SUOMEN
GOLFLIITTO

Blogit

Golf50+, Psyykkisten taitojen kehittämisellä kohti nautinnollisempaa pelaamista ja parempaa tulosta

BlogitJulia Kettinen31. Toukokuuta 2024

Tervetuloa lukemaan terveys ja hyvinvointi aiheista asiantuntijablogia. Kirjoituksissa pääset tutustumaan tutkittuun tietoon pohjautuviin näkökulmin erityisesti golfin terveysvaikutusten ja 50+ golfarin terveyden sekä hyvinvoinnin näkökulmasta. Golfista ja pelaamisesta, kuten elämästäkin, nauttii parhaiten, kun muistaa pelin lisäksi huolehtia myös itsestään. Haastankin sinut pohtimaan, miten voisit edistää omaa terveyttä ja hyvinvointiasi golfin avulla tulevan vuoden aikana. Liikuttavia lukuhetkiä!

Golfkausi on startannut ja lämpimät säät ovat hemmotelleet golfareita takatalven jälkeen. Pitkään odotettu kausi on saatu aluilleen ja odotukset omaa peliä kohtaan voivat olla alkukaudesta suuret. Tämän kerran kirjoituksessa pohdimmekin, miten mieli pysyy virkeänä ja peli nautinnollisena, vaikka peli ei aina sujukaan – tämänhän me golfarit tiedämme parhaiten, aina peli ei voi onnistua ja miten siihen tulisi silloin suhtautua. Haastankin jokaisen lukijan tänä golfkautena pohtimaan, miten omia mielentaitoja voisi kehittää ja hyödyntää golfissa. Voit yllättyä, miten pienillä ajatusten muutoksilla ja rutiineilla voit parantaa pelinautintoa ja tulosta sekä kierroksen suuntaa.

Onko psyykkisten taitojen kehittäminen avain nautinnolliseen sekä menestyksekkääseen pelaamiseen?

Golf on tunnetusti yksi maailman haastavimmista urheilulajeista, joka vaatii pelaajalta paitsi fyysistä taitoa myös merkittäviä psyykkisiä taitoja, joita voi harjoitella esimerkiksi psyykkisessä valmennuksessa. Psyykkinen valmennus soveltaa urheilupsykologian tietoa käytäntöön, eli sitä, miten ihmisen ajattelu, tunteet ja käyttäytyminen toimivat urheiluympäristössä. Lisäksi on hyvä muistaa, että psyykkiseen suoriutumiskykyyn linkittyy vahvasti golfarin kokonaiskuormituksen hallinta, sillä harjoituskuormitus ja kokonaiselämäntilanne vaikuttavat aina suorituskykyyn.

Ehkäpä golfin yksi viehätys piilee sen haastavuudessa. Golf on laji, jossa yhdistyvät erityisen herkällä tavalla lajitaidot ja psyykkinen suoriutumiskyky. Jokainen golfari tietää, että vaikka tekniikka ja fyysiset ominaisuudet ovat tärkeitä, ne eivät yksin riitä huippusuoritukseen. Siksi psyykkisten taitojen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää golffareille, jotka haluavat kehittyä ja saavuttaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

vaikka tekniikka ja fyysiset ominaisuudet ovat tärkeitä, ne eivät yksin riitä huippusuoritukseen.

Golf vaatii pelaajalta jatkuvaa keskittymistä, tunteiden hallintaa, itseluottamusta, stressinsietokykyä ja epäonnistumisten sietämistä. Nämä psyykkiset taidot eivät synny itsestään ja onkin hyvä muistaa, että psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittyminen vaatii tietoista taitojen kehittämistä ja määrätietoista harjoittelua.

Mitä psyykkisiä taitoja urheilussa tarvitaan?

Urheilussa tarvitaan monia psyykkisiä taitoja ja tekijöitä menestymiseen.

