SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Tiedote Golfliiton valmentajavalintoja koskien

Kilpagolf16. Tammikuuta 2024

Viime viikolla julkistetut Team Finland -valmentajavalinnat ovat herättäneet keskustelua ja yhteydenottoja, joten Golfliitto haluaa avoimesti käsitellä näitä huolenaiheita.

Uusi valmentajatiimi muodostettiin viemään arkeen kilpagolfin uutta strategiaa seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Strategian painopistealueita ovat kommunikaatio, vuorovaikutus ja urheilijoiden henkilökohtaisten prosessien tukeminen. Valmentajavalinnoissa ei haettu urheilijoille henkilökohtaisia valmentajia, vaan tiimitoimintaan sitoutuneita kilpauran eri vaiheissa toimivia ammattitaitoisia tukihenkilöitä. Tiimillä on yhteiset tavoitteet ja toimintatavat, ja sitä vahvistaa ja täydentää jokaisen valitun valmentajan oma persoona, osaaminen ja muu elämänkokemus. Lähdemme tästä päivästä, muutoksesta ja katsomme tulevaisuuteen.

Golfliitto haluaa korostaa, että valmentajien valintaprosessi oli läpinäkyvä ja perustui hakuilmoituksessa kerrottuihin kriteereihin. Lajivalmennuksen osalta hakijoita oli 20, joista haastattelukierrokselle valittiin 10 sopivimmaksi katsottua ehdokasta. Golfliiton valmennuspäällikkö Eero Kangasniemi, joka on yhden valitun valmentajan henkilökohtainen ystävä, jääväsi itsensä koko rekrytointiprosessin ajaksi kyseistä hakijaa koskien. Tämä päätös tehtiin varmistaaksemme, että valintaprosessi oli objektiivinen ja oikeudenmukainen. Haastattelukierroksen jälkeen teetettiin vielä kuudelle valmentajalle ulkopuolisen tahon soveltuvuusarvioinnit. Valintaprosessin eteneminen, prosessin aikaiset valinnat ja hakijoiden taustat olivat koko prosessin ajan liiton johdon tiedossa ja hyväksymiä.

Kuten hakuilmoituksessa kerrottiin, Team Finland tarjoaa jokaiselle valitulle valmentajalle mahdollisuuden kehittyä sekä työnteon että koulutuksen kautta. Kaikille valmentajille luodaan oma kehityssuunnitelma, ja näiden puitteissa kukin valmentaja kehittää ja ylläpitää omaa osaamistaan henkilökohtaisten tarpeiden ja yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Osa valmentajista on jo aloittanut oman jatkokouluttautumisensa.

”Ymmärrämme, että valinnat ovat herättäneet kysymyksiä. Olemme ylpeitä uudesta valmennustiimistämme ja odotamme innolla tulevia saavutuksiamme yhdessä. Golfliiton Team Finland -toiminta on sitoutunut edistämään suomalaista kilpagolfia ja tukemaan pelaajiamme parhaalla mahdollisella tavalla”, summaavat Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen ja kilpaurheilupäällikkö Juha Juvonen.