SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Puheenjohtajaehdokas Toni Laakso: ”Tiedän, mitä muutoksia tarvitaan”

GolfliittoPelaajalleSeuroille29. Lokakuuta 2016

Golfliitolle valitaan uusi puheenjohtaja liittovaltuuston syyskokouksessa marraskuussa. Toinen puheenjohtajakilpailuun ilmoittautuneista ehdokkaista on Aura Golfin Toni Laakso.

Mikä Golfliitossa toimii tällä hetkellä hyvin?

Toni Laakso: ”Strategiatyö on menossa eteenpäin kaikkien alalla toimijoiden osalta, ja sekä liitossa että muutenkin toimialalla ollaan uuden ajan kynnyksellä. Se on varmasti hyvä ja positiivinen asia koko Suomen golfin kannalta. Golfin eteenpäin vieminen ei ole yksin Golfliiton asia. Kaikilla alalla toimivilla on varmasti sama pyrkimys: että golfilla menee hyvin.”

”Hyvään oloon ei kuitenkaan sovi tuudittautua. Golf on osa suurempaa kokonaisuutta, sitä mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Meidän on oltava valmiita muuttumaan yhteiskunnan mukana. Golfliitolla on selkeästi sekä halua että pyrkimystä olla kehityksessä mukana ja muuttua sen mukana.”

Toimialalla peräänkuulutetaan nyt muutosta. Mitä olisi varsinaisesti muutettava?

”On olemassa erinäköisiä intressiryhmiä ja erilaisia käsityksiä siitä, millaista muutosta halutaan. Olennaisin toivottava muutos on varmasti parempi yhteistyö eri toimijoiden välillä. Se on mielestäni itsestäänselvä tavoite ja siihen täytyy pyrkiä, vastakkainasettelua eri toimijoiden välillä ei voi pitkään olla. Mutta se vaatii kaikilta toimijoilta yhteisymmärrystä ja myötämielisyyttä. Kaikkien on pyrittävä ymmärtämään toisiaan.”

Onko Golfliiton tehtävä selvä?

”Minun mielestäni on. En usko, että siitä on alalla kenelläkään epäselvyyttä. Golfliitto on toimialan suurin veturi, ja sillä on suurimmat edellytykset viedä asioita eteenpäin. Mutta Golfliiton on oltava koko ajan hereillä, jotta se pystyy muuttumaan sen sisältöiseksi kuin mitä kulloinenkin aika vaatii.”

Miten golfin ja toisaalta Golfliiton mielikuvaa tulisi parantaa?

”Golftoimialalle pitäisi saada selvästi positiivinen ’flow’. Negatiivisuutta on ollut koko ajan ja se on leimannut koko toimialaa ja mielikuvia. Asioita on pyrittävä viemään eteenpäin positiivisen ajattelun kautta. Paljolti se liittyy avoimuuteen ja viestintään. On pystyttävä kertomaan asioista paremmin ulospäin ja oikaisemaan vääriä käsityksiä.”

Miten Golfliiton viestintä toimii tällä hetkellä?

”Riippuu vähän siitä, mistä näkökantista asiaa katsoo. Yksittäisen pelaajan suuntaan viestintä toimii suhteellisen hyvin. Sisäinen viestintä golfyhteisöjen välillä sekä seurojen ja Golfliiton välillä vaatisi selkeää tehostamista. Parantamisen varaa varmasti on.”

Millainen on oman käsityksesi mukaan golftoimialan henki?

”Se on parantunut strategiatyön edetessä huomattavasti siitä, millainen se on ollut. Toimialalla on neuvoteltu ja keskusteltu kaikkien osapuolten kesken, ja asioita viedään yhteisesti eteenpäin. Yhteinen käsitys asioista on selkeästi parantunut. Sitä en osaa kuitenkaan arvioida, ovatko eri osapuolten väliset ajatuserot olleet todellisia. Osin voi olla kyse myös väärinymmärryksistä, ja siitä, ettei asioista ole osattu viestiä oikealla tavalla.”

”Vieläkään ei olla sellaisella tasolla, jolla pitäisi olla, mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Toivottavasti ensi keväänä ollaan tilanteessa, jossa voidaan sanoa, että toimialan henki on hyvä.”

Mikä sinua erityisesti motivoi puheenjohtajan tehtävään?

”Se, että alalle saadaan yhtenäinen ja positiivinen ajattelumalli eri toimijoiden välille. Se kuvaisi myös onnistumista. Tietysti myös erilaiset yksittäiset jutut, joissa pyritään saavuttamaan menestystä, ovat motivoivia. Toivon, että saamme murrettua vanhoja, tiukassa olleita ajatusmalleja.”

”Pidän itseäni operatiivisena johtajana, joka haluaa olla valmistelusta lähtien asioissa mukana. Puheenjohtajana roolini hallituksessa muuttuisi olennaisesti ja pystyisin ohjaamaan toimintaa paremmin positiiviseen suuntaan. Tietysti olen saanut jo varapuheenjohtajana olla toiminnassa syvemmin mukana. Kokemukset varapuheenjohtajana myös edesauttaisivat astumista puheenjohtajan tehtäviin.”

Minkälaista osaamista toisit hallitukseen ja Golfliittoon?

”Vaikka puhutaankin, että olen hallituksen mies, pystyn tuomaan tarvittavan muutoksen, sillä tiedän myöskin sen, mitä muutoksia selkeästi tarvitaan. Jos et tunne historiaa, et voi ennustaa tulevaisuutta ja tehdä muutoksia. Meillä ei ole mahdollisuutta siihen, että näitä tehtäviä lähdettäisiin opiskelemaan. Henkilökohtaiset vahvuuteni liittyvät ainakin juristikokemukseen sekä yhdistyspuolen ja golftoimialan pitkään kokemukseen. Ne palvelevat varmasti myös puheenjohtajan tehtävässä.”

Lue toisen puheenjohtajaehdokkaan, Hanna Hartikaisen, vastaukset samoihin kysymyksiin

Toni Laakso

Syntymävuosi: 1961
Kotiseura: Aura Golf
Ammatti: Asianajaja
Harrastukset: Golf, jääkiekko ja yhdistystoiminta
Luottamustoimet: Golfliiton hallituksen varapuheenjohtaja 2015­–, Golfliiton hallituksen jäsen 2011–2015, Golfliiton liittovaltuuston jäsen 2007–2011, Aura Golf ry:n puheenjohtaja 2006–