SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Muutoksia Golfliiton henkilöstössä

Seuroille4. Joulukuuta 2023

Golfliitossa on töissä 15 vakituista asiantuntijaa, jotka palvelevat 133 jäsenseuraa ja niiden yli 155 000 pelaajaa. Kasvanut palvelupaine liiton nykyisillä resursseilla on ollut jo pidemmän aikaa seurannassa. Toimintaa haastaa toimintaympäristön muutosten lisäksi kustannusten räjähtänyt kasvu laukkaavan inflaation takia. Myös julkiseen rahoitukseen liittyvät epävarmuustekijät ovat entisestään alleviivanneet oman varainhankinnan merkitystä.

Osana toiminnansuunnittelua ja Suomi Golfin strategisten painopisteiden toteuttamista Golfliitto on tarkastellut organisaatiotaan ja operatiivisia toimenpiteitään. Tarkastelun tavoitteena on ollut Golfliiton toiminnan kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä oman varainhankinnan kehittäminen.

Syksyn aikana koko Golfliiton henkilöstön toimenkuvat on tarkastettu ja päivitetty. Resurssien uudelleen kohdentamisen ja jäsenille tarjotun palvelutason määrittämisen lisäksi joidenkin toimintojen ulkoistamista tullaan arvioimaan. Samassa yhteydessä havaittiin tarpeet talouden päivittäisten prosessien kehittämiseen sekä myynnin lisäresurssiin.

Tarkastelun lopputuloksena luodaan talouden prosesseja tukeva uusi vakituinen toimenkuva, talous- ja toimistokoordinaattori. Rekry avataan pian. Samalla palvelukoordinaattorin toimenkuva lakkaa, ja Pia Kangasmäen työsuhde Golfliitossa päättyy 31.12.2023. Myös myynnin ja markkinoinnin toimenkuvat tullaan eriyttämään. Rekry aukeaa myöhemmin joulukuussa.

Tämän lisäksi kilpailujen ja koulutusten asiantuntija Annika Nykänen on ilmoittanut jatkavansa uusiin haasteisiin vuodenvaihteessa. Toimenkuva jaettiin hänen vanhempainvapaansa ajaksi osa-aikaisesti Arto Teittiselle ja Hannu Paatelolle, jotka molemmat jatkavat toimessa 1.1.2024 eteenpäin.

Osana kilpagolfin uutta strategiaa myös valmennuspuolella on käynnissä rekry neljän Team Finland -golfvalmentajan ja yhden fysiikkavalmentajan/fysioterapeutin osalta.

Muutoksilla tuetaan vahvempaa strategian toteuttamista, edistetään lajin kasvua ja menestystä Suomessa sekä tuetaan golfyhteisöjä onnistumaan omassa työssään.