Itseluottamus

Itseluottamus on avaintekijä urheilussa. Urheilijan on uskottava itseensä ja omiin kykyihinsä pystyäkseen suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Itseluottamus auttaa kohtaamaan haasteita ja selviytymään vastoinkäymisistä. Se antaa urheilijalle uskon siihen, että hän pystyy voittamaan vaikeudet ja saavuttamaan tavoitteensa.

Keskittymiskyky

Keskittymiskyky on erittäin tärkeä psyykkinen taito. Urheilijan täytyy pystyä fokusoitumaan täysin suoritukseensa ilman ulkoisten tekijöiden häiritsemistä. Hyvä keskittymiskyky auttaa suuntaamaan huomion oikeisiin asioihin, eliminoimaan häiriötekijät ja pysymään hetkessä. Se on edellytys laadukkaille suorituksille.

Tunnetaidot

Tunnetaidot ovat nykyään yhä suuremmassa arvossa. Urheilijan on osattava tunnistaa ja käsitellä erilaisia tunteita, kuten stressiä, painetta, epävarmuutta ja pettymystä. Tunteiden säätely auttaa pysymään rauhallisena ja keskittyneenä tiukoissakin paikoissa. Urheilijoille myös positiivisten tunteiden, kuten ilon ja intohimon, hyödyntäminen on tärkeää.

Vireystilan säätely

Vireystilan säätely on myös kriittinen psyykkinen tekijä. Urheilijan pitää oppia löytämään ja ylläpitämään optimaalista vireystilaa suorituksilleen. Liian korkea tai matala vireys heikentää suorituskykyä. Esimerkiksi rentoutumis- ja mielikuvaharjoitteet voivat auttaa vireystilan säätelyssä.

Nämä psyykkiset tekijät vaikuttavat merkittävästi urheilijan menestymiseen. Vaikka fyysiset ominaisuudet ja lahjakkuus ovat tärkeitä, ilman psyykkisiä taitoja on lähes mahdotonta päästä huipulle. Siksi näiden taitojen kehittäminen on yhtä tärkeää kuin fyysiseen puoleen panostaminen. Systemaattinen psyykkisten taitojen harjoittelu vie urheilijoita lähemmäs tavoitteitaan ja optimaalista suorituskykyä.

Golfarin psyykkisten taitojen muistilista

Keskittyminen: Golfin aikana on tärkeää pysyä keskittyneenä ja olla läsnä hetkessä. Keskittyminen auttaa sinua suorittamaan lyöntisi tarkasti ja tekemään harkittuja päätöksiä.

Tunnetaidot: Golfin aikana on tärkeää hallita tunteitaan ja pysyä rauhallisena paineen alla. Opettele tunnistamaan ja hallitsemaan negatiivisia ajatuksia ja tunteita, kuten turhautumista, pettymystä tai hermostuneisuutta.

Itseluottamus: Itseluottamus on avainasemassa golfin pelaamisessa. Usko omiin kykyihisi ja luota siihen, että pystyt suoriutumaan hyvin. Rakenna luottamusta harjoittelemalla säännöllisesti ja keskittymällä positiivisiin suorituksiin.

Stressinsietokyky: Golf on laji, joka sisältää monia haasteita ja stressitekijöitä. Opettele käsittelemään stressiä ja painetta tehokkaasti. Käytä rentoutumistekniikoita, visualisointia ja positiivisia ajatuksia auttaaksesi itseäsi pysymään rauhallisena vaikeissa tilanteissa.

Sietokyky epäonnistumiselle: Golfissa epäonnistumiset ja virheet ovat osa peliä. On tärkeää kehittää kykyä käsitellä epäonnistumisia ja oppia niistä. Keskity virheiden sijaan oppimismahdollisuuksiin ja käytä niitä parantamaan peliäsi.

Mielikuvaharjoittelu: Mielikuvaharjoittelu on tehokas tapa valmistautua golfin pelitilanteisiin. Kuvittele onnistuneita lyöntejä ja peliliikkeitä mielessäsi ja visualisoi itsesi onnistumassa. Tämä auttaa rakentamaan itseluottamusta ja valmistautumaan tuleviin haasteisiin.

