EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Golfin edistämissäätiön seuratuki

Golfin edistämissäätiön tuki seurojen junioritoimintaan 2017

Golfin edistämissäätiö on päättänyt tukea uuden strategiamme toteuttamista ja myöntää vuosina 2016–2018 golfliiton jäsenseuroille tukea sellaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on saada uusia junioriharrastajia lajin piiriin.

Päivitetyn Suomi-Golfin strategian mukaisesti seuratuen tavoitteena on saada lajin pariin lisää junioripelaajia. Tarkoituksena on tukea seuroja luomaan pysyvä ja suunnitelmallinen tapa lasten ja nuorten saamiseksi lajin pariin ja/tai kehittää jo olemassa olevia jäsenhankinnan prosesseja. Seuroilta edellytetään vähintään 2–3 vuoden kehittämissuunnitelmaa, johon ne ovat sitoutuneet.

Haku on avoin kaikille golfseuroille, mutta parhaat edellytykset tuen saajiksi on Sinettiseuroilla ja Junioritoiminnan laatuseuroilla (toiminnan perusteet ovat kunnossa: organisoituminen ja juniorigolfohjelman mukainen harjoittelu).

Seuratuen suuruus ja ehdot

Tukea jaetaan vuosittain noin 30 000 euroa. Tuen suuruus vuonna 2017 on 5000 euroa/seura. Seuran omavastuun on oltava vähintään 40% haettavasta/myönnettävästä määrästä. Tuki maksetaan kahdessa osassa. Puolet tuesta maksetaan 31.1.2017 ja loput 30.10.2017, mikäli seura on päässyt tai on pääsemässä tavoitteisiinsa. Hankekauden kesto on 1.1.–31.12.2017.

Hakemuksen sisältö ja arviointi

Hakemuksissa arvioidaan seuran tavoitteet ja onnistumisen realiteetit ohjatussa toiminnassa olevien määrän kasvattamisessa sekä junioreiden jäsenhankinnassa. Hankkeissa on oltava neljä eri toimintoa, joiden kautta hanketta myös arvioidaan.

 1. Pysyvän yhteistyön käynnistäminen koulumaailmassa (esim. kerhotoiminta, koulun opetustoiminta, liikuntapäivät)
  – suunnitelma koulumaailman yhteistyöstä
  – Draivia kouluun! -ohjelman soveltaminen kouluyhteistyössä
  – sitoutuneiden yhteistyökoulujen määrä 30.10.2017 mennessä
  – kouluyhteistyön toteutuminen 30.10.2017 mennessä
 2. Seuran junioritoiminnan laadun kehittäminen
  – juniorigolfohjelman toteutuminen
  – ohjaajien ja toimijoiden osaamisen kehittämistoimenpiteet
 3. Uuden innovaation toteuttaminen junioreiden lisäämiseksi
  – suunnitelma uudesta toimintatavasta
  – sen toteutuminen 30.9.2017 mennessä
 4. Toiminnassa mukana olevien määrä
  – uusien junioripelaajien määrä ohjatussa toiminnassa
  – uusien harjoitusryhmien määrä
  – tyttöjen osuus harjoitusryhmissä olevista junioreista

Hankkeen toteutumista arvioidaan edellä mainittujen neljän toiminnon kautta. Väliraportti hankkeen etenemistä tulee palauttaa 30.8.2017 mennessä. Hankkeen arviointikeskustelu järjestetään seuran toimijoiden kanssa 15.10.–15.11.2017.

Tukea ei myönnetä…

– kokonaisuudessaan, mikäli seura ei ole päässyt asettamiinsa tavoitteisiin.
– yhden ihmisen palkan maksamiseen, vaan koko seuran junioritoiminnan ja eritoten rekrytoimisen organisoitumiseen.
– mikäli seura ei kykene osoittamaan, että he toteuttavat juniorigolfohjelman mukaista harjoittelua. (Tästä lisätietoa www.golf.fi/juniorigolf etusivulla)
– golfkentän tai harjoitusalueiden kustannuksiin.

Mikäli seura onnistuu tavoitteissaan, se saa 5000 euron tukisumman kokonaisuudessaan. Mikäli seura ei pääse asettamiinsa tavoitteisiin, tukea vähennetään suhteessa aina 50% asti (2500€). Maksamaton tuki kohdistetaan Draivia kouluun -pakettien lahjoituksina kouluille ympäri Suomea.

Hakuaika
Seuratukea haetaan aikavälillä 9.11.–16.12.2016, jonka jälkeen hakijaehdokkaisiin ollaan yhteydessä erikseen sovittavalla aikataululla ja seura saa päätöksen tuesta viimeistään 31.12.2012. Ensisijalla ovat Sinettiseurat, laatuseurat ja ne golfseurat jotka eivät ole hakeneet OKM:n seuratukea.

Hakeminen ja lisätiedot

Golfin edistämissäätiön seuratuen haku tehdään oheisen linkin takaa:
https://www.lyyti.in/Golfin_edistamissaation_seuratuki_2017_1435

Lisätietoja antaa liiton seurapalvelupäällikkö Aleksi Valta, aleksi.valta@golf.fi, gsm. 040-820 5425