SUOMEN
GOLFLIITTO

Golfin vastuullisuusohjelma on rakennettu Olympiakomitean mallin pohjalta, ja sitä käyttävät useat lajiliitot.

Urheiluyhteisön Reilun Pelin periaatteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030 ovat vastuullisuustyön perusta.

Golfin vastuullisuusohjelma

Voit ladata golfin vastuullisuusohjelman (PDF) TÄSTÄ.

1. Hyvä hallinto

Golfissa toimitaan tasapuolisesti, vastuullisesti ja avoimesti.
Golfin hyvään hallintoon kuuluu kaikkien osapuolten oikeudenmukainen kohtelu ja läpinäkyvä vuoropuhelu. Toimintakulttuuri on osallistavaa. Taloutta hoidetaan huomioiden koko yhteisön hyvinvointi ja toimintaedellytykset. Toimenpiteitä hyvän hallinnon varmistamiseksi.

LÄPINÄKYVÄ, OIKEUDENMUKAINEN, OSALLISTAVA, TALOUDELLISESTI VAKAA

2. Turvallinen toimintaympäristö

Golf tuottaa hyvää oloa ja mieltä – jokainen on tervetullut tiiboksiin.
Golfin toimintaympäristö on turvallinen fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Toiminta tuottaa mielihyvää sekä lisää terveyttä ja toimintakykyä. Toimenpiteitä turvallisen toimintaympäristön varmistamiseksi.

KOKONAISVALTAISESTI TURVALLINEN, POSITIIVISIA KOKEMUKSIA TUOTTAVA, TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ, TERVEELLISEEN ELÄMÄNTAPAAN KANNUSTAVA

3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Golf soveltuu kaikille.
Golf on kaikille mahdollinen urheilulaji ja toimimisen paikka. Toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon varmistamiseksi.

ESTEETÖN, SYRJINNÄSTÄ VAPAA, SUKUPUOLINEUTRAALI, MONIMUOTOINEN, KUNNIOITTAVA

4. Ympäristö ja ilmasto


Golf välittää ympäristöstä ja vaikuttaa osaltaan ympäristön hyvinvointiin.
Golfkentillä edistetään luonnon monimuotoisuutta ja kiertotaloutta, toimitaan vastuullisena osana ympäröivää yhteisöä sekä siirrytään kohti ilmastoneutraalia toimintaa. Toimenpiteitä ympäristön ja ilmaston osalta.

YMPÄRISTÖN SUOJELIJA, KIERRÄTYKSEEN PANOSTAVA, ILMASTONMUUTOKSEN HIDASTAJA

5. Antidoping


Golf on rehellistä.
Golfissa harrastetaan, kilpaillaan ja toimitaan yhteisten sääntöjen mukaisesti. Golfliitto on sitoutunut antidopingtyöhön ja kilpailumanipulaation torjumiseen omassa Reilun kilpailun ohjelmassaan.

Toimenpiteitä puhtaan ja reilun toiminnan varmistamiseksi.

PUHDAS JA REILU