SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Toimialan yhteinen tiedote COVID-19 (30.11.2020)

Covid-19Seuroille30. Marraskuuta 2020

Koronavirustilanteen aiheuttamat poikkeusolot jatkuvat edelleen. Syksyn edetessä on tartuntojen ja altistuneiden määrä varotoimista huolimatta kääntynyt kiihtyvään kasvuun. Golfin toimialajärjestöt haluavat yhdessä edelleen muistuttaa golfyhteisöjä ja pelaajia vastuullisuudesta yhteisen hyvinvoinnin turvaamiseksi myös sisäharjoittelukaudella.

Valtioneuvoston periaatepäätös sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositus sisätiloissa järjestettävään harrastustoimintaan antavat alueellisille ja paikallisille viranomaisille mahdollisuuden tehdä tarvittaessa kulloinenkin epidemiatilanne huomioiden alueellisia ja paikallisia päätöksiä epidemian leviämisen estämiseksi. Päätöksen harrastustoimintaan käytettävien tilojen mahdollisista rajoituksista tekee kukin kunta. OKM:n ja THL:n suositus käsittelee sisätiloissa järjestettävää liikuntatoimintaa epidemian kolmessa eri vaiheessa (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe).

Uusia kuntakohtaisia rajoituksia ja suosituksia

Pyydämme golfyhteisöjä tutustumaan tarkasti uusiin kuntakohtaisiin rajoituksiin ja suosituksiin THL:n sivuilla.

Erityisesti pyydämme huomioimaan harrastustoimintaan kohdistetut rajoitukset ja suositukset. Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia kuin muidenkin harrastustoimintaa järjestävien tahojen.

Yleiset ohjeistukset

Olympiakomitean sivuille on koostettu kattavat yleiset ohjeistukset seura- ja kilpaurheilutoiminnan turvalliseen järjestämiseen.

Jos kuntakohtaiset ohjeistukset mahdollistavat harrastustoiminnan jatkumisen, muistutamme vastuullisesta toiminnasta ja suosittelemme erityistä tarkkuutta.

Golfopetus ja harjoittelu sisätiloissa (hallit ja simulaattorit)

  • Jos sinulla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, älä osallistu opetukseen tai harjoituksiin.
  • Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta tulee noudattaa.
  • Palveluntarjoajan tulee varmistaa, että osallistujat ovat tietoisia poikkeustilanteesta johtuvista erityisjärjestelyistä ja ohjeistusten tulee olla näkyvillä paikoilla. Jokainen osallistuja on vastuussa, että noudattaa ohjeistuksia.
  • Vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
  • Huolehditaan turvaväleistä.
  • Kasvomaskien ja esim. suojakäsineiden käytön osalta suosittelemme seuraamaan viranomaisten ja THL:n ohjeistuksia.

Seurojen muu toiminta

Turhaa oleskelua tai liikkumista klubitalolla aktiivikauden ulkopuolella tulee välttää. Tilojen säännöllisestä siivouksesta tulee huolehtia. Aluehallintovirastojen päätöksiä kokoontumisrajoituksista tulee noudattaa kaikessa toiminnassa.  Suosittelemme, että esim. seurojen kokoukset järjestetään mahdollisuuksien mukana etänä.

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen, puh. 0400 722 876.

Liiton ja House of Golfin palvelut

Henkilökunta toimii toistaiseksi mahdollisuuksien mukaan etätöissä pääsääntöisesti kotoa käsin. Myös kaikki kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä.

Yhteystiedot