SUOMEN
GOLFLIITTO

Blogit

Golf50+, Golfarin palautuminen mahdollistaa muutoksen

BlogitGolf50+SeniorigolfJulia Kettinen12. Joulukuuta 2023

”Tervetuloa lukemaan terveys- ja hyvinvointiaiheista asiantuntijablogia. Kirjoituksissa pääset tutustumaan tutkittuun tietoon pohjautuviin näkökulmiin erityisesti seniorigolfarin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Golfista ja pelaamisesta, kuten elämästäkin, nauttii parhaiten, kun muistaa pelin lisäksi huolehtia myös itsestään. Haastankin sinut pohtimaan, miten voisit edistää omaa terveyttä ja hyvinvointiasi tulevan vuoden aikana!”

Golfkautena 2023 pelattiin yhteensä 3 472 948 kierrosta golfia ja kierrosmäärät kasvoivat 2,8 % viime vuoteen verrattuna. Terveysliikunnan näkökulmasta golf on jälleen pitänyt meidän hyvin liikkeessä ja tuottanut tutkitusti merkittäviä terveysvaikutuksia. Vuoden päätteeksi on hyvä hetki pohtia kulunutta vuotta niin golfpelin kuin terveystekojenkin näkökulmasta. Mitä muutoksia olet tehnyt omaan arkeen tai harjoittelurutiiniin, mitä muutoksia teet vuodelle 2024?

Muutoksen tekemisen taika?

Varsinaisen pelikauden päättymisen myötä, talvikausi tarjoaa meille tilaisuuden tehdä tarvittavia muutoksia tulevan pelikauden näkökulmasta ja samalla keskittyä palautumiseen. Vaikka usein tiedostamme tarvittavien valintojen merkityksen niin golfin kuin terveydenkin näkökulmasta, miksi muutoksen tekeminen voi olla niin haastavaa? Nyt syvennymme siihen, mikä muutoksen tekemistä vaikeuttaa ja millä keinoin voimme edistää muutosta.

Muutos vaatii psyykkisten taitojen kehittämistä

Pysyvän muutoksen tekeminen vaatii aina myös mielentaitojen ja psyykkisten taitojen kehittämistä. Usein omat pinttyneet uskomuksemme omasta toiminnasta ja negatiivinen sisäinen puhe estävät meitä edes aloittamaan muutoksen tekemistä. Lisäksi motivaation puute ja vääristynyt suhde harjoitteluun haastavat muutokseen toteutusta. On tärkeää sisäistää, että muutos harvoin on suoraviivaista, vaan se etenee eri vaiheiden kautta. Oleellista muutoksen onnistumiselle on oivallus siitä, että lopulta vain me itse voimme vaikuttaa muutoksen tapahtumiseen.

Oleellista muutoksen onnistumiselle on oivallus siitä, että lopulta vain me itse voimme vaikuttaa muutoksen tapahtumiseen.

Golfissa muutos on välttämätöntä. Vanha sanonta ”vain muutos on pysyvää” päteekin erityisen hyvin tässä lajissa. Etenkin lajin ulkopuoliselle saattaa vaikuttaa, että golfin pelaaminen olisi varsin yksitoikkoista. Lajia harrastavina me kuitenkin tiedämme, että golfissa olosuhteet muuttuvat koko ajan ja peliin tulee sopeutua yksittäisestä väylästä lähtien. Lisäksi elämänmittaisessa harrastuksessa sopeutumista on tehtävä vuodesta toiseen pelaajan ominaisuuksien ja elämäntilanteen mukaan. Sopeutumisen ja muutoksen keskellä onkin tärkeää keskittyä siihen, mihin voimme vaikuttaa, jotta voimme kehittyä pelaajina.

Pienillä askelilla kohti muutosta

Muutoksen polku koostuu pienistä askeleista. Se alkaa ajatus- ja tunnemaailman työstämisestä, asenteidemme ja uskomustemme kyseenalaistamisesta ja uudistamisesta. Vasta sitten voidaan saada aikaan todellista käyttäytymisen muutosta.

Ilman selkeää näkemystä ja päämäärää muutos jää haaveeksi. Usein muutos kaatuu juuri siihen, ettei sen merkitys ja tarve ole itsellemme konkreettinen. Tarvitaan siis kirkas visio tulevasta, välittömät välitavoitteet sekä yksityiskohtainen, päivittäinen toimintasuunnitelma.

