SUOMEN
GOLFLIITTO

Yleistä

Suomen Golfliiton ylläpitämät rankingit.

Suomen Golfliiton kilpailussa tasatulokseen päätyneet pelaajat jakavat rankingpisteet. Jos pelaajat päätyvät samaan kokonaispistemäärään rankingissa, he jakavat kyseisen sijoituksen. Pisteitä ei saa, jos lyöntipelissä ei selviydy cutista tai jos reikäpelissä putoaa ensimmäisellä kierroksella.

Finnish Amateur Ranking (FAR)

Suomen Golfliitto ylläpitää Finnish Amateur Ranking (FAR) –pistelaskujärjestelmää. FAR–pisteitä saa tämän taulukon mukaisesti kansallisista ja kansainvälisistä golfkilpailuista. FAR–ranking on yksi valintakriteereistä edustusjoukkueita ja valmennusryhmiä valittaessa. Kansallisten kilpailujen osanotto-oikeus määrittyy osin FAR–rankingin mukaan. Kilpailukauden päätyttyä palkitaan FAR rankingtilastojen voittajat.

Finnish Amateur Ranking säännöt

1. Golfliitto ylläpitää ja päivittää Finnish Amateur Ranking –pistelaskua.

2. Pelaaja voi saada FAR-pisteitä, jos hän voi edustaa Suomea arvokilpailuissa.

3. Ulkomaan amatöörikilpailuissa FAR-pistekategorian määrittelee WAGR:n kategoria.

4. Ammattilaiskilpailuissa sekä kotimaan kilpailuissa FAR-pistekategoria määräytyy seuraavasti:

Elite Challenge Tour, Ladies European Tour
A Nordic Golf League, LETAS
B Finnish Tour (miehet), SM-lyöntipeli (miehet)
C Erkko Trophy (miehet, naiset)
D SM – lyöntipeli (naiset)
E Finnish Tour (naiset)

5. Jos EGA:n kilpailukalenterissa olevalla kilpailulla ei ole WAGR kategoriaa, saa kilpailusta FAR-pisteitä kategorian G mukaisesti.

6. FAR-pisteitä ei voi saada ikärajoitteisista kilpailuista.

7. Tasatuloksissa sijoituspisteet lasketaan yhteen ja jaetaan tasasijalla olleiden kesken.

8. Pisteitä annetaan vain kilpailussa Cut–rajan selvittäneille pelaajille.

9. Pelaajien matkustaessa ilman joukkueenjohtajaa, pitää kilpailun täydelliset lopputulokset toimittaa Golfliittoon viimeistään kahden viikon kuluessa kilpailutapahtumasta. Pisteet annetaan tällöin WAGR-kategorian mukaisesti. Tämä koskee myös Yliopistosarjoja. Tuloslistaksi riittää myös linkki tuloksiin. Tämä tulee toimittaa sähköpostina Golfliittoon mika.wikstrom@golf.fi.

Finnish Junior Amateur Ranking (FJAR)

Suomen Golfliitto ylläpitää Finnish Junior Amateur Ranking (FJAR) –pistelaskujärjestelmää. FJAR–pisteitä saa tämän taulukon mukaisesti kansallisista ja kansainvälisistä golfkilpailuista. FJAR–ranking on yksi valintakriteereistä edustusjoukkueita ja valmennusryhmiä valittaessa. Kansallisten kilpailujen osanotto-oikeus määrittyy osin FJAR–rankingin mukaan. Kilpailukauden päätyttyä palkitaan FJAR rankingtilastojen voittajat.

Rankingiin lasketaan seuraavien kilpailujen pisteet: Finnish Junior Tour + Junioreiden kansainväliset kisat (pojat ja tytöt).

