SUOMEN
GOLFLIITTO

Blogit

Golf50+, Miksi golf on tärkeää liikuntaa nyt ja tulevaisuudessa?

BlogitGolf50+Julia Kettinen4. Huhtikuuta 2024

Tervetuloa lukemaan terveys ja hyvinvointiaiheista asiantuntijablogia. Kirjoituksissa pääset tutustumaan tutkittuun tietoon pohjautuviin näkökulmin erityisesti golfin terveysvaikutusten ja 50+ golfarin terveyden sekä hyvinvoinnin näkökulmasta. Golfista ja pelaamisesta, kuten elämästäkin, nauttii parhaiten, kun muistaa pelin lisäksi huolehtia myös itsestään. Haastankin sinut pohtimaan, miten voisit edistää omaa terveyttä ja hyvinvointiasi golfin avulla tulevan vuoden aikana. Liikuttavia lukuhetkiä!

Kesäaikaan on siirrytty ja tuleva golfkausi lähestyy kovaa vauhtia. ”Golf tekee hyvää”- kampanja starttasi Golfmessuilla Helsingin Messukeskuksessa ja sai lämpimän vastaanoton. Messuilla kuultiin paljon inspiroivia ja mielenkiintoisia puheenvuoroja siitä miksi ja miten golf tekee hyvää. Tämän kerran kirjoituksessa pohdimmekin, miksi golf on nyt ja tulevaisuudessa erittäin hyvää terveysliikuntaa. Toivottavasti kirjoitus herättelee ja vahvistaa motivaatiota alkaa valmistautumaan tulevaan golfkauteen viimeistään NYT!

Keskeiset terveyshaasteet nyt ja tulevaisuudessa?

Tutkimusten valossa meillä on Suomessa edessämme kolme keskeistä terveyshaasteetta, jotka vaikuttavat merkittävästi niin väestön kuin yksilöidenkin terveyteen. Haasteiden ratkaiseminen edellyttää monen tahon yhteisiä ponnisteluja. Tarvitsemme sekä rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia että yksilöiden sitoutumista terveyttä edistäviin elintapoihin. Vain siten voimme saavuttaa pysyviä parannuksia väestön terveyteen liittyvissä haasteissa.

Väestön ikääntyminen on merkittävä trendi, joka asettaa haasteita etenkin tulevaisuudessa terveys- ja hoivapalveluille. Väestöennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä joka kolmas suomalainen on yli 60-vuotias. Väestön ikääntyessä yksilön rooli oman terveyden huolehtimisessa korostuu.

Väestön ikääntyessä yksilön rooli oman terveyden huolehtimisessa korostuu.

Toinen huomattava terveysongelma on liikkumattomuus. Liikunnan kiistattomista terveysvaikutuksista huolimatta suomalaiset eivät liiku tarpeeksi. Lokakuun lopussa 2023 julkaistun Terve Suomi -tutkimukseen mukaan vain noin kolmannes yli 65-vuotiaista suomalaista liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaisesti viikoittain. Liikkumattomuus onkin maailman terveysjärjestön mukaan jo neljänneksi suurin ennenaikaisen kuoleman riskitekijä. Lisäksi viime vuosina on eletty poikkeuksellista korona-aikaa, mikä on vaikuttanut liikuntatottumuksiin, toki golfin osalta myös myönteisellä tavalla.

Tulevaisuudessa väestön ikääntyminen ja liikkumattomuus näkyykin etenkin elintapasidonnaisten terveyshaasteiden muodossa. Elintapasairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit, ovat yleistyneet väestön ikääntyessä ja liikkumattomuuden lisääntyessä. Tulevaisuudessa ennustetaan elintapasairauksien edelleen yleistyvän. Lisäksi muistisairauksien ja kognitiivisen heikkenemisen esiintyvyys kasvaa, asettaen haasteita niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin.

Tutkimusten myötä tiedämme, että säännöllisellä liikuntaharjoittelulla on suuri merkitys ja potentiaali sekä yksilön että väestönterveyden kannalta. Liikunta on yksi tärkeimmistä muokattavista elintapakäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä, ja se tuottaa lukuisia terveyshyötyjä. On tärkeä muistaa ja muistutella välillä itseään, että jokaisella meillä on mahdollisuus liikkua ja lisätä fyysistä aktiivisuutta päivään omalla tavallaan.

Liikunta on yksi tärkeimmistä muokattavista elintapakäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä, ja se tuottaa lukuisia terveyshyötyjä.

Mitkä ovat golfin edut liikuntamuotona?

Tulevien vuosien aikana yksilön vastuu terveyden edistämisessä tulee korostumaan, sillä jokaisella meillä on vastuu pitää huolta omasta terveydestä. Golfilla onkin suuri mahdollisuus tarjota etenkin ikääntyvälle väestölle elinikäinen terveyttä edistävä harrastus. Mitkä ovat golfin edut terveyttä edistävänä liikuntamuotona?

Ensimmäiseksi golf on peli, joka motivoi liikkumaan ja kerryttämään terveyshyötyjä huomaamatta pelin lomassa. Golf on myös luontoliikuntaa, jossa on hyvin alhainen vammariski. Golf tarjoaa monia terveysvaikutuksia ikään ja sukupuoleen katsomatta, mutta erityisen hyvää terveysliikuntaa golf on +50 vuotiaille.

golf on peli, joka motivoi liikkumaan ja kerryttämään terveyshyötyjä huomaamatta pelin lomassa.

Toiseksi, golf on laji, joka mukautuu moneen eri elämäntilanteeseen ja pelaajan yksilöllisiin tarpeisiin. Golfissa pelin kuormittavuutta voidaan säädellä monella tavalla. Eri pelimuodot ja pelitavat tarjoavat vaihtelua kuormitukseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että pelin kuormittavuuteen vaikuttavat yksilölliset tekijät, kuten pelaajan kunto ja ikä. Golfia voi pelata monin eri tavoin, mikä tekee siitä sopivan vaihtoehdon kaiken ikäisille ja -kuntoisille pelaajille. Golfin ehdoton etu on, että pelaamista ei tarvitse lopettaa iän karttuessa ja lajin pariin on myös helppo palata tauon jälkeen.

Kolmanneksi golfissa yhdistyy melko ainutlaatuisella tavalla kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta ja kognitiota haastava aivoliikunta. Golfkierroksen aikana esiintyy useampia kognitiivisia haasteita, joita pelaajan tulee ratkaista. Pelaajan tulee hahmottaa ja tehdä päätös mihin pallo olisi pelin kannalta optimaalisinta lyödä huomioiden luonnon olosuhteet, golfväylän muodot ja golfkentälle rakennetut estealueet. Lisäksi pelaajan tulee muistaa lyönnin jälkeen mihin pallo on päätynyt ja kuinka paljon lyöntejä on kokonaisuudessaan kertynyt.

Golfin terveysvaikutukset

Golfin pelaamisesta aiheutuvaan fyysiseen aktivisuuteen voidaan vaikuttaa muun muassa golfkierroksen pituudella, golfauton käyttämisellä sekä kierroksen yhteydessä nautittavalla ravinnolla. Fyysisen aktiivisuuden intensiteettiin vaikuttavat muun muassa golfkentän pituus, maaston korkeusvaihtelut, golfkierroksen aikana tapahtuva kävely, henkilön kävelynopeus sekä yksittäisten harjoituslyöntien ja lyöntisuoritusten lukumäärä.

Kuormituksen fysiologisiin vasteisiin vaikuttaa myös pelaajan sukupuoli, ikä ja kuntotaso. Golf voi auttaa pelaajia hallitsemaan painoaan ja parantamaan veren rasva- ja sokeritasapainoaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen golfharjoittelu voi laskea verenpainetta ja parantaa veren rasvaprofiilia sekä sokeriaineenvaihduntaa. Tämä tekee golfista erinomaisen liikuntamuodon niille, jotka haluavat ylläpitää terveyttään ja ehkäistä elintapasairauksia.

Golfin psyykkiset terveysvaikutukset

Golfilla on myös monia psyykkisiä terveysvaikutuksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että luontoliikunnalla, kuten golfilla, on positiivisia vaikutuksia mielialaan ja stressinhallintaan. Golf voi auttaa pelaajia rentoutumaan ja nauttimaan hetkestä, mikä voi vähentää stressiä ja ahdistusta.

golfilla on positiivisia vaikutuksia mielialaan ja stressinhallintaan

Golf tarjoaa pelaajille mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Golfyhteisöön kuuluminen voi auttaa pelaajia luomaan uusia ystävyyssuhteita ja vahvistamaan olemassa olevia. Tämä voi parantaa pelaajien sosiaalisia taitoja ja parantaa heidän elämänlaatuaan.

Golfin sosiaaliset terveysvaikutukset

Tutkimusten kautta tiedämme, että yksilön elinympäristö, sosiaaliset suhteet sekä yhteisöt, joihin yksilö kuuluu vaikuttavat merkittävästi siihen, miten hyvinvoivaksi ihmiset itsensä tuntevat.

Golfin pelaaminen mahdollistaa yhteenkuuluvuuden ja vuorovaikutuksen tunteen kokemuksen lajinomaisen sosiaalisuuden sekä ryhmäytymisen vuoksi. Lajin harrastaminen mahdollistaa yhteisöön, eli golfseuraan kuulumisen ja yhteisön tukemisten sekä osallistumisen erilaisten tapahtumien myötä.

Golfin on myös tutkitusti todettu helpottavan muun muassa sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja se luo mahdollisuuksia rakentaa sosiaalisia yhteyksiä. Golfyhteisöön kuuluminen voi parhaimmillaan opettaa elämäntaitoja sosiaalisessa ympäristössä. Golfin onkin todettu kehittävän ihmissuhde- ja itsehallintataitoja, joita voidaan pitää yleisinä elämäntaitoina.

Mielikuva golfista liikuntamuotona?

Monella lajin ulkopuolisella on edelleen mielikuva golfista, ettei se olisi hyvää tai oikeanlaista liikuntaa. Onneksi tutkimustieto puoltaa toista ja kuten totesimme golfin säännöllinen harrastaminen, on erinomaista terveysliikuntaa.

Golf tarjoaa monia terveysvaikutuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen liikuntamuodon nyt ja tulevaisuudessa. Se antaa mahdollisuuden parantaa fyysistä kuntoa, edistää monipuolisesti terveyttä ja sosiaalisia suhteita samalla nauttien luontoliikunnasta ja pelistä. On tärkeää, että golfseurat ja -yhteisöt jatkavat tukemista ja kannustamista golfin pelaamiseen läpi elämän. Tämä viesti on tärkeä välittää pelaajille ja yhteisöille ympäri maailmaa.

Liikuttavia hetkiä golfin parissa tulevalle golfkaudelle!

Julia Kettinen on 29-vuotias kansainvälisesti menestynyt golfinterveysvaikutusten erityisasiantuntija ja tutkija. Hän tutkii erityiseesti golfin fysiologisia terveysvaikutuksia sydän-ja verisuonitautien sekä aivoterveyden näkökulmista. Koulutukseltaan Kettinen on Terveystieteiden tohtori liikunta- ja urheilulääketieteen oppiaineesta ja golfin ammattivalmentaja sekä Master Golf Academyn monivuotinen Pro. Lisäksi Julia toimii Itä-Suomen Yliopistossa Biolääketieteen yksikössä liikunta- ja urheilulääketieteen oppiaineessa osa-aikaisena yliopisto-opettajana. Julia asuu Sveitsin Zürichissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa opettamassa ja tekee erityisesti golfareille soveltuvia luentoja/webinaareja sekä verkkovalmennuksia liikuntaan ja ravitsemukseen liittyen. Lue lisää www.juliakettinen.com