SUOMEN
GOLFLIITTO

Blogit

Golf50+, Golfarin elintapojen ja valintojen merkitys

BlogitSeniorigolfJulia Kettinen7. Maaliskuuta 2023

Tervetuloa lukemaan terveys- ja hyvinvointiaiheista asiantuntijablogia. Kirjoituksissa pääset tutustumaan tutkittuun tietoon pohjautuviin näkökulmiin erityisesti seniorigolfarin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Golfista ja pelaamisesta, kuten elämästäkin, nauttii parhaiten, kun muistaa pelin lisäksi huolehtia myös itsestään. Haastankin sinut pohtimaan, miten voisit edistää omaa terveyttä ja hyvinvointiasi tulevan vuoden aikana!

Maaliskuu on saapunut ja kevään odotus on virallisesti käynnissä. Golfkauden kynnyksellä on hyvä arvioida, oletko lisännyt omaan arkeesi elämäntapoja, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vaikuttavat myös golfkentällä suoriutumiseesi. Uusien tapojen juurruttaminen pysyväksi rutiiniksi vaatii yleensä aikaa ja motivaatiota muutoksen toteuttamiseksi. Tällä kertaa tarkastelemme elintapojen vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi pohdimme mihin asioihin golffari voi kiinnittää huomiota pelikauden aikana edistääkseen omaa terveyttä ja hyvinvointia.

Mitkä ovat 2020-luvun globaaleita terveyshaasteita?

Viime vuosien aikana maailma on joutunut kohtaamaan uusia, ennennäkemättömiä terveyshaasteita, joista koronapandemia on ollut yksi suurimmista. Digitalisaation ja työnkuvien muutosten myötä yksilöiden terveyshaasteet ovat myös muuttuneet. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys on tärkeämpi kuin koskaan ennen. Tarttumattomat sairaudet ovat tällä hetkellä yksi suurimmista globaaleista terveysuhista. Näitä sairauksia ovat muun muassa sydän- ja verisuonitaudit, 2. tyypin diabetes, mielenterveyden häiriöt ja muistisairaudet. Nämä sairaudet vaikuttavat merkittävästi kansanterveyteen ja -talouteen. Koronaviruspandemian myötä tarttumattomien sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy ovat kuitenkin häiriintyneet. Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on vähentää kroonisiin kansantauteihin liittyvää ennenaikaista kuolleisuutta 25 %:lla vuoteen 2025 mennessä.

Tällaisia haasteita vastaan taistellessa on tärkeää miettiä, miten voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme ja ennaltaehkäistä sairauksia. Terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta, auttavat ennaltaehkäisemään monia kansantauteja. Samalla meidän tulisi edistää yhteiskunnallisia rakenteellisia muutoksia, jotka tukevat terveellisiä elämäntapoja.

Terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta, auttavat ennaltaehkäisemään monia kansantauteja.

Miten elintavoilla voidaan vaikuttaa terveyteen?

 Päivittäisillä valinnoilla ja elintavoilla on suuri merkitys terveydelle, sillä niiden avulla muun muassa valtaosa elintapasidonnaisista kansantaudeista olisi ennaltaehkäistävissä. Terveydelle haitallisia elintapoja, kuten epäterveellistä ruokavaliota, liikunnan puutetta, tupakointia ja liiallista alkoholin käyttöä, pidetään yleisesti tärkeimpinä kansanterveysongelmien syinä. Elintapojen muuttaminen voi olla haastavaa, mutta pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys terveydelle.

Lisää monipuolisesti liikuntaharjoittelua

 On huolestuttavaa, että Finterveys 2017-tutkimuksen mukaan yli 30-vuotiaista miehistä vain 39 % ja naisista vain 24 % saavuttivat ikäryhmän mukaiset terveysliikuntasuositukset, jotka ovat 2,5 tuntia kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa viikossa sekä 2 kertaa viikossa lihaskuntoharjoittelua. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2020 tekemän selvityksen mukaan suomalaiset istuvat tai makaavat keskimäärin 9 tuntia valveillaoloajastaan, mikä lisää riskiä erilaisille terveysongelmille.

