SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Hallitus kokoontui 31.10.2018

Seuroille14. Marraskuuta 2018

Golfyhteisöille toiminnan analysoinnin ja kehittämisen tueksi ollaan muodostamassa tiimiä House of Golfissa. Tiimi esittäytyi hallitukselle ja kertoi toiminnan tarkoituksen, prosessi- ja palvelukuvauksen sekä rakenteen. Toiminnalla on tarkoitus tiivistää ja syventää yhteistyötä jokaisen golfyhteisön kanssa. Tarjoamme golfyhteisöille tukipalveluja ja tietoa.

Tiimi muodostuu siten, että jokaiselle golfyhteisölle tulee oma yhteys- ja vastuuhenkilö. Tietoa ja toimintatapoja sekä best practice -malleja jaetaan molempiin suuntiin. Tiimiin kuuluvat Antti Hiltunen, Aarni Nordqvist, Jari Koivusalo ja Sami Övermark. Tiimi rakentaa myös asiantuntijaverkoston golfyhteisöjen käyttöön.

Aarni Nordqvist kävi kertomassa viimeisimmät jäsenmääräanalyysistä. Myös muilla Pohjoismailla on ollut negatiivinen kehitys jäsenmäärissä tänä vuonna. Analyysissä ollaan vasta alkuvaiheessa. Tarkempi ja syvempi esitys aiheesta Aarnilla on liittokokousseminaarin yhteydessä Seinäjoella.

Katsauksessaan toiminnanjohtaja kertoi tietohallintajärjestelmän uudistuvan tämän vuoden loppuun mennessä ja uusia kehitysajatuksia päästään toteuttamaan sen jälkeen.

Olympiaryhmän toiminta etenee tapaamisten ja yhteisten harjoitusten muodossa.

Haemme parhaillaan henkilöitä kilpailukoordinaattorin sekä maajoukkue- ja kilpailuvalmentajien tehtäviin ja aloitamme tiedottajan/viestinnäntekijän rekrytoinnin viikolla 45.

Aleksi Valta siirtyy uusiin tehtäviin liiton ulkopuolelle vuoden vaihteen jälkeen. Emme tee korvausrekrytointia, vaan tehtävät jaetaan muun henkilöstön kesken. Outi Kuntun vastuulla on jatkossa seniori- ja naistoiminta sekä Mika Hollon vastuulla junioritoiminta ja hankkeet.

Toiminnanjohtaja kertoi myös, että lehtisopimus Otavamedian kanssa allekirjoitettiin 12.10.

Kimmo Rantamäki kertoi hallitukselle yhteistyökumppanitilanteesta.

Toiminnanjohtaja esitteli liittokokouksen hyväksyttäväksi esitettävän tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin. Ydin toimintasuunnitelmassa tulee olemaan edelleen golfyhteisöjen elinvoiman tukeminen, joka konkretisoituu siihen, että tavoittelemme Suomi Golfiin 3000 uutta pelaajaa netto. Tämä vaatii päättäväisiä toimenpiteitä. Panostamme erityisesti golfyhteisöjen tukeen ja markkinointiin. Budjetti sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen, eikä jäsenmaksuja esitetä korotettavaksi.

Toiminnanjohtaja käy toimintasuunnitelmaa läpi toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille tarkoitetussa webinaarissa 6.11. klo 9-10.

Toiminnanjohtaja esitteli liittokokousmateriaalin, joka hyväksyttiin. Pääasioina liittokokouksessa on vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja budjetin käsittely sekä sääntöjen mukaiset hallitusvalinnat. Liittokokous pidetään tänä vuonna Seinäjoella lauantaina 24.11. klo 10.00 Seinäjoen Areenalla, Kirkkokatu 23, 60220 SEINÄJOKI.

Hallitus päätti EGA:n AGM -kokouksen SGL:n viralliseksi edustajaksi Antti Peltoniemen puheenjohtajan ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen.

Hallitus keskusteli myös liiton jäsenyyskriteereistä, jotka ovat päivittämisen alla.

Talouden osalta näyttää siltä, että ollaan pääsemässä lähelle nollatulosta huolimatta budjetin ulkopuolisista panostuksista tietojärjestelmien uudistamiseen ja markkinoinnin brändiuudistukseen sekä poistojen suunniteltua suuremmasta määrästä. Operatiivinen toiminta ollaan siten saatu pyöritettyä budjettia tiukemmalla otteella.

Alueilla ei tällä kerta ollut tiedotettavaa.

Seuraava hallituksen kokous on 11.12.