrastaa golfia
Minä ja golf

Noudatamme eettisiä säännöstöjä

Reilun Pelin periaatteet
Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet

Yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt
Suomen Golfliitto ry:n kurinpitomääräykset alkaen 1.1.2021

Kansainvälisten kattojärjestöjen ohjeistukset
Kansainvälinen Golfliitto
Euroopan Golfliitto