On helppoa keksiä tekosyitä, jotka estävät meitä astumasta epämukavuusalueellemme. Pelkäämme muutokseen liittyvää epävarmuutta ja mahdollisia takaiskuja. Muutos lähtee liikkeelle pienin askelin kohti uutta. Siksi konkreettiset, saavutettavissa olevat tavoitteet ovat tärkeitä, sillä tavoitteiden ja välitavoitteiden kautta muutos on mahdollista toteuttaa. Pienet päivittäiset ja viikoittaiset onnistumiset vahvistavat uskoamme ja motivaatiotamme jatkaa matkaa.

konkreettiset, saavutettavissa olevat tavoitteet ovat tärkeitä, sillä tavoitteiden ja välitavoitteiden kautta muutos on mahdollista toteuttaa.

Tunteet muutoksen mahdollistajana

On ensiarvoisen tärkeää yhdistää muutokseen myönteisiä tunteita, kuten innostuneisuutta, luottamusta tulevaan, onnellisuutta ja kiitollisuutta. Samalla meidän on opittava irtautumaan muutokseen aiemmin liitettyjen kielteisten tunteiden, kuten epätoivon, ahdistuksen, pelon ja turhautuneisuuden otteesta. Muutos vaatii aikaa ja vaiheitaan kunnioittavaa asennetta. Rohkeutta ja päättäväisyyttä tarvitaan, mutta myös lempeyttä itseämme kohtaan.

Hyvää mieltä ja myönteisyyttä voi vaalia päivittäin. Aamun ensimmäiset ajatukset ja tuntemukset sävyttävät koko tulevaa päivää. Kun nostamme mielemme tasoa, nousee myös tunnetasomme. Tämä puolestaan johtaa parempiin valintoihin ja toimintaan, jotka synnyttävät positiivisia tuloksia.
Myös läheisten tuella on muutoksessa valtavan suuri merkitys, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. Kun ympärillämme on kannustavia ja meitä tukevia ihmisiä, koemme muutoksen helpommaksi ja saavutettavammaksi.

Palautuminen muutoksen mahdollistajana

Riittävä lepo ja palautuminen ovat avainasemassa, jotta jaksamme tehdä tarvittavia muutoksia. Kun keho ja mieli ovat väsyneitä, muutoksen tekeminen tuntuu haastavalta. Säännöllinen uni sekä tauot harjoittelusta auttavat palautumaan rasituksesta. Myös rentoutuminen, meditaatio ja itselle mieluisten asioiden tekeminen edistävät palautumista.

Säännöllinen uni sekä tauot harjoittelusta auttavat palautumaan rasituksesta.

Kun annamme itsellemme aikaa levätä ja latautua uudelleen, voimme lähestyä harjoittelua ja muutosta uudenlaisella otteella. Silloin myös motivaatio kasvaa ja pystymme paremmin hyödyntämään harjoituskertoja. On tärkeää muistaa inhimillisyys ja armollisuus itseään kohtaan matkalla kohti pysyvää muutosta.

Muutoksen edistämisessä auttaa ”vähemmän on enemmän” -ajattelu. Keskity muutamaan konkreettiseen asiaan kerrallaan, äläkä yritä muuttaa kaikkea samanaikaisesti. Myös pienten positiivisten rituaalien luominen voi auttaa. Esimerkiksi rentoutumisharjoitusten tekemisestä aamuin ja illoin voi muodostua tapa, joka tukee jaksamista ja palautumista pitkällä tähtäimellä. Muista myös palkita itseäsi edistymisestä, äläkä rankaise virheistä. Myönteinen vahvistaminen kannustaa jatkamaan matkaa kohti muutosta.

Liikuttavaa vuoden vaihdetta ja draivia vuoteen 2024!

Julia Kettinen on 28-vuotias Itä-Suomen Yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkija sekä yliopisto-opettaja, joka tekee väitöskirjatutkimusta golfin terveysvaikutuksista aivoterveyden sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden näkökulmasta. Koulutukseltaan Kettinen on Terveystieteiden maisteri ja golfin ammattivalmentaja. Kettinen on monivuotinen Master Golf Academyn Pro. Golfin Kettinen on aloittanut 6-vuotiaana ja on kilpaillut juniorivuosina kansallisella tasolla. Kettinen asuu Sveitsin Zürichissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa opettamassa.