SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Pallon viheriöllä liikkumista koskeva paikallissääntö voimaan Suomen Golfliiton kilpailuissa

GolfliittoKilpagolf31. Tammikuuta 2017

Paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa. Jos pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan.

Suomen Golfiiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on asettanut R&A:n ja USGA:n 1.1.2017 suositteleman, pallon viheriöllä liikkumista koskevan uuden paikallissäännön voimaan omissa kilpailuissaan. Golfliitto suosittelee, että myös seurat ottaisivat kyseisen säännön käyttöön tästä vuodesta alkaen.

Paikallissääntö, kun palloa liikutetaan vahingossa viheriöllä 

Säännön 18-2 mukaan pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen, jos hän aiheuttaa pelissä olevan pallonsa liikkumisen tiettyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta. Decision 18-2/0.5 selventää, että jos on epäselvää mistä pallon liikkuminen on johtunut, tulee kaikki asiaan liittyvät seikat ottaa huomioon ja arvioida niiden vaikutus. Jos on todennäköisempää, että pelaaja on aiheuttanut pallon liikkumisen kuin se, ettei pelaaja ole aiheuttanut pallon liikkumista, saa pelaaja yhden lyönnin rangaistuksen Säännön 18-2 perusteella ja pallo tulee asettaa takaisin paikalleen. Muutoin pelaaja ei saa rangaistusta ja pallo tulee pelata uudelta sijaintipaikaltaan, ellei jokin muu sääntö toisin määrää (esim. Sääntö 18-1).

  1. tammikuuta 2017 alkaen voi toimikunta ottaa käyttöön paikallissäännön, joka muokkaa Sääntöä 18-2 siten, että pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja vahingossa liikuttaa viheriöllä olevaa palloaan. Johdonmukaisuuden vuoksi tämä paikallissääntö muokkaa myös Sääntöä 18-3, jotta samantapaiset rangaistukset poistuvat myös reikäpelistä, missä vastustaja vahingossa liikuttaa pelaajan palloa.

Samoin tämä paikallissääntö muokkaa Sääntöä 20-1 siten, että rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja tai hänen vastustajansa vahingossa liikuttaa viheriöllä olevaa pelaajan merkkinappia.

Jos toimikunta haluaa ottaa käyttöön tällaisen paikallissäännön, niin seuraavaa sanamuotoa suositellaan käytettäväksi:

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom. Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Suomen Golfliiton kilpailujen päivitetyt kilpailumääräykset ja paikallissäännöt