SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Porin Golfkerhosta ensimmäinen aikuisliikunnan Tähtiseura

Seuroille27. Toukokuuta 2024

Porin Golfkerho auditoitiin toukokuussa ensimmäiseksi golfin aikuisliikunnan Tähtiseuraksi. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, jonka keskiössä on seurakulttuurin monipuolinen kehittäminen eri painopistein. Toiminnan laatukriteeristön täyttymistä tarkastellaan säännöllisesti.

Kunnianosoitus ja virstanpylväs otettiin Kalaforniassa vastaan seuratoimijoiden ja luottamushenkilöiden joukossa suurella ylpeydellä.

”Seuramme täyttää tänä vuonna 85 vuotta ja olemme Suomen kolmanneksi vanhin golfseura. Haluamme elää ajassa ja on mahtavaa olla edelläkävijä tässä asiassa”, kiteytti seuran puheenjohtaja Juhani Kukkakorpi.

Kuten iso osa golfyhteisöistä, myös Porin Golfkerho on kaupungin suurin urheiluseura ja erityisesti merkittävä aikuisten ja eläkeläisväestön liikuttaja. PGK auditoitiin lasten ja nuorten Tähtimerkkiin vuonna 2021, ja hyvät kokemukset siitä prosessista loivat idean hakea auditointia myös aikuisten puolelle.

”Tavoitteenamme on parantaa porilaisten elämänlaatua golfin avulla. Meillä on lähes 1500 aikuista jäsentä, ja haluamme tarjota heille laadukasta, vastuullista ja tarpeita vastaavaa urheilu- ja seuratoimintaa,” kertoo toimitusjohtaja Jukka Pelkonen.

Pelkonen painottaa myös vapaaehtoisten toimijoiden roolia.

”Meillä on valtava joukko vapaaehtoisia mukana seuratoiminnassa, ja Tähtimerkin hakeminen sekä saavuttaminen on osoitus ja kunnioitus heidän tekemälleen työlle.”

Porin Golfkerho järjestää ympärivuotista toimintaa. Kesällä keskitytään golfiin, talvella simulaattorigolfiin sekä muihin liikuntamuotoihin. Seura tarjoaa säännöllisiä, ohjattua treenejä ja kursseja, joilla voi aloittaa harrastuksen matalalla kynnyksellä. Aikuisliikunnan kehittäminen on seurassa keskeinen osa, jota tuetaan toimikunnissa suunnitelmilla ja budjetoinnilla. Lisäksi järjestetään kilpailuja, tapahtumia ja pelimatkoja, jotka edistävät yhteisöllisyyttä ja liikunnan iloa.

Puheenjohtaja Kukkakorpi korostaa lisäksi golfin tuomaa henkistä hyvinvointia ja sosiaalisuutta aikuiskohderyhmässä.

”Golf on äärimmäisen sosiaalinen laji, jossa syntyy paljon ystävyyssuhteita, jotka kantavat läpi elämän. Tämä on erityisen tärkeää yksineläjille, mutta hyödyttää meitä jokaista.”

Porin Golfkerhon toimikunta-aktiivit, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä Golfliiton seurakehittäjä Hannu Paatelon kanssa.

Tähtimerkin hakuprosessiin kuuluu iso osuus itsearviointia ja kehityskohteiden valitsemista. Asioiden kirjaaminen ja prosessi yleisesti oli Pelkoselle tuttu aiemmasta työhistoriasta, eikä se tuottanut ongelmia. Kun seuralla oli pohjalla jo lasten ja nuorten Tähtimerkki ja sen kirjaukset esimerkiksi hallintoon liittyen, pystyi nyt nopeammin keskittymään enemmän kohderyhmälle tarjottaviin palveluihin.

Pelkosen iloksi eri toimikunnat lähtivät innolla mukaan kehittämään, ja ihmisiä osallistettiin laajalla rintamalla. Laaja tarkastelu toimi hyvänä peilinä – se nosti esiin selkeästi sekä hyvällä tasolla olevat asiat että petrattavat.

”Seuratoiminnan auditoinnin aikana löydettiin myös uusia kehityskohteita jatkoa varten, joita ei välttämättä olisi muuten huomannut. Yhtenä esimerkkinä on meidän viestinnän kirkastaminen palveluiden tarjonnan osalta”, Pelkonen kertoo.

Myös isossa roolissa seuratoiminnan toteuttamisessa olevat toimikunnat kokivat prosessin ja tarkastelun terävöittäneet yhteispeliä ja tuoneen uudenlaista järjestelmällisyyttä. Toimintamalleihin lisättiin muun muassa kokousten asialistat ja toimenpiteiden yhteenvedot.

”Kiitos Golfliitolle tuesta ja sparrauksesta asian parissa. Kannustamme muitakin seuroja lähtemään mukaan ja haastamaan sekä kehittämään omaa toimintaansa Tähtimerkki-ohjelman avulla”, puheenjohtaja Juhani Peltokorpi summaa

Golfliiton seurakehittäjä Hannu Paatelo uskoo kymmenillä golfyhteisöillä olevan hyvä mahdollisuus saavuttaa Tähtimerkki – niin lasten kuin aikuistenkin puolella. Itse prosessiin osallistuminenkin jo vie toimintaa eteenpäin, ja kriteeristö auttaa tarkastelemaan toimintaa uusista näkökulmista.

”Tähtimerkki osoittaa tietyn kokonaistason toiminnassa, mutta valmista ei ole kellään auditoidulla seurallakaan. Rohkeasti vain tekemään, myös aikuisliikunnan puolta! Etenkin lasten ja nuorten Tähtimerkin saavuttaneita seuroja kannustan Porin tapaan tavoittelemaan aikuisliikunnan Tähtimerkkiä.”

Tähtiseurat Suomessa

 • Tähtiseuroja on Suomessa jo yli 600.
  • Lapset ja nuoret: 607 seuraa – 46 lajia. Golfissa tähtiseuroja 13.
  • Aikuiset: 170 seuraa – 33 lajia. Golfissa tähtiseuroja 1.
  • Huippu-urheilu: 29 seuraa – 7 lajia.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaa; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.

Laatutekijät jakautuvat neljään osioon ja niiden alateemoihin:

 1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)
 2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
 3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
 4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

Yhteisten laatutekijöiden lisäksi lapsille/nuorille ja aikuisille on omia laatutekijöitä.