SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Puheenjohtajaehdokas Hanna Hartikainen: ”Lupaan katsoa asioita uusin silmin”

GolfliittoPelaajalleSeuroille29. Lokakuuta 2016

Golfliitolle valitaan uusi puheenjohtaja liittovaltuuston syyskokouksessa marraskuussa. Toinen puheenjohtajakilpailuun ilmoittautuneista ehdokkaista on Helsingin Golfklubin Hanna Hartikainen.

Mikä Golfliitossa toimii tällä hetkellä hyvin?

Hanna Hartikainen: ”Golfliitto on suuri lajiliitto ja golf on onnistuttu säilyttämään hienona ja perinteikkäänä lajina, jota harrastetaan yhä enemmän ympärivuotisesti.  Liitolla on paljon mahdollisuuksia, esimerkiksi se voisi tehdä paljon enemmän ja olla laajemmin esillä sekä kansanterveyden että huippu-urheilun esiintuomisessa.”

Toimialalla peräänkuulutetaan nyt muutosta. Mitä olisi varsinaisesti muutettava?

”Siihen on monta näkökulmaa. Muutosta tarvitaan ensisijaisesti toimijoiden yhteistyön parantamiseksi ja yhteisen tahtotilan löytämiseksi. Me olemme pieni maa, onko meillä varaa tehdä erikseen asioita? Meidän on rakennettava siltoja, etsittävä yhteinen tahtotila ja sitouduttava siihen.”

”Toinen pohjalla oleva muutosvoima on se, mistä rahaa tulee ja mihin se käytetään. Kenttien talous ja toimintaedellytykset ylipäätään on turvattava. Asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut lyhyessä ajassa huomattavasti. Nyt kaivataan yksinkertaista, helppoa ja viihdyttävää, kaiken on toimittava mobiilisti. Asiakas on vallan kahvassa, hän voi valita aina jotain, mikä on entistä kivempaa. Jos jokin asia ei kiinnosta, niin siirto tapahtuu hetkessä. Muutoksesta on tullut uusi normaali. Asiat muuttuvat ja menestys on muutoksen johtamista.  Mutta keskitytäänkö golfin parissa muutoksen johtamiseen? Valitettavan usein edunvalvonta ja asemien turvaaminen näkyy ja kuuluu kentiltä kauemmas kuin muutoksen johtamisen kautta syntynyt menestys.”

”Jos puolestaan mietitään junioreita, niin junioreista kisaavat kaikki lajit. Ei ole itsestään selvää, että laji, jota aletaan harrastaa, on golf. Jokainen liitto tarjoaa toinen toistaan ”kiiltävämpää polkua” junioreille ja tämän lisäksi heidän ajankäytöstä kisaavat myös media ja viihde.  Onko meillä lajina jotain millä erottua eduksemme junioreiden maailmassa?  Jotain joka tuo heitä valtakunnallisestikin yhteen eikä vain kisaamaan alueellisesti?  Onko meillä lajiin koukuttavia omia some-palveluita junioreille?”

”Muutos on nyt kaikkien huulilla, sitä odotetaan. Muutoksen aika on nyt, tässä hetkessä. Tai sitten porukat lähtevät miettimään omia ratkaisuja. Juuri nyt ollaan sellaisessa vedenjakajatilanteessa.”

Onko Golfliiton tehtävä selvä?

”Sääntöjen, ohjeiden ja kaiken lukemani perusteella Golfliiton rooli on mielestäni hyvin kirkas. Golfliiton tulisi olla kokoava voima, siltana suomalaisessa golfissa, ja viedä lajia eteenpäin yhdessä eri toimijoiden kanssa. Mutta kysymys kuuluu: onko liitto ottanut sen roolin? Paperilla tehtävä on hyvin selvä, käytännössä on vielä paljon tekemistä.”

Miten golfin ja toisaalta Golfliiton mielikuvaa tulisi parantaa?

