SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Suomi Golfin tukitiimi yhteisöjen tukena

Seuroille23. Marraskuuta 2021

Suomi Golfin tukitiimi perustettiin vuonna 2019 tavoitteena parantaa vuorovaikutusta golfyhteisöjen ja Golfliiton välillä. Tukitiimi kerää ja kokoaa tietoa golfyhteisöjen toiminnan tueksi, jakaa hyviä käytänteitä sekä viestii liiton palveluista golfyhteisöille. Sujuvan kommunikoinnin tueksi jokaisella golfyhteisöllä on Golfliitossa nimetty yhteyshenkilö.

Tukitiimin ensimmäisenä toimintavuotena neljä ”salkkumiestä” House of Golfista lähti matkaan, ja he kiersivät kaikki Suomen golfyhteisöt vuoden aikana. Salkussa heillä oli jokaiselle golfyhteisölle räätälöity oma tuloskortti, josta selvisi yhteisön tärkeimmät tunnusluvut ja tilanneanalyysi.

”Laajaan tietoaineistoon perustuva data otettiin yhteisöissä mielenkiinnolla vastaan. Tiedolla johtamiselle on suuri tilaus, ja tavoitteemme on kehittää ja toteuttaa työkaluja ja palveluita koko toimialan hyödynnettäväksi”, toteaa tietopalveluiden asiantuntija Aarni Nordqvist, joka on ollut osa tukitiimiä sen perustamisesta alkaen.

Golfyhteisöjen laaja erilaisuuden kirjo avarsi liiton näkemystä koko toimialan tilanteesta, toiveista ja odotuksista.

Tapaamiset olivat erittäin hyödyllisiä. Opittiin paljon yhteisöiltä ja samalla tehtiin Golfliiton palveluita ja tukea tunnetuiksi”, kertoo kenttäasiantuntija Jari Koivusalo, toinen tukitiimin pioneereista.

Vaikka Golfliitto ei organisaationa olekaan kovin suuri (14 työntekijää), ainakaan verrattuna Ruotsin (70 työntekijää), Norjan (30 työntekijää) tai Tanskan (30 työntekijää) organisaatioihin, saattaa golfyhteisöillä olla haastavaa tietää kuka mistäkin asiasta liitossa vastaa. Tähän auttaa golfyhteisölle nimetty oma yhteyshenkilö.

”Golfyhteisö voi ottaa yhteyttä suoraan yhteyshenkilöönsä asiassa kuin asiassa, ja yhteyshenkilö vastaa siitä, että asia hoidetaan. Avoin ja toimiva vuorovaikutus on olennaista, jotta Suomi Golf voi hyvin ja kehittyy entisestään. Tutulle naamalle on aina helpompi soittaa tai laittaa viestiä ”, toteaa seuratoiminnan asiantuntija Johanna Ahti.

Tukitiimissä on tällä hetkellä seitsemän henkilöä, ja jokaisella heistä on parikymmentä golfyhteisöä ”salkussaan”. Päätyönään Golfliitossa he vastaavat joko seura- tai kilpailutoiminnasta tai tietopalveluiden tai olosuhteiden kehittämisestä.

”Emme ole ainakaan toistaiseksi jakaneet golfyhteisöjä jäsenmäärän tai toimintaprofiilin perusteella yhteyshenkilöiden kesken. Toimimme tiiminä ja tarvittaessa käännymme kollegoidemme puoleen, jos asia vaatii erityisasiantuntijuutta”, valottaa seuratoimintapäällikkö ja tukitiimin vetäjä Kirsi Erofejeff-Engman. Lisäksi tiimillä on käytössään verkosto eri alojen asiantuntijoita.

Ruotsinkieliset yhteisöt saavat ruotsin kielellä tukea yhteishenkilöltään. ”Pyrimme jatkuvasti parantamaan ruotsinkielisten yhteisöjen palvelua, ja on luonnollista, että juuri tukitiimitoiminnassa tähän on kiinnitetty huomiota”, kertoo Juha Juvonen, liiton kilpaurheilupäällikkö, joka taitaa virheettömän ruotsin kielen.

Yhteyshenkilöt ovat myös proaktiivisesti yhteydessä golfyhteisöihin, pääasiassa toimitus/toiminnanjohtajiin sekä ry:n puheenjohtajiin.

”Elämme kaikki valtavassa viestinnän tulvassa, ja kiireen keskellä voi tärkeitäkin asioita jäädä huomaamatta. Muistuttelemme golfyhteisöjä aina tärkeimmistä asioista ja uudistuksista sekä lähestyvistä tapahtumista”, toteaa asiantuntija Mika Wikström.

Tarvittaessa järjestetään tapaamisia, joko kasvotusten tai etäyhteydellä. Tukitiimin yhteyshenkilöt ovat myös käytettävissä yhteisöjen omissa kokouksissa ja tapahtumissa.

”Osa meistä tapaa golfyhteisön toimijoita oman toimenkuvan perusteella useasti. Itse tapaan junioritoiminnan kehittämisen ja hankerahoitusten osalta paljon golfyhteisöjä. Näissä tapaamisissa keskustelua käydään luontevasti ihan kaikista golfyhteisöön liittyvistä asioista”, kertoo seuratoiminnan kehittäjä Mika Hollo.

Vuonna 2022 ei ole odotettavissa yhteyshenkilömuutoksia.
”Samalla tutulla sabluunalla tämän suhteen mennään. Suunnitelmissa on toteuttaa alueellisia tapaamisia, joissa tukitiimin yhteyshenkilöitä on mukana. Mitä paremmin tunnemme yhteisöt, sitä paremmin pystymme palvelemaan ja vastaamaan odotuksiin”, Kirsi Erofejeff-Engman summaa.

Tukitiimi

Ahti Johanna, asiantuntija (seuratoiminnan kehittäminen, seniorigolf, erityisgolf – golfia toimintarajoitteisille)
Erofejeff-Engman Kirsi, seuratoimintapäällikkö (tukitiimin vetäjä, seuratoiminnan kehittäminen, ladygolf)
Hollo Mika, asiantuntija (seuratoiminnan kehittäminen, juniorigolf, hankerahoitukset)
Juvonen Juha, kilpaurheilupäällikkö
Koivusalo Jari, kenttäasiantuntija (golfyhteisöjen turvallisuus- ja ympäristöasiat, kenttien rakentaminen ja peruskorjaus, kentänhoito)
Nordqvist Aarni, asiantuntija (tietopalvelut)
Wikström Mika, asiantuntija (IT, kilpailut, säännöt)

Täältä löydät yhteisönne yhteyshenkilön.