SUOMEN
GOLFLIITTO

Antidoping ja kilpailumanipulaatio

Suomi Golfin strategian mukaisesti tavoittelemme eettisiin ja puhtaisiin arvoihin perustuvaa jatkuvaa menestystä kilpagolfissa.

Golfliitto otti alkuvuonna 2023 käyttöön Reilun kilpailun ohjelman, joka koostuu kahdesta osiosta, Antidoping- ja Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmista. Reilun kilpailun ohjelman tavoitteena on tukea rehellistä urheilua edistämällä sääntöjen ja kanssakilpailijoiden kunnioittamista, tasapuolista kilpailutilannetta sekä puhtaan ja reilun kilpailun arvoja.

Molemmat ohjelmaosiot sisältävät perustietoa aihealueiden säännöistä ja sopimuksista, koulutuksesta ja valvonnasta. Ohjelmista käy ilmi ne seikat, jotka sitovat kaikkia suoraan Golfliiton toiminnassa mukana olevia henkilöitä, mutta myös epäsuorasti muun muassa urheilijan tukihenkilönä toimivia.

Jokainen urheilija on itse vastuussa siitä, että hänellä on ajankohtainen tieto olemassa olevista säännöistä ja määräyksistä.

Golfliitto viestii Reilun kilpailun ohjelman teemoista omissa kanavissaan ja koulutuksissaan. Golfliitto suosittelee etenkin kaikkia kilpagolfin ja junioreiden kanssa toimijoita tutustumaan ohjelmaan sekä Puhtaasti ja Reilusti paras -koulutuksiin.

Golfin Reilun kilpailun ohjelman löydät TÄSTÄ. Ohjelmasta on myös ruotsinnos,  Finlands Golfförbunds Program för Rent spel.

Lisätiedustelut:
Kilpaurheilupäällikkö Juha Juvonen, 040 561 5863

Verkkokoulutukset hyvinä työkaluina

Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK tarjoaa aihepiiriin kaksi eri koulutusta, jotka voi suorittaa itsenäisesti verkossa. Yhden koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 30 minuuttia. Koulutuksia ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Suoritus on voimassa kaksi vuotta. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin.

Molemmat koulutukset on mahdollista tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.

PUHTAASTI PARAS

Opi ja varmista tietosi antidopingasioista Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen avulla. Verkkokoulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin ja koulutus soveltuu kaikille urheilijoille sekä urheilun parissa toimijoille.

REILUSTI PARAS

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Koulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä.

Tarkista KAMU:sta lääkkeesi

Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään lääkevalmisteista ja menetelmistä. KAMU-lääkehaulla voit tarkistaa, ovatko käyttämäsi lääkeaineet kiellettyjä urheilussa. KAMU-lääkehaku koskee Suomessa myytäviä lääkevalmisteita, sillä ulkomailla myytävät saattavat sisältää eri lääkeaineita samasta kauppanimestä huolimatta.

Ulkomailta ostettuja lääkeaineita ei voi tarkistaa KAMU-lääkehausta, vaan ne pitää tarkistaa WADAn englanninkielisestä kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta.

KAMU-lääkehaku ja lisää ajankohtaista tietoa SUEKin sivuilla.

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Urheilijoilla voi olla sairauksia, joita on hoidettava lääkevalmisteilla tai toimenpiteillä. Mikäli urheilijan on sairautensa hoitamiseksi käytettävä WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevaa ainetta tai menetelmää, hänelle voidaan myöntää erivapaus WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti.

Erkka-erivapauskone auttaa selvittämään helposti, pitääkö lääkitykselle hakea erivapautta etukäteen. Erivapauskone neuvoo myös, mistä erivapautta haetaan.

Erivapauden hakulomake ja -ohjeet löytyvät SUEKin sivuilta.

 

Häirintävapaa urheilu – kannusta kertomaan!

Häirintä missään muodossa ei kuulu mihinkään urheiluun, myöskään golfiin.

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Palvelu auttaa häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään. Palveluun vastaa aina Väestöliiton kouluttama asiantuntija, ja yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä. Tutustu palveluun netissä etoleyksin.fi

 

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömästi, mikäli havaitsee mahdollisia urheilurikkomuksia tai urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

Palveluun pääset SUEKin sivuilta.

Urheiluyhteisön työkaluja häirinnän kitkemiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä: