SUOMEN
GOLFLIITTO

Pelaaja Ensin on edistyksellinen golfyhteisön toiminnan IT-pohjainen kehittämistyökalu. Se pohjautuu omien ja vieraspelaajien asiakastyytyväisyyskyselyyn sekä siitä saadun tiedon hyödyntämiseen. Tiedonkeruu ja raportointi ovat automaattisia. Työkalu on suunniteltu golfyhteisön lähtökohdista. Sen avulla pelaaja pystytään asettamaan etusijalle ja maksimoimaan hänen kokemuksensa golfyhteisössä.

Työkalu on valmis tuote, jonka ovat toteuttaneet Tanskan Golfliitto yhdessä paikallisen IT-palvelukumppanin kanssa. Työkalu on ollut Tanskassa suuri menestys ja vuonna 2014 se on yhteistyössä Tanskan Golfliiton kanssa muokattu suomalaisiin tarpeisiin.

Työkalua pilotoitiin Suomessa seitsemässä golfyhteisössä syksyllä 2014 ja vuonna 2016 ohjelma on ollut käytössä 51:llä suomalaisella golfyhteisöllä. Lisäksi vuonna 2016 on toteutettu erillinen uusien pelaajien kysely 127:ssä golfyhteisössä.

Pelaaja Ensin on keskeinen työkalu seurakehittäjäverkoston toiminnassa sekä yleisessä golftoimialan kehitystyössä. Järjestelmän ansiosta Golfliitto saa kaiken anonyymin pelaajakokemusdatan koottuna toimialan hyötykäyttöön.

Vuonna 2017 Pelaaja Ensin-jäsenkyselyä käytti 80 ja vieraspelaajakyselyä 62 golfyhteisöä. Lisäksi Golfliitto toteutti kaikille jäsenseuroilleen uusien ja irtisanoutuneiden pelaajien kyselyn. Palvelun avulla kerättiin vuoden aikana yhteensä 45 000 pelaajapalautetta. Osana Pelaaja Ensin palvelua Golfliiton kehittäjäverkosto jatkoi toimintaansa opastaen kenttiä asiakaskokemuksen mittaamisessa sekä mittaustulosten analysoinnissa. Vuoden 2017 aikana tehtiin 90 vierailua 63:een eri golfyhteisöön. Kehittäjät kohtasivat niin henkilökuntaa, hallituksia kuin vuosikokousväkeä.

Pelaaja Ensin -asiakaspalautekyselyt käynnistyneet

Viime vuonna 80 golfyhteisössä käytössä ollut Pelaaja Ensin, automatisoitu palautteenkeruu- ja raportointijärjestelmä on golfyhteisöjen käytettävissä entistä kehittyneempänä ja lisäarvoa tuottavana palvelukokonaisuutena myös kaudella 2018. Vieraspelaajakysely on tämän kauden osalta käynnistetty ja ensimmäinen jäsenkyselykierros toteutetaan alkukauden olosuhteista riippuen touko-kesäkuun vaihteen sekä kesäkuun puolivälin välisenä aikana.

Pelaaja Ensin -palvelun hinnat kaudelle 2018

-Jäsenkysely (Golfliiton subventoima) 200€
-Vieraspelaajakysely 400€/600€
-Uusien jäsenten kysely 0€ (sisältyy Golfliiton jäsenmaksuun)
-Irtisanoutuneiden pelaajien kysely 0€ (sisältyy Golfliiton jäsenmaksuun)

Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Palvelun lisäksi Golfliiton koordinoima, huippupalautteet vierailuistaan saanut asiantuntijatiimi on käytettävissänne tulosten analysoimiseen sekä johtopäätösten tekemiseen.

Palvelun ja tiimin avulla saatte kansainvälisestikin ainutlaatuisen läpileikkauksen golfyhteisönne palveluketjusta, joka palvelee sekä olosuhteiden, henkilökunnan että seuratoiminnan kehittämistä.

Golfliiton vastuuhenkilönä toimii seurakonsultti Aarni Nordqvist, aarni.nordqvist@golf.fi

Esittelyvideo ohjelman käyttöliittymästä: