SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Kevään liittokokous vietiin läpi positiivisessa hengessä

Seuroille13. Huhtikuuta 2018

Yhteistyö ja lajin digitalisoituminen toistuivat puheenvuoroissa

Golfliiton kevään liittokokous pidettiin perjantaina 13.4. Helsingissä.

Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen avasi kokouksen kertaamalla yhtä Suomi Golfin kannalta isointa asiaa viime vuodelta –  onnistunutta projektia saada kaikki golfin toimialajärjestöt tekemään yhteistyötä saman katon alle. Alkuvuodesta Golfliitto muutti yhteisiin toimitiloihin Pitäjänmäelle PGA:n, SGK:n ja FGMA:n kanssa.

”Saimme luotua yhteisen tahtotilan edistää Suomi Golfia. House of Golfin yhteistyön myötä uskon, että strategian toteuttamiselle ja toiminnan kehittämiselle on nyt luotu vahva pohja”, Hartikainen iloitsee.

Vuosi sitten Golfgaalan yhteydessä ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksyttiin historiallinen sääntömuutos. Golfliiton säännöt modernisoitiin ja seuroille tulee enemmän vaikutusvaltaa sekä läpinäkyvyyttä Golfliiton toimintaan. Tämä kevätkokous oli seuroille yksi mahdollisuus vaikuttaa Golfliiton toimintaan.

Esityksensä lopussa Hartikainen puhui vielä lajin digitalisoitumisesta, ja kuinka Golfliitto haluaa kulkea asiassa kehityksen kansainvälisessä kärjessä. Maaliskuussa liitto julkaisi yhteistyösopimuksen Golf Gamebookin kanssa, minkä tavoitteena on uudistaa kauden 2018 aikana eBirdie-mobiilisovellus. Jäsenille halutaan tarjota entistä enemmän palveluja kuten tasoituksen automattinen päivitys GameBookista eBirdