SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Tukitiimi golfyhteisöjen avuksi

Seuroille20. Helmikuuta 2019

Toiminta lähtee yhteisöjen lähtökohdista, isona tavoitteena on parantaa Suomi Golfin elinvoimaa

Suomi Golfin tukitiimi – Antti Hiltunen, Aarni Nordqvist, Sami Övermark ja Jari Koivusalo – on startannut matkaan. Tavoitteena on vuoden aikana tavata jokainen Suomen golfyhteisö ja tiivistää yhteistyötä.

Tukitiimin jäsenet, joita leikkisästi kutsutaan salkkumiehiksi, ovat kaikki kokeneita toimijoita golfin parista. Alueellisuuden sijaan vastuut on jaettu vahvuusalueittain – golfin vetovoima, liiketoiminta ja olosuhteet.

”Kaikille yhteisölle nimetään oma yhteyshenkilönsä, jonka lisäksi käytettävissä on koko House of Golfin henkilöstö sekä asiantuntijaverkosto”, Sami Övermark kertoo.

Ajatus tukitiimistä lähti yhdessä tekemisestä ja halusta tuottaa aidosti lisäarvoa. Golfliiton hallitus antoi selkeän viestin parantaa kommunikaatiota golfyhteisöjen kanssa. Haluttiin saada suora, inhimillinen kontakti.

Kaikille yhteisölle nimetään oma yhteyshenkilönsä, jonka lisäksi käytettävissä on koko House of Golfin henkilöstö sekä asiantuntijaverkosto

Iso merkitys ja rooli oli myös House of Golfin synnyllä, eli toimialajärjestöjen yhteistyön syventymisellä ja muutolla yhteisiin toimitiloihin vuosi sitten tammikuussa.  Hyvänä esimerkkinä tästä on Antti Hiltusen, FGMA:n ja SGK:n toiminnanjohtajan, mukaantulo tukitiimin jäseneksi.

”Haluamme parantaa koko Suomi Golfin elinvoimaa ja siksi puhumme seurojen sijaan golfyhteisöistä, joihin kuuluu usein sekä ry että oy”, Hiltunen selventää.

Toimintamalliin otettiin vaikutteita muista Pohjoismaista, joissa kenttäkonsultit ovat merkittävä osa golfyhteisöjen kehittämisen palveluja. Suomessakin on pitkään ollut oman toimen ohessa toimivia seurakehittäjiä ja -konsultteja.

”Ennen toiminta on ollut reagointia tarpeeseen. Nyt proaktiivisena päästään paremmin käsiksi ongelmakohtiin”, Aarni Nordqvist kertoo.

Pähkinänkuoressa prosessi toimii niin, että joka golfyhteisöstä luodaan yksilöllinen ja kattava tilanneanalyysi eli tuloskortti sen tunnusluvuista ja esimerkiksi alueen väestöpohjasta. Tämän jälkeen yhdessä yhteisön kanssa valitaan mahdolliset kehityskohteet ja suuntaviivat, joiden parissa jatketaan.

”Jo tietopaketti tuottaa lisäarvoa ja auttaa toiminnan päätösten tekemisessä. Tulemme kuuntelemaan ja sparraamaan, jos golfyhteisö haluaa – toiminta on vapaaehtoista”, Övermark sanoo.

”Tarkoituksena on kertoa tarjoamistamme palveluista ja tuesta koko toimialana. Samalla opitaan yhteisöiltä, ja jaetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä”, Jari Koivusalo komppaa.

Alkuvuosi onkin tiimiltä mennyt pitkälti selvitystyötä tehdessä, helmikuussa nelikko pääsee matkaan. Ensimmäiset käynnit on jo sovittu.

”Selvitys on antanut hyvän tuntuman toimialan tilanteeseen. Meillä on 129 uniikkia golfyhteisöä. Hienoa päästä vauhtiin”, Sami ja loppunelikko nyökyttelee.

Tukitiimin sivut Golf.fissä.