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen liikunta edistää fyysistä terveyttä ja hyvinvointia monin tavoin. Kestävyysliikunta, kuten kävely, pyöräily ja juoksu, voi parantaa aerobista kapasiteettia, verenkiertoa, kolesterolitasoja ja insuliiniherkkyyttä. Lihaskuntoliikunta, kuten painojen nostaminen ja kehonpainoharjoitukset, puolestaan ​​vahvistaa lihaksia ja luita sekä edistää tasapainoa ja koordinaatiota. Liikunnalla on myös suuri merkitys mielenterveydelle, sillä se voi vähentää stressiä ja ahdistusta sekä parantaa mielialaa ja itsetuntoa. Lisäksi säännöllinen liikunta edistää terveitä elintapoja yleisesti ja auttaa ylläpitämään hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä läpi elämän.

Luonnollisesti liikkumattomuuden ja paikallaanolon vuosittaiset kustannukset ovat suuret ja niiden odotetaan kasvavan väestön ikääntymisen ja sairastavuuden lisääntymisen myötä. Tästä syystä liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset ovat erittäin merkittävät ja niiden säästöpotentiaali on suuri.

liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset ovat erittäin merkittävät ja niiden säästöpotentiaali on suuri.

Kiinnitä huomiota ruokavalioon

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan aikuisten ruokatottumukset ja ravintoaineiden saanti eivät monelta osin vastaa ravitsemussuosituksia. Erityisesti kasvisten, hedelmien ja marjojen syönti jää liian vähäiseksi ja punaista ja prosessoitua lihaa syödään liikaa. Lisäksi viidesosa aikuisista saa ruoastaan liian vähän tiettyjä vitamiineja. Miesten ja naisten ruokavaliot eroavat yhä enemmän toisistaan.

Ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion noudattaminen voi auttaa ehkäisemään useita kansansairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, diabetesta ja merkittävää ylipainoa. Täysjyväviljan, kasvisten, hedelmien, marjojen ja kalan syöminen voi edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kasviöljyjen käyttö ja maitorasvan välttäminen ovat myös suositeltavia tapoja parantaa ruokavaliota. On tärkeää kiinnittää huomiota myös piilorasvan ja piilosokerin lähteisiin sekä suolan määrään ruoassa.

Ateriarytmin ja annoskoon merkitys ravitsemukselle on tärkeää tiedostaa. Hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseksi on suositeltavaa noudattaa säännöllistä ateriarytmiä, joka sisältää aamupalan, lounaan, päivällisen ja tarvittaessa välipaloja. Myös aterioiden välillä tulisi pitää riittävästi aikaa, jotta verensokeri pysyy tasaisena ja näläntunne ei yllätä liian usein. Annoskoon tarkkailu on tärkeää erityisesti energiansaannin ja painonhallinnan kannalta. Suositeltu annoskoko riippuu yksilön energiantarpeesta ja fyysisestä aktiivisuudesta. Suuret annoskoot voivat johtaa ylensyöntiin ja liialliseen energiansaantiin, mikä voi puolestaan johtaa painonnousuun ja erilaisiin terveysongelmiin.

Mihin tekijöihin golffari voi kiinnittää huomiota pelikauden aikana?

 Golf on terveyttä edistävä liikuntamuoto, joka soveltuu monelle sukupuolesta, iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Se on turvallinen liikuntamuoto, jossa on alhainen vammariski verrattuna muihin lajeihin. Golf on fyysisen aktiivisuuden muoto, jota voidaan harrastaa säännöllisesti läpi elämän.

Golf on siis hyvää terveysliikuntaa elintapojen näkökulmasta, sillä se tarjoaa monia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia terveysvaikutuksia. Golf on myös liikuntamuoto, jota voi harrastaa säännöllisesti läpi elämän.

Golf on siis hyvää terveysliikuntaa elintapojen näkökulmasta, sillä se tarjoaa monia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia terveysvaikutuksia.

