SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Golfia läpi elämän – merkityksellisyyttä ja hyvinvointia eläkeikään

Seniorigolf11. Tammikuuta 2023

Golfliitto tiedostaa golfin monipuoliset mahdollisuudet tuottaa hyvinvointia ja merkityksellisyyttä eläkeikää lähestyvien henkilöiden uuden elämänvaiheen kynnyksellä. Golfliiton toiminnassa yksi painopisteistä on junioritoiminnan merkitys lajin kasvulle ja tulevaisuudelle. Kuitenkin on olennaista huomioida väestön ikärakenne ja nousevat terveydenhuoltokustannukset ikääntyvien ihmisten osalta. Golfin tunnetut terveysvaikutukset ovat omiaan vastaamaan tulevaan haasteeseen ja osaltaan olla huolehtimassa yhteiskuntavastuullisesti suomalaisten hyvinvoinnista.

Golfliitto on työstänyt kahta konseptia myöhäiskeski-ikäisten, eli eläkeiän kynnyksellä olevien houkuttelemiseksi lajin pariin. Toisessa konseptissa Golfliitto tarjoaa valmiita materiaaleja golfyhteisöjen käytettäväksi ja hyödynnettäväksi ja toisessa haetaan golfseuroja yhteistyöhön laajemman kurssikokonaisuuden toteuttamiseen yhteistyössä eläkeläisjärjestön kanssa.

Golfliiton Golf ja eläkeaika -konsepti

Jo muutaman vuoden pyörineiden Kansalaisopistokurssien rinnalle Golfliitto on valmistellut golfyhteisöille konseptia eläkeikää lähestyvien saattamiseksi lajin pariin. Seuroille tarjotaan kurssikonseptia, jolla tavoitellaan uusia jäseniä eläkeikää lähestyvien ja hiljattain eläkkeelle siirtyneiden mittavasta joukosta.

Konseptin paikallisiksi yhteistyötahoiksi tavoitellaan alueiden eläkeläisyhdistyksiä, kuntia tai esimerkiksi kansanterveysaloilla toimivia yhdistyksiä. Kurssin voi jokainen golfyhteisö räätälöidä omiin tarpeisiin sopivaksi ja sen voi kokonaisuudessaan toteuttaa myös itsenäisesti oman golfyhteisön resursseilla. Kun kurssi toteutetaan yhteistyössä oman golfyhteisön seura-aktiivien kanssa, saavat kurssilaiset heti alusta alkaen kasvot seuraväelle ja seuraava etappi eli alkeiskurssille osallistumisen kynnys saattaa madaltua jo sillä, että kurssilla on vastaanottamassa tutut kasvot tutustumiskurssilta.

Konseptia esitellään tammikuun seuratoimijapäivillä 14.1.2023. Materiaalit ovat kaikkien golfyhteisöjen ladattavissa ja hyödynnettävissä Golfliiton SharePointissa tammikuun loppuun mennessä.

Tukea kurssikokonaisuuden ideointiin ja työstöön antaa johanna.ahti@golf.fi

Rohkeasti eläkkeelle ® – kurssit, hae mukaan!

Golfliitto tarjoaa kaudella 2023 kahdelle golfyhteisölle mahdollisuuden järjestää laajan kurssikokonaisuuden, joka toteutetaan Golfliiton tukemana yhteistyössä Kansallisen Senioriliiton Rohkeasti eläkkeelle® -konseptin mukaisesti. Kurssilla potentiaalisia uusia golfareita houkutellaan lajin pariin itselle ajankohtaisen teeman kautta – eläkkeelle siirtymisen ajankohtaisuus. Laajemman, kaksipäiväisen kurssikokonaisuuden kurssipäivien aikana saadaan työkaluja lajitutustumisen lisäksi myös muihin ajankohtaisen elämänmuutoksen pohdintoihin.

Golfliitto ja Kansallinen senioriliitto vastaavat kurssien asiantuntijaluennoista ja niihin liittyvistä kuluista sekä myös osallistujien tarjoiluista ja lajitutustumiseen liittyvistä kuluista. Kurssille osallistuminen on ilmaista osallistujalle. Järjestävä golfyhteisö vastaa tilavarauksista ja lajitutustumiseen liittyvistä ohjaajavarauksista. Kurssin markkinoinnin osalta Golfliitto ja Kansallinen Senioriliitto tukevat järjestäjää Facebook-markkinoinnin osalta. Golfyhteisön tärkeä tehtävä on huolehtia, että kurssille osallistuneille tarjotaan lajitutustumispäivän jälkeen mahdollisuutta osallistua golfin alkeiskurssille ja liittyä osaksi hyvää tekevää harrastusta ja osaksi aktiivista yhteisöä.

Golfteemaista Rohkeasti eläkkeelle® -kurssia pilotoitiin syksyllä 2022 Master Golfissa Espoossa. Kurssia markkinoitiin Kansallisen Senioriliiton kanavissa ja Golfliiton kohdennetuissa kanavissa. Osallistujia kurssille ilmoittautui 17, jota pidettiin mukavana onnistumisena kurssipilotille.

Kansallisen Senioriliiton asiantuntijaverkostosta saatiin kurssille asiantuntijapuheenvuoroja muun muassa eläkkeelle siirtymisen muutoksen kokemiseen, vinkkejä eläkeajan taloudenhoitoon sekä vapaaehtoistyön merkitykseen eläkeiällä. Golfin puheenvuorot kurssilla pitivät sisällään luennon golfin terveyshyödyistä, eläkkeellä olevan aktiivisen seniorigolfarin puheenvuoron ja tietenkin myös lajitutustumisen toisen kurssipäivän päätteeksi.

”Yhteistyössä Kansallisen Senioriliiton kanssa testasimme kaksipäiväistä laajempaa kurssikokonaisuutta Espoon Master Golfissa syksyllä 2022. Kansallisen Senioriliiton Rohkeasti eläkkeelle® -konsepti on tarjonnut kursseja eläkettä suunnitteleville ja jo eläkkeelle siirtyneille henkilöille ja koin tässä tilaisuuden päästä kokeilemaan erilaista kurssia heidän kanssaan”, Golfliiton Golf50+ -toiminnan asiantuntija Johanna Ahti kertoo.

”Oli helppoa löytää yhteinen sävel molempien tahtotilan toteutukselle. Kansallisen Senioriliiton Rohkeasti eläkkeelle® -tuote on ainutkertainen ja meilläkin on mahtava tuote – golf. Nämä yhdistettyinä on varmasti oiva mahdollisuus tuottaa Suomeen uusia ja hyvinvoivia eläkeläisiä”, jatkaa Ahti

Kauden 2023 Rohkeasti eläkkeelle® -kurssijärjestäjiksi Kansallinen Senioriliitto toivoo mukaan hakevan ensisijaisesti golfyhteisöt, jotka ovat lähellä kasvukeskuksia ja joihin on helpohkot kulkuyhteydet.

Hakuaika Rohkeasti eläkkeelle® -kurssin järjestäjäksi päättyy 22.1.2023

HAKULOMAKE 

SharePoint, Golf50+ (materiaalit ladattavissa tammikuun loppuun mennessä)