Finnish Junior Amateur Ranking säännöt

1. Golfliitto ylläpitää ja päivittää Finnish Junior Amateur Ranking –pistelaskua.

2. Pelaaja voi saada FJAR-pisteitä, jos hän voi edustaa Suomea arvokilpailuissa.

3. Ulkomaan amatöörikilpailuissa FJAR-pistekategorian määrittelee tämä listaus.

4. Jos pelaaja pelaa kategorioiden ulkopuolisia kansainvälisiä kilpailuja ja haluaa näistä FJAR–pisteitä, on hänen toimitettava täydelliset kilpailutulokset Golfliittoon viimeistään kahden viikon kuluessa kilpailutapahtumasta. Lähtökohtaisesti kilpailun tulee olla WAGR-kilpailu ja mahdolliset pisteet annetaan tällöin harkinnalla. Tuloslistaksi riittää myös linkki tuloksiin. Tämä tulee toimittaa sähköpostina Golfliittoon mika.wikstrom@golf.fi.

5. Finnish Junior Tour kilpailuissa FJAR-pisteitä jaetaan kategorian C tai c mukaan. Tarkka pistejakauma löytyy jokaisen kilpailun golfbox-sivuilta.

6. FJAR-pisteitä ei voi saada aikuisten (yli 21v) kilpailuista.

7. Tasatuloksissa sijoituspisteet lasketaan yhteen ja jaetaan tasasijalla olleiden kesken.

8. Pisteitä annetaan vain kilpailussa Cut–rajan selvittäneille pelaajille.

Mitä kilpailuja eri rankingeihin lasketaan?

Junioreiden seuraranking
Finnish Junior Amateur Ranking

Finnish Junior Tour Ranking
Finnish Junior Tour pojat ja tytöt

World Amateur Golf Ranking (WAGR)

Mikä on WAGR?

WAGR = World Amateur Golf Ranking on niin miehille kuin naisillekin pidetty koko maailman kattava amatöörien rankingjärjestelmä. Järjestelmässä on yli 10.000 pelaajaa reilusta 100 eri maasta ja järjestelmä pitää sisällään yli 4.000 kilpailua.

Järjestelmässä pelaajille lasketaan keskimääräiset pisteet viimeisen 104 viikon ajalta vuoden 2017 alusta.

WAGR päivitetään joka keskiviikko 12:00 GMT.

Mitä kilpailuja järjestelmään kuuluu?

Pääsääntö kilpailuille on, että ne ovat lyönti- tai reikäpelikilpailuja tai niiden yhdistelmiä, amatööri- tai ammattilaiskilpailuja (OWGR:iin tai Rolex Ranking:iin kuuluvia kilpailuja) ja niissä pelataan vähintään kolme lyöntipeli- tai reikäpelikierrosta. Kilpailut järjestelmään hyväksyy WAGR-toimikunta.

Myös kaikki nuorten yli 16-v kilpailut kuuluvat WAGR:n alaisuuteen, jos ne täyttävät mainitut kriteerit ja WAGR – toimikunta ne hyväksyy. Uusille WAGR –kilpailuille on vuoden 2015 alusta lähtien asetettu yhden vuoden koeaika, jonka jälkeen kyseisen kilpailun status vahvistetaan.

Nuorten WAGR – kilpailut Suomessa

Suomessa WAGR:n alaisuuteen kuuluvat SM – kilpailut (ei alle 16v ja 14v), Finnish Amateur Championship ja Finnish Tour. Nuorten Finnish Junior Tourilla vuonna 2015 perustetut uudet 54-reikäiset kilpailut, FJT Majors, ovat kuuluneet vuodesta 2016 alkaen WAGR-kilpailuihin. Nämä kilpailut ovat FJT Invitational, FJT International ja FJT Finaali.

Kuinka pääsen WAGR-rankingiin?

Jotta pelaaja pääsee WAGR-rankingiin ja voi ansaita itselleen pisteitä, tulee hänen täyttää jokin seuraavista ehdoista:

