SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Tasoitus voi uudessa vuositarkastuksessa muuttua 3,0 lyöntiä

GolfliittoPelaajalleSeuroille9. Tammikuuta 2017

Vaikka tasoituksen vuositarkastus voidaan nykyään tehdä missä vaiheessa kautta tahansa, ajoittuu toimenpide monessa seurassa vuodenvaihteeseen tai tammi– helmikuulle. Uudelleen julkaistussa jutussa tasoistuslaskennan perusteet pähkinänkuoressa.

Moni harrastaja on tottunut tarkastamaan tasoituksensa vuodenvaihteessa. Viime vuosina käytössä ollut tasoituksen vuositarkastus (AHR) ajoittui vuodenvaihteeseen, ja viime vuonna käyttöönotettu päivitetty versio (HR) tehdään sekin seuroissa usein vuodenvaihteessa tai alkaneen vuoden ensimmäisien kuukausien aikana.

Osa Golfboxin ohjelmistoja hyödyntävistä kentistä on vuositarkastuksen jo tehnyt. NexGolf puolestaan tiedotti, että sillä on ongelmia vuositarkastuksen laskennassa, mutta että HR-laskenta päästään myös NexGolfin ohjelmistoa hyödyntävillä kentillä tekemään pikapuoliin.

Vuositarkastus, ja sen perusteet, on monelle edelleen mystinen vyyhti. Vuosi sitten helmikuussa julkaistu juttu selventää järjestelmää pääpiirteissään ja on siksi jälleen ajankohtainen.

* * *

Julkaistu 3.2.2016

Tasoitusjärjestelmä on eräs golfin peruspilareista. Se on käytössä jossain muodossa ympäri maailman, mutta yhtä ja oikeaa mallia ei ole vielä keksitty. Kaikissa järjestelmissä on omat puutteensa ja esimerkiksi eurooppalainen tasoitusjärjestelmä eroaa merkittävästi Yhdysvalloissa käytössä olevasta, eivätkä käytännöt Euroopan sisälläkään ole yhdenmukaisia.

Euroopassa tasoitusjärjestelmää kehitetään edelleen. Euroopan golfin kattojärjestö (EGA) lanseerasi tälle vuodelle uuden laskentamallin. Se kantaa nimeä Handicap Review eli HR. Suomessa voidaan puhua edelleen tasoituksen vuositarkastuksesta.

Järjestelmä pohjautuu neljä vuotta sitten lanseerattuun Annual Handicap Review’hin eli AHR:ään.

Idea on yksinkertaisuudessaan verrata pelaajan tasoitusta saman tasoitusryhmän pelaajiin ja määrittää, melko monimutkaista, laskukaavaa käyttäen onko pelaajan tasoitus hänelle oikea.

Uudessa laskukaavassa huomioidaan myös kentän vaikeus, jota indikoi sen slope rating -luku. Jos slope rating ei ole tiedossa, käytetään kaavassa oletuksena lukua 113.

Yleensä HR ei puutu pelaajan tasoitukseen, mutta tarvittaessa tasoitusta tarkistetaan jompaan kumpaan suuntaan. Tasoitusryhmässä 1 (HCP 0–4,4) tasoitus voi muuttua 1,0 lyöntiä, tasoitusryhmässä 2 (4,5–11,4) 2,0 lyöntiä ja tasoitusryhmissä 3–5 (11,5–36) 3,0 lyöntiä. Vanhassa AHR:ssä liikkumaväli oli maksimissaan 2,0 lyöntiä.

Tarkastus tehdään lähtökohtaisesti heti kun se mahdollista tehdä, eli kun pelaaja saa kasaan vaaditut kahdeksan tasoituskorttia. Jos pelaaja ei kauden mittaan jätä kahdeksaa korttia, tehdään tarkistus vuodenvaihteessa. Tällöin kaivetaan naftaliinista vanhemmat kortit, kuitenkin niin, että vain 12 viime kuukauden aikana pelatut kortit huomioidaan.

Erona aiempaan järjestelmään on se, että tarkastelu voidaan tehdä myös kesken kautta, jos tasoitustoimikunta katsoo, että pelaajan tasoitus ei vastaa hänen pelipotentiaaliaan, eli tasoitus on joko liian alhainen tai liian korkea. Pelaaja voi myös itse pyytää tarkastusta, johon tasoitustoimikunta voi suostua niin halutessaan.

HR-laskenta antaa pelaajan 12 viimeisen kuukauden ajan tulosten perusteella vaihteluvälin, johon tasoistuksen tulee asettua ja ehdottaa pelaajalle oikeampaa tasoitusta, jos senhetkinen tasoitus ei osu lasketulle välille.

Tasoitus siis lähtökohtaisesti reagoi tarkastuksen aiheuttamiin muutoksiin nopeammin kuin ennen. HR on jatkossa myös pakollinen prosessi kaikille pelaajille.

Uusien harrastajien tasoitus ohjeistetaan tarkastamaan heti, kun tuloskortteja on kertynyt tarvittavat kahdeksan kappaletta, sillä kehitys on voinut olla huomattavan nopeaa ja on pelaajan edun mukaista, että hänelle voidaan määrittää heti mahdollisimman paikkaansa pitävä tasoitus.

Sinänsä järkevän oloisen järjestelmän porsaanreikänä voi pitää sitä, että paljon jää edelleen seurojen aktiivisuuden ja resurssien varaan; jos seuralla ei ole resursseja tarkastaa pelaajan tasoitusta kesken kautta, jää vuositarkastus yhä sydäntalven kuukausille. Mikään muu kuin laskukaava ei tällöin muutu.

Järjestelmän kehittäminen on sinänsä positiivista. Se, että järjestelmää muutetaan nopealla aikataululla, kertoo paitsi kehittymisen halusta myös siitä, että käytöstä poistuvan AHR:n puutteet olivat merkittäviä.

EGA:n linjaukset on Suomessa päätetty ottaa käyttöön ja soveltaa niitä hyvin pitkälti samalla tavalla kuin muissakin Pohjoismaissa, jotta käytössä olevat järjestelmät ovat mahdollisimman yhdenmukaisia.

Esimerkiksi Etelä-Euroopassa ja Britteinsaarilla tasoituskäytännöt kuitenkin eroavat pohjois- ja keskieurooppalaisista huomattavasti.

Lue lisää tasoitusjärjestelmästä