SUOMEN
GOLFLIITTO

Golfliiton hallitus on vahvistanut valmennusjohdon esityksen tulevien liittovalmennusryhmien valintakriteereistä. Valintaprosessissa yksilöllisellä pelaajaseurannalla on aiempaa suurempi merkitys. Urheilijoita kutsutaan valintaprosessiin avoimen haun sijaan. Lopulliset nimeämiset tehdään amatöörien osalta syyskuun loppuun mennessä ja ammattilaisten osalta, kun kiertueiden pelioikeudet varmistuvat.

Valintaprosessissa arvioidaan urheilusuoritusten lisäksi urheilijan halu ja kyky sitoutua pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen toimintaan, sisältäen omaa taloudellista vastuunottoa. Prosessissa arvioidaan myös urheilijoiden urakehitys suhteessa ikään, tavoitteisiin ja kansainvälisen kilpagolfin tasoon.

Team Finland -liittovalmennus mahdollistaa kansainvälistä kilpailemista, mutta ryhmiin kuuluminen ei tarkoita suoria valintoja edustustehtäviin. Erikseen nimettyihin edustuskilpailuihin (MM, EM ja vastaavat) on olemassa omat, julkiset valintakriteerit.

TEAM FINLAND -LIITTOVALMENNUSRYHMIEN VALINTAPROSESSISSA PAINOTETAAN SEURAAVIA ASIOITA:

 • Kilpailutulokset ja ranking-sijoitukset
  • Seurannassa painotetaan ikäluokka huomioiden kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja ja rankingeja
 • Pelaajaseuranta
  • Seurantaa toteutetaan kotimaisissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa ja valmennustapahtumissa.
  • Pelaajan potentiaalia, toimintaa ja yleistä käyttäytymistä arvioidaan kilpailutilanteessa.
  • Seurantaa tekevät Golfliiton valmentajat, valmennustoiminnan asiantuntijaryhmän jäsenet sekä muut valmennusjohdon* erikseen nimeämät henkilöt.
 • Pelitilastot ja harjoittelun seurantaraportit
  • Pelaajien tulee pyydettäessä toimittaa valmennusjohdolle tiedot pelitilastoista sekä harjoittelun seurannasta.
  • Liittovalmennusryhmissä edelliskausilla mukana olleilta pelaajilta tiedot saadaan Golfliiton käyttämien järjestelmien kautta.
 • Sitoutuminen Team Finland -toiminnan arvoihin (Suomalainen, Innostava, Sitoutunut, Urheilullinen)
  • Valintaprosessin aikana valmennusjohto haastattelee potentiaalisia pelaajia ja tekee arviointia urheilijan kyvystä sitoutua toiminnan arvoihin.

* valmennusjohto = valmennustoiminnan vastaavat toimihenkilöt ja ryhmittäin/vastuualueittain kulloinkin sopimussuhteessa olevat liittovalmentajat