Tässä on muutamia tapoja, joilla golffari voi vaikuttaa huomiota pelikauden aikana:

  • Pelitapa: Golfin terveysvaikutukset korostuvat erityisesti, kun pelaa kävellen. Kävelyllä on monia terveysvaikutuksia, kuten sydämen terveyden edistäminen, verenpaineen alentaminen ja painonhallinnan tukeminen. On kuitenkin hyvä muistaa, että terveydellisistä syistä johtuen auton käyttö on perusteltua. Tärkeintä, on että kentälle pääsee pelaamaan ja liikkumaan.
  • Bägin kuljetustapa: golfarin kannattaa valita sellainen bägin kuljetustapa, joka sopii omaan fyysiseen kuntoon ja terveydentilaan. Bägiä kantamalla, käyttämällä vetokärryä tai sähkökärryä voi vaihdella pelin kuormittavuutta tilanteen mukaan.
  • Kenttien vaihtelu: Pelatessa eri kentillä saa vaihtelua peliin ja maisemiin. Tämä voi lisätä motivaatiota pelata enemmän ja edistää fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi eri kentillä on erilainen maasto ja korkeusvaihtelut, mikä vaikuttaa pelin kuormittavuuteen.
  • Eväät kierroksella: Ravitsevien eväiden mukaan ottaminen kierrokselle voi olla hyödyllistä kestävyyden ja suorituskyvyn kannalta. Esimerkiksi pähkinät, hedelmät ja terveelliset eväsleivät ovat hyviä valintoja.
  • Ruokailu kierroksen jälkeen: Ruokailu kierroksen jälkeen on tärkeää palautumisen kannalta. Ruokavalion tulisi sisältää riittävästi proteiinia ja hiilihydraatteja, jotta keho saa tarvittavan energian palautumiseen.
  • Lämmittely ja jäähdyttely ennen ja jälkeen pelin: Lämmittely ennen peliä ja jäähdyttely sen jälkeen auttavat välttämään loukkaantumisia ja edistävät palautumista. Esimerkiksi venyttely ennen ja jälkeen pelin auttaa valmistautumaan ja palautumaan paremmin.
  • Peliseura: Peliseura edistää sosiaalista hyvinvointia ja lisätä motivaatiota pelata enemmän. Golfissa on myös ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua uusiin pelikavereihin viikoittain.
  • Osallistuminen seuratoimintaan: Seuratoiminta tarjoaa mahdollisuuden tavata muita golffareita ja osallistua tapahtumiin. Tämä voi lisätä sosiaalista hyvinvointia ja auttaa kehittämään golftaitoja.
  • Osallistuminen vapaaehtoistoimintaan: Vapaaehtoistyö golfyhteisössä voi auttaa tuntemaan yhteenkuuluvuutta yhteisön kanssa ja lisätä sosiaalista hyvinvointia.
  • Kilpailujen seuraaminen: Seuraamalla golfin ammattilaisten kisoja voi oppia uusia taitoja ja saada lisää motivaatiota pelata enemmän. Lisäksi kilpailuja seuraamalla saat hyvä liikuntaa.

Tottumuksien muuttaminen voi olla haastavaa, mutta pienillä askelilla voi päästä pitkälle. Esimerkiksi voi olla hyödyllistä aloittaa pienin muutoksin, kuten kävelemällä enemmän kentällä tai välttämällä epäterveellisiä välipaloja kierroksen aikana. Tärkeintä on löytää itselleen sopivat tavat ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, jotta voi nauttia golfista mahdollisimman pitkään!

Julia Kettinen on 28-vuotias Itä-Suomen Yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkija sekä yliopisto-opettaja, joka tekee väitöskirjatutkimusta golfin terveysvaikutuksista aivoterveyden sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden näkökulmasta. Koulutukseltaan Kettinen on Terveystieteiden maisteri ja golfin ammattivalmentaja. Kettinen on monivuotinen Master Golf Academyn Pro. Golfin Kettinen on aloittanut 6-vuotiaana ja on kilpaillut juniorivuosina kansallisella tasolla. Kettinen asuu Sveitsin Zürichissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa opettamassa.