SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

SUEK: Urheilussa paljon hyvää – epäasialliseen kohteluun puuttumista tulee kehittää

Pelaajalle9. Marraskuuta 2022

Golfliitto on vuoden aikana ollut ollut mukana kahdessa merkittävässä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) toteuttamassa tutkimushankkeessa, joiden tulokset julkaistiin keskiviikkona 9.11. SUEK selvitti urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa sekä urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksia tai havaintoja epäasiallisesta kohtelusta.

Urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa selvittäneen tutkimuksen mukaan urheilijoilla on odotetusti paljon myönteisiä kokemuksia ja lähes 90 % vastaajista kertoi menevänsä mielellään harjoituksiin. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin kokenut myös epäasiallista käyttäytymistä, syrjintää tai häirintää. Yleisintä oli oman tekemisen epäoikeudenmukainen ja pilkkaava arvostelu. Vähiten koettiin fyysistä väkivaltaa.

Kyselyyn vastanneista urheilijoista vain noin 30 % ei ole kokenut vastuutonta tai epäasiallista toimintaa. Tämän vuoksi tarvitaan pitkäjänteistä tietoisuuden lisäämistä, aktiivista puuttumista ja selkeitä toimintaohjeita, joihin koko urheiluyhteisön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa -tutkimus toteutettiin yhteistyössä noin 50 urheilujärjestön kanssa ja siihen vastasi yli 2 000 kilpaurheilijaa. Tutkimus oli jatkoa kaksi vuotta sitten julkaistuun Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimukselle.

”Golfliitto haluaa aina olla osana tekemässä parempaa urheilukulttuuria. Tutkimustulokset antavat tärkeää lisätietoa sekä urheilijoiden positiivisista kokemuksista että kehitystä vaativista asioista. Jokaisen täytyy saada tuntea itsensä tervetulleeksi omana itsenään golfyhteisöön tai treeneihin saapuessaan. Siihen kiteytyy myös golfin #muntapapelata-ajatus”, Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen kertoo.

Urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksia tutkittiin ensimmäistä kertaa

Toinen tutkimus oli Suomen Olympiakomitean SUEKilta tilaama Epäasiallinen kohtelu urheiluyhteisössä -selvitys, joka kohdistui palkkatyöntekijöihin. Tutkimuksessa oli mukana Olympiakomitean henkilöstö sekä sen kutsumana lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt, Huippu-urheilun instituutti KIHU, urheiluopistot ja urheiluakatemiat.

Epäasiallisen kohtelun kokemukset liittyivät urheiluyhteisössä eniten työpaikkakiusaamiseen, kuten esimerkiksi aiheettomaan osaamisen arvosteluun, mitätöintiin ja vähättelyyn. Kiusaamista ilmoitti kokeneensa yli 20 % vastaajista. Yleisimmin kiusaajaksi mainittiin työkaverit, lähiesihenkilöt ja muu johto. Muiden epäasiallisen kohtelun muotojen osalta kokemusten määrät olivat selvästi alhaisemmat – seksuaalista häirintää oli kokenut noin 6 % ja sukupuoleen perustuvaa häirintää vajaat 5 %. Fyysistä väkivaltaa oli kokenut 0,2 %.

Naiset olivat kokeneet epäasiallista kohtelua huomattavasti miehiä enemmän. Vastaajat kertoivat muun muassa sanallisesta seksuaalisesta häirinnästä ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä loukkaavina ja herjaavina ilmaisuina.

Urheiluyhteisön työntekijöiden kokemusten mukaan suurin osa häirintätapauksista jää käsittelemättä, kun asiasta ei kerrota kenellekään. Tähän syyksi vastaajat arvioivat epäuskon siihen, että mikään muuttuisi, pyrkimyksen olla välittämättä ja leimautumisen pelon. Toisaalta korostettiin myös kokemusta kohtelun pienimuotoisuudesta tai ohimenevyydestä.

Tutkimuksessa havaittiin näkemyseroja siitä, mikä on epäasiallista kohtelua. Toiselle hauska vitsi voi olla toiselle loukkaavaa puhetta. Urheiluyhteisön työntekijät toivovat nykyistä avoimempaa keskustelua ja yhteisten rajojen määrittelyä. Lisäksi työnantajalta odotetaan nopeaa ja läpinäkyvää reagointia epäkohtiin.

”On arvokasta, että tutkittiin urheilijoiden lisäksi myös urheilun parissa työskenteleviä, jotta saamme paremman kokonaiskuvan tilanteesta. Selkeät toimintamallit ja avoin keskustelu ovat tärkeässä roolissa urheiluyhteisössä. Golfliitto on sitoutunut edistämään turvallista ja yhdenvertaista työympäristöä, jossa ei ole tilaa epäasiallisella kohtelulle”, Korhonen kertoo.

Urheilijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimus
Epäasiallinen kohtelu urheiluyhteisössä -selvitys

Raportointi- ja keskustelukanavat

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee urheilurikkomuksia. SUEKin ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäeettisestä toiminnasta esimerkiksi häirinnästä, nimettömästi tai nimelläsi. Ilmoituksesi sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

Et ole yksin -palvelu tarjoaa matalan kynnyksen keskustelutukea ja ohjausta kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai muuta epäasiallista käytöstä urheilussa kohdanneille sekä heidän läheisilleen. Palvelu on maksuton ja yhteyttä voi ottaa nimettömästi. Lisätietoa palvelusta ja ajankohtaiset päivystysajat löydät osoitteesta: www.etoleyksin.fi.