1. Selvittää CUT Elite Event -kilpailussa tai olla jaettu 64 tai parempi NCAA 1-divisioonan finaalissa tai selviytyä Elite Event -kilpailussa reikäpelivaiheeseen.
Lyöntipelikilpailut Reikäpelikilpailussa Lyöntipelikarsinta reikäpelikilpailussa
2. Olla jaettu 32 tai parempi Voittaa ottelu 64 parhaan joukossa Olla jaettu 10 tai parempi A-kategorian kilpailussa
3. Olla jaettu 16 tai parempi Voittaa ottelu 32 parhaan joukossa Olla jaettu 6 tai parempi B-kategorian kilpailussa
4. Olla jaettu 8 tai parempi Voittaa ottelu 16 parhaan joukossa Olla jaettu 5 tai parempi C-kategorian kilpailussa
5. Olla jaettu 4 tai parempi Voittaa ottelu 8 parhaan joukossa Olla jaettu 4 tai parempi D-kategorian kilpailussa
6. Olla jaettu 3 tai parempi Voittaa ottelu 4 parhaan joukossa Olla jaettu 3 tai parempi E-kategorian kilpailussa
7. Olla jaettu 2 tai parempi Voittaa kilpailu Olla jaettu 2 tai parempi F-kategorian kilpailussa
8. Voittaa kilpailu Voittaa kilpailu Olla kärjessä G-kategorian kilpailu
9. Osallistua, ja sijoittua tarpeeksi hyvin, johonkin ammattilaiskiertueen kilpailuun, joka on Official World Golf Rankin (OWGR) -kilpailu tai Rolex Rankings-kilpailu.

Miten pisteet lasketaan?

Järjestelmässä pisteet jaetaan pelattujen kierrosten määrällä. Lyöntipelikilpailussa kaikki kierrokset lasketaan mukaan ja reikäpelikilpailussa kategorian mukaiset kierrokset. Mukaan laskettavat tulokset ovat pelaajan lyöntipelikierroksella tekemät bruttotulokset.

Jokaiselle kilpailukierrokselle lasketaan RSS (Ranking Scratch Score), joka amatöörikilpailussa on niin monen parhaan kierrostuloksen keskiarvo kuin kilpailussa on WAGR-rankingissa olevia pelaajia (keskiarvo ei siis välttämättä ole WAGR-pelaajien kierroskeskiarvo) ja ammattilaiskilpailussa RSS on pelaajien kierrostulosten keskiarvo, mutta minimissään PAR.

Pelaaja lasketaan lyöntipelin rankingpisteet seuraavasti jokaista kierrosta kohden:
Pelaajan kierroskohtaiset pisteet = RSS – kierrostulos + 8

Kilpailun kategoria perustuu suoraan siihen kuinka paljon ja minkä tasoisia, miehet top 1500 ja naiset top 1250, sisäpuolella olevia WAGR-pelaajia on kilpailussa mukana.

Lyöntipelissä voi saada bonuspisteitä sen mukaan mille sijalle on kilpailussa sijoittunut. Voittaja saa aina voittajan pisteet ja muut jaetut sijat jakavat myös sijoituspisteet. Jos kilpailussa pelataan 72 reikää tai enemmän, saa pelaaja sijoitus pisteet täytenä (100%). Jos kilpailussa pelataan 54-71 reikää, saa pelaaja pisteistä 75%, jos taasen reikiä pelataan 36-53, saa pelaajat vain puolet (50%) pisteistä. Jos kilpailussa on pelattu alle 36 reikää, ei sijoitusbonuspisteitä anneta laisinkaan. Alle 48 pelaajan lyöntipelikilpailussa pisteet puolitetaan.

Lyöntipeli sijoitus   Reikäpeli sijoitus
1 2 3 4 5 6   1 2 3-4 5-8 9-16 17-32
Eliitti-kilpailut 48 36 18 12 6 3 138 105 76 51 30 13
A-kategoria 36 18 12 6 3 1 126 95 68 45 26 11
B-kategoria 18 12 6 3 1 80 56 36 20 8
C-kategoria 12 6 3 1 56 37 21 9
D-kategoria 6 3 1 50 33 19 8
E-kategoria 3 1 33 20 9
F-kategoria 2 1 27 17 8
G-kategoria 1 17 8

WAGR-ranking on keskiarvo saaduista pisteistä kerrottuna sadalla, joten kaikki pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan tämän jälkeen pelatuilla kierroksilla, joista pisteitä on saatu. Jakajalla ei ole maksimiarvoa, mutta minimiarvo on 54.

Kannattaa huomioida, että pelaajat saavat pisteitä lyöntipelikilpailuissa jokaista pelattua kierrosta kohden sekä erikseen lopullisesta sijoituksesta.

Lisätietoja www.wagr.org