SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Golfliiton kevätliittokokous 1.4.2023

Seuroille1. Huhtikuuta 2023

Golfliiton kevään liittokokous pidettiin Golfmessujen yhteydessä Messukeskuksen kokoustiloissa lauantaina 1.4.2023. Moderniin tyyliin kokous järjestettiin hybridinä, ja mukana oli edustajia yhteensä 57 seurasta, joita 32 paikalla ja 25 linjoilla etänä.

Kevätkokouksen avasi Golfliiton puheenjohtaja Antti Tiitola, jolle on kertynyt päiviä puheenjohtajana satakunta.

”Olen tavannut seurojen edustajia, kilpapelaajia, valmentajia, sidosryhmien edustajia, yhteistyökumppaneita ja liiton henkilöstöä – kohtaamisia on kertynyt yli 70. Kehittääksemme palveluitamme toteutamme kattavan kyselyn seuroille kevään ja alkukesän aikana”, summasi Tiitola ensimmäisien puheenjohtajakuukausien antia.

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Tiitola totesi, että Suomi Golfin strategia vaatii päivittämistä ja sen aikahorisonttia tulee pidentää aina vuoteen 2028 saakka. Golfin elinvoima, digitaalisuus, kilpagolf ja vaikuttamistyö säilyvät strategian painopisteinä. Golfyhteisöjen elinvoiman ja jatkuvuuden varmistamiseen panostetaan jatkossakin vahvasti. Strategiapäivityksen on tarkoitus valmistua syksyllä.

Kevätkokouksen esityslistan merkittävimmät päätösasiat olivat Golfliiton viime vuoden vuosikertomuksen hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.

Golfbuumi osoitti pieniä hiipumisen merkkejä, parin vuoden huiman kasvun jälkeen golfareiden määrä kääntyi hienoiseen laskuun. Golfliitto kuitenkin jatkaa Suomen suurimpana lajiliittona jäsenmäärällä mitattuna.

”Laskusta huolimatta voidaan golfvuodelle 2022 antaa hyvä arvosana”, totesi toiminnanjohtaja Juha Korhonen katsauksessaan.

Toimintasuunnitelma pystyttiin toteuttamaan lähes suunnitellusti, ja laskevasta trendistä huolimatta kaikki golfin tunnusluvut olivat kuitenkin selvästi pandemiaa edeltävän tason yläpuolella. Viestinnässä ja markkinoinnissa on jatkettu erinomaista työtä lajin positiivisten mielikuvien vahvistamiseksi. Tähän sisältyy niin aloittelevien pelaajien huomioiminen, lajin monipuolisuuden korostaminen kuin vastuullisuusasioiden esille nostaminenkin. Kilpagolfin saralla saavutettiin jälleen menestystä, ja kauden kruunasi syyskuussa Ahvenanmaalla järjestetty Suomen LET-kisa, Åland 100 Ladies Open by Ålandsbanken.

Talouspäällikkö Teemu Savolainen esitteli Golfliiton tilinpäätöksen. Koronaviruspandemia vaikutti toimintaan enää vähäisessä määrin, mutta maailman tilanteesta johtuva voimakkaasti noussut inflaatio vaikutti osin toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Golfliiton tuotoista yli 80 prosenttia tulee jäsenmaksutuotoista, jonka vuoksi toimintaedellytysten, toiminnan kehittämisen ja vaikuttavuuden kannalta jäsenmäärän kehitys on kriittinen. Julkisen rahoituksen määrään ja sen jatkuvuuteen liittyy kasvavaa epävarmuutta.

Golfliiton tulos oli 39 971,75 euroa alijäämäinen. Golfliiton kassatilanne säilyy vakaana alijäämäisestä tuloksesta huolimatta. Aiempien vuosien kertynyt ylijäämä on vahvistanut omaa pääomaa, turvaten toiminnan jatkuvuuden ja mahdolliset investoinnit lähitulevaisuudessa.

Sekä Golfliiton vuosikertomus että tilinpäätös hyväksyttiin.

Esityslistalla muita päätettäviä asioita oli valintatoimikunnan valinta, valintatoimikunnan ohjesäännön hyväksyminen, oman pääoman erässä olevan sidotun valmennus- ja kilpailutoimintarahasto purkaminen sekä kurinpitovaliokunnan kokoonpanon vahvistaminen. Näiden osalta liittokokous hyväksyi esitykset muutoksitta.

Kokousta johti tutun jämäkällä tavalla Suur-Helsingin Golfin Pekka Lindroos.

Kuva: Antti Tiitola, Pekka Lindroos ja Juha Korhonen