 

Miten kehittää psyykkisiä taitoja?

Golfarin psyykkisten taitojen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii systemaattista harjoittelua ja kehittymiseen sitoutumista.

Lähtökohtana on sisäinen motivaatio ja intohimo lajia kohtaan. Vahva motivaatio saa golfarin ponnistelemaan psyykkisten taitojensa eteen ja antaa voimaa päästä yli vastoinkäymisistä. Motivaation rinnalle tarvitaan myös omistajuutta ja vastuunottoa omasta kehittymisestä.

Vahva motivaatio saa golfarin ponnistelemaan psyykkisten taitojensa eteen ja antaa voimaa päästä yli vastoinkäymisistä.

Seuraava vaihe on luoda perusta psyykkisille taidoille itsetuntemuksen ja itsereflektion kautta. Golfarin on hyvä tunnistaa omat vahvuutensa, heikkoutensa, uskomuksensa ja asenteensa. Itsetuntemuksen pohjalta voidaan alkaa tietoisesti harjoittaa sellaisia psyykkisiä valmiuksia kuten itseluottamusta, keskittymiskykyä ja tunnetaitoja.

Keskeisessä roolissa on psyykkinen harjoittelu, jossa pelaaja kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja erilaisiin pelitilanteisiin. Mielikuvaharjoittelu, rentoutumistekniikat, ajatuskiertojen katkaiseminen ja erilaiset rutiinit ovat esimerkkejä tällaisista työkaluista. Niiden kautta pelaaja oppii hallitsemaan keskittymistään, säätelemään tunteitaan ja pysymään rauhallisena paineen alla.

Kun psyykkiselle harjoittelulle on luotu vakiintuneet rutiinit, on aika siirtää opitut taidot käytäntöön eli varsinaisiin pelitilanteihin. Tässä vaiheessa golfarin psyykkinen kestävyys joutuu koetukselle, ja hän oppii soveltamaan työkalujaan todellisissa olosuhteissa. Kokemuksen karttuessa pelaajan kyky säilyttää psyykkinen tasapainoisuus haastavissa tilanteissa vahvistuu.

Koko prosessin ajan on tärkeää saada jatkuvaa palautetta ja kehittyä oppimisen kautta. Omien suoritusten ja kokemusten reflektointi auttaa tunnistamaan kehityskohteet. Ylläpitämällä hyvää itsearviointikykyä golfari oppii jatkuvasti lisää itsestään ja psyykkisistä vahvuuksistaan sekä rakentaa entistä vahvempaa mielenlujuutta peli kerrallaan.

Psyykkisten taitojen kehittäminen vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, mutta se myös palkitsee sinnikkään harjoittelijan. Kun golfari oppii hallitsemaan ajatuksiaan ja tunteitaan, hän voi nauttia pelistä aiempaa vapaammin ja kokea onnistumisen iloa yhä useammin.

Liikuttavia hetkiä golfkaudelle 2024!

Julia Kettinen on 29-vuotias kansainvälisesti menestynyt golfinterveysvaikutusten erityisasiantuntija ja tutkija. Hän tutkii erityiseesti golfin fysiologisia terveysvaikutuksia sydän-ja verisuonitautien sekä aivoterveyden näkökulmista. Koulutukseltaan Kettinen on Terveystieteiden tohtori liikunta- ja urheilulääketieteen oppiaineesta ja golfin ammattivalmentaja sekä Master Golf Academyn monivuotinen Pro. Lisäksi Julia toimii Itä-Suomen Yliopistossa Biolääketieteen yksikössä liikunta- ja urheilulääketieteen oppiaineessa osa-aikaisena yliopisto-opettajana. Julia asuu Sveitsin Zürichissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa opettamassa ja tekee erityisesti golfareille soveltuvia luentoja/webinaareja sekä verkkovalmennuksia liikuntaan ja ravitsemukseen liittyen. Lue lisää www.juliakettinen.com.