SUOMEN
GOLFLIITTO

Golfkenttä, Course Rating ja Slope Rating

Kentän mitta, Course Rating ja Slope Rating sekä kentän muutokset

a. Yleistä

Suomessa golfkentille tehtävistä Course Rating ja Slope Rating-määrittelyistä vastaa Suomen Golfliitto.

Course Rating tulee tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa muuttaa sitä. Uusi golfkenttä voi muuttua usein ensimmäisten vuosien aikana ja tämän takia se tulee arvioida uudelleen 5 vuoden jälkeen ensimmäisestä määrittelystä. Tämän jälkeen uudelleenarviointi tehdään 10 vuoden välein.

b. Kentän mittaus

Jokainen reikä täytyy mitata ja pyöristää lähimpään metriin jokaisen tiiauspaikan pysyviltä mittamerkeiltä tavalla, joka on esitelty Course Rating -järjestelmässä.

c. Tiimerkit

Tiimerkkien, joilla merkitään golfkentän jokainen tiiauspaikka, tulisi olla johdonmukainen nimen, värin ja/tai suunnittelun perusteella ja erotettavissa muista tiimerkeistä, joita kentällä käytetään. Suositellaan, että Golfliitto antaa ohjeet golfkentille siitä, kuinka vältetään viittaukset sukupuoleen tai ikään.

d. Course Rating, Slope Rating ja Par -arvojen esittäminen

Jokaisen tiiauspaikan Course Rating, Slope Rating ja Par -arvojen täytyy olla saatavilla siten, että pelaaja voi helposti muuttaa tasoituksensa pelitasoitukseksi sekä tarvittaessa kilpailutasoitukseksi hyväksyttävän tuloksen palauttamista varten.

e. Course Rating ja Slope Rating

Course Rating ja Slope Rating määritellään kentän pelivaikeuksien mukaisesti scratch-pelaajalle ja bogey-pelaajalle normaaliolosuhteissa pelattaessa. Tehollinen pelaamisen pituus määritellään reiän pituuden, pallon rullauksen, tuulen, korkeuserojen, kentän korkeuden, dog-legien sekä pakotettujen lay-up-lyöntien mukaan. Tehollisen pelaamisen pituuden lisäksi jokaiselle reiälle määritellään 10 vaikeustekijää sekä scratch- että bogey-pelaajalle. Näitä vaikeuksia ovat: väylän pinnan muoto, väylän leveys, viheriölle lähestyminen, karheikot, bunkkerit, haittojen ja esteiden ylittäminen, sivuttaiset haitat ja esteet, puut, viheriön pinta sekä psykologinen vaikeus. Course Rating -järjestelmässä käytetään taulukkoarvoja, säätöjä sekä kaavoja kyseisiä arvoja laskettaessa.

Course Rating lasketaan tehollisen pelaamisen pituuden ja vaikeusarvojen perusteella 9 tai 18 reiälle. Course Rating esitetään lyönteinä yhden kymmenyksen tarkkuudella ja tämä kertoo scratch-pelaajan odotetun tuloksen. Bogey Rating antaa bogey-pelaajan odotetun tuloksen. Course Rating ja Bogey Rating -arvoja käytetään hyväksi laskettaessa Slope Rating -arvoa. Golfkentän standardi-vaikeutta kuvaa Slope Rating -arvo 113.

Golfin Säännöissä määritellyn tiiausalueen etureunaa ei tulisi laittaa yli 10 metriä lähemmäksi tai kauemmaksi minkään reiän pysyvistä mittamerkeistä. Kokonaisuudessaan golfkenttää ei pitäisi lyhentää (tai pidentää) yli 100 metriä sen mitatusta kokonaispituudesta. Tällä taataan oikea Course Rating ja Slope Rating -arvojen soveltaminen laskettaessa tasoitustuloksia.

f. Golfkentän muutokset

(i) Tilapäiset muutokset

Tasoitustoimikunnan täytyy ilmoittaa Suomen Golfliitolle, jos golfkentälle tehdään tilapäisiä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa Course Rating -arvoon. Suomen Golfliitto päättää, onko näissä olosuhteissa pelatut tulokset tasoituskelpoisia, ja tarvitseeko Course Rating ja Slope Rating -arvoja muuttaa tilapäisesti.

Jos tilapäinen Course Rating ja Slope Rating on määritelty, tulee tämä tieto saattaa pelaajien tietoon ennen kuin he aloittavat kierroksen pelaamisen.

18-reikäisellä golfkentällä:

Jos Suomen Golfliitto hyväksyy, tilapäinen Course Rating ja Slope Rating voidaan laskea tasoitustoimikunnan ja/tai Suomen Golfliiton toimesta seuraavasti:

  • Haetaan lähin tiiauspaikka, joka on määritelty kyseiselle sukupuolelle.
  • Määritellään käytettävän tiiauspaikan ja arvioinnissa käytetyn tiiauspaikan pituusero.
  • Säätöä ei tarvita eron ollessa alle 100 metriä ja tulokset voidaan palauttaa normaalisti. Muussa tapauksessa
  • Eron ollessa 100 – 274 metriä, voidaan käyttää alla olevaa taulukkoa Course Rating ja Slope Rating -arvojen säätämiseen.

Näiden ohjeiden ja alla olevan taulukon avulla haetaan pituuseroa vastaava alue:

Miesten arvojen säätö

Naisten arvojen säätö

Metrit

Muutos Course Rating
-arvoon

Muutos Slope Rating
-arvoon

Metrit

Muutos Course Rating
-arvoon

Muutos Slope Rating
-arvoon

100 – 110

0.5

1

100 – 110

0.6

1

111 – 130

0.6

1

111 – 122

0.7

1

131 – 150

0.7

2

123 – 139

0.8

2

151 – 170

0.8

2

140 – 155

0.9

2

171 –  190

0.9

2

156 – 172

1.0

2

191 – 210

1.0

2

173 – 188

1.1

2

211 – 230

1.1

3

189 – 205

1.2

2

231 – 250

1.2

3

206 – 221

1.3

3

251 – 274

1.3

3

222 – 238

1.4

3

239 – 254

1.5

3

255 – 274

1.6

3

Ota yhteyttä Golfliittoon, jos ero on enemmän kuin 274m .

Huom.:

  1. Mahdolliset Course Rating ja Slope Rating -arvojen muutokset täytyy ottaa käyttöön ja ilmoittaa pelaajille ennen kuin he lähtevät kierrokselle.
  2. Jos pelataan eri tiiauspaikkojen yhdistelmiä, tulee Course Rating ja Slope Rating -arvojen olla saatavilla, jotta tulos olisi hyväksytään tasoitustulokseksi. Jos kilpailusta vastaava toimikunta on käyttänyt kilpailussa tiiauspaikkojen yhdistelmää, tätä tilapäistä arviointimenetelmää voidaan käyttää, mutta tämä menetelmä ei ole virallinen tai pysyvä Course Rating ja Slope Rating -arvojen määrittämismenetelmäksi.

(ii) Pysyvät muutokset

Golfseuran täytyy ilmoittaa Suomen Golfliitolle, kun golfkentälle tehdään pysyviä muutoksia. Golfkentän pysyvät muutokset edellyttävät Suomen Golfliittoa arvioimaan nykyisiä Course Rating ja Slope Rating -arvoja ja päättämään tarvitaanko uutta arviointia.