”Brändin kiillottaminen on pitkä polku. Viime kädessä kyse on siitä, onnistummeko tuottamaan iloa suomalaiseen golfiin, sen kaikille tasoille ja viestimään siitä. Mielikuvan muutos vaatii paljon jalkatyötä ja keskusteluja, läpinäkyvyyttä, systemaattisuutta, yhteiseen tahtotilaan sitoutumista ja tavoitteiden mukaisen viestintästrategian toteuttamista. Mitään ei tapahdu yön yli eikä hetkessä. Mutta mikä parasta, tiedän, että moni taho on halukas kuulemaan, keskustelemaan, jalkautumaan, sitoutumaan ja vieläpä ilolla.”

Miten Golfliiton viestintä toimii tällä hetkellä?

”En osaa tarkkaan arvioida, miten se toimii, koska en ole perillä viestinnän perusteiksi tehtyjen päätöksien ja valintojen sisällöistä. Mutta mielestäni viestintä on ylipäätään olennainen osa johtamista. Asioita ei tapahdu ilman viestintää. Se on elimellinen osa tekemistä. Näytetään suuntaa, kerrotaan miten menee, korjataan virheet ja taas näytetään suuntaa. Viestitään pitkin matkaa, miten menee, missä on onnistuttu ja missä on vielä parantamisen varaa. Viestintä on äärimmäisen arkista toimintaa. Hyvää viestintää ei rakenneta hetkessä.”

Millainen on oman käsityksesi mukaan golftoimialan henki?

”Turhan usein keskitytään perustelemaan, miksi henki golfin ympärillä olisi huomenna heikompaa. Mielestäni tällainen ajattelu on tie taantumaan. Totta kai löytyy asioita, jotka voisivat olla paremmin, mutta itse haluan etsiä juuri näistä ”ei tule mitään”-listoista mahdollisuuksia huomisen menestykselle.”

”Minusta on ollut hienoa ja voimauttavaa havaita, että golftoimialalla on tahtoa ja halua lähteä yhdessä kohti 2020-lukua, kehittämään Suomi-golfia, kasvattamaan jäsenmäärää, parantamaan kenttien toimintaedellytyksiä ja synnyttämään uusia menestystarinoita, kansainvälisiäkin menestystarinoita. Nykyinen strategia tarjoaa kyllä näihin kaikkiin startteja, ja on aika lähteä viimeistelemään ja syventämään strategiaa käytännön tasolle.”

Mikä sinua erityisesti motivoi puheenjohtajan tehtävään?

”Golf on vienyt minun sydämeni täysin. Olen miettinyt, että mihin yhteiseen hyvään voisin omaa aikaani käyttää. Koen, että golf on antanut minulle niin paljon, että nyt voisin antaa omasta puolestani takaisin suomalaiselle golfille.”

Minkälaista osaamista toisit hallitukseen ja Golfliittoon?

”Johtamisosaamista, muutosjohtajuutta, kuluttajakäyttäytymisen ymmärrystä, markkinoinnin ja myynnin tuen osaamista, liiketoiminnallisia elementtejä, joiden parissa työskentelen arjessa muutenkin. Luvut pysyvät koulutus- ja finanssitaustani ansiosta hanskassa. Kokemuksesta tiedän osaavani auttaa muitakin menestymään. Näen senkin vahvuutena, että tulen toimialan ytimen ulkopuolelta. Lupaan katsoa asioita uusin ja tuorein silmin.”

Lue toisen puheenjohtajaehdokkaan, Toni Laakson, vastaukset samoihin kysymyksiin

Hanna Hartikainen

Syntymävuosi: 1971
Kotiseura: Helsingin Golfklubi
Ammatti: Vakuutusliiketoiminnan johtaja
Harrastukset: Golf, monipuolinen liikunta, kulttuurin sekakäyttäjä, lukeminen, matkustaminen, mökkeily
Luottamustehtävät: Suomen Vakuutusyhdistyksen hallituksen jäsen 2014–, Markkinointijohdon ryhmä ry:n jäsen 2015–