SUOMEN
GOLFLIITTO

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM COVID-19-VIRUSETS INVERKAN

Golfens branschorganisationer har samlat en FAQ (ofta förekommande frågor) om anvisningar och rekommendationer för bland annat tryggt spelande och tävlingsverksamhet för golfsamfund.

Spelarna uppmuntras att följa med banspecifika anvisningar, de är på lokal nivå de primära.

Frågor-och-svar har uppdaterats 8.4.2021.

1. Var kan man få information om coronavirusets inverkan på golfbranschen och rekommendationer för verksamheten?+
2. Kan golfbanan och övningsområdena öppnas/hållas öppna?+
3. Kan inomhuslokaler som caddiemasterns kontor och omklädningsrum hållas öppna?+
4. Kan klubbrestaurangen och/eller pauskiosken hållas öppen?+
5. Kan övningshallen och/eller golfsimulatorn hållas öppen?+
6. Får klubben ordna tävlingar och andra evenemang, t.ex. talkon?+
7. Kan handledd träning och golfundervisning ordnas?+
8. Vad händer om en spelare inte följer golfklubbens coronainstruktioner?+
9. Vem svarar i sista hand för spelarnas säkerhet?+
10. Måste medlems- eller spelavgifter återbetalas till spelaren om coronasituationen förhindrar eller avbryter spelandet?+
11. Hur bör golfföreningen sörja om sina anställdas säkerhet?+
12. Hur förverkligas den nationella tävlingsverksamheten under coronatiden?+
13. Hur förverkligas Golfförbundets coachingverksamhet? +
14. Hur går man till väga i fråga om internationella tävlingar?+
15. Arrangerar Golfförbundet utbildningsevenemang?+