SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Golf jäi vaille Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tehostamistukea

Kilpagolf1. Joulukuuta 2017

Huippu-urheiluyksikkö ei vakuuttunut Suomen Golfliiton valmiudesta panostaa huippugolfiin. Hyvä keskusteluyhteys on kuitenkin olemassa.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö julkisti torstaina uudistetun tukijärjestelmän mukaiset päätökset laji- ja urheilijakohtaisista tehostamistuista.

Kesäolympialajeille ja muille kansainvälisen tason kesälajeille myönnettiin tukea yhteensä 3 223 760 euroa ja parakesälajeille 338 000 euroa. Summalla tuetaan Olympiakomitean mukaan sellaisia valmentautumisprosesseja, joihin myös laji itse satsaa ja uskoo merkittävästi.

Tänä vuonna prosessiin osallistui 35 olympialajia ja kansainvälisen tason kesälajia. Näistä 18 sai lajitukea, minkä lisäksi yhdeksän lajin urheilijoille myönnettiin yksilötukea. 15 kesälajia menetti tehostamistukensa, niiden joukossa myös golf.

Lajiryhmävastaava Kimmo Yli-Jaskarin mukaan golfin jäämiselle tuen ulkopuolelle löytyy kolme perustetta.

”Ensinnäkin menestyneimpien pelaajien ranking-sijoitukset maailmanlistoilla eivät golfissa tällä hetkellä riitä laji- tai yksilötukeen. Sen lisäksi Golfliiton huippugolfiin budjetoima suora 78 000 euron urheilijatuki on varsin vaatimaton panostus suhteessa liiton talousarvion kokonaisuuteen. Katsoimme myös, että liiton varaamalla rahasummalla ei ole sellaista vaikuttavuutta, jolla suomalaisia huippuammattilaisia voitaisiin tavoitteellisesti auttaa eteenpäin.”

Yli-Jaskari tähdentää, että huippu-urheilu on Olympiakomitealle nimenomaan ammattilaisurheilua.

Golf kuuluu suomalaisen huippu-urheilun uudella lajikartalla olympiaperheen niin sanottuihin kehityslajeihin. Se tarkoittaa sitä, että lajilla ei katsota olevan lähitulevaisuuden menestysnäkymiä olympialaisissa. Myös kansainvälisen tason järjestelmän puuttuminen voi tietää lajin jäämistä tähän kategoriaan.

Suomen Golfliitossa valmiutta järjestelmän kehittämiseen

Suomen Golfliiton valmennusjohto ei ymmärrettävästikään ole ilahtunut päätöksestä, vaikkakin asia oli sen mukaan ennakoitavissa tukipäätöksiä edeltävien keskustelujen ja informaation pohjalta.

”Huippu-urheiluyksikön viesti on koko prosessin ajan ollut selkeä”, sanoo kilpaurheilupäällikkö Juha Juvonen Golfliitosta. ”Tukien myöntämisperusteissa keskeinen kriteeri on aiempi menestys olympia- ja MM-tasolla. Lajien menestysennustetta arvioidaan edelliskausien tulosten perusteella. Näillä kriteereillä golf ei yllä tuen piiriin.”

Juvonen myöntää, että Golfliiton nykyinen toimintamalli vaatii joiltakin osin tarkastelua.

”Panostuksemme on edelleen selkeästi painottunut nuorten pelaajien tukemiseen eli amatöörigolfiin. On mietittävä, kuinka parhaat ammattilaiset saadaan nykyistä selkeämmin mukaan liiton toimintaan.”

Olympiakomitea ja Golfliitto jatkavat yhteydenpitoa joulukuun aikana. Tällöin on tarkoitus käydä läpi Olympiakomitean tarkempi näkemys kehityskohteista.

Kokonaan tuen ulkopuolelle golf ei jää. Kehitystyötä tehdään Olympiakomitean urheiluakatemiatoiminnan ja asiantuntijaverkoston kautta.

Juha Juvonen haluaa tuoda esille asian positiiviset puolet.

”Meillä on hyvä keskusteluyhteys Huippu-urheiluyksikön kanssa, onhan tämä tahtotila todettu myös Suomi Golfin strategiassa. Uskon, että löydämme keskustelujen ja sparrauksen kautta hyviä ja lajia kehittäviä toimintatapoja, jotka toivottavasti vievät meidät tuen piiriin tulevaisuudessa. Golf on monimuotoinen ja pitkälti omavarainen laji. Pystymme ylläpitämään laadukasta toimintaa nykyisilläkin resursseilla”.

Uutta on jo nyt tulossa.

”Ensi vuoden toimintasuunnitelman mukaisesti aloitamme Huippugolfakatemiahankkeen ja lisäämme panostuksia ProTeamin tukemiseen. Panostamme myös koko kilpavalmentajaverkoston osaamisen kehittämiseen päävalmentajan johdolla. Uskon vahvasti suomalaisen golfin nousuun jo melko lyhyelläkin aikajänteellä.”

Golf palasi olympialaisiin Rion vuoden 2016 kesäkisoissa. Laji on mukana myös Tokion vuoden 2020 ja Pariisin vuoden 2024 kesäolympialaisten ohjelmassa. Riossa Suomella oli täysi edustus: kaksi mies- ja kaksi naispelaajaa. Korkeimmalle sijoittui Mikko Ilonen jaetulla 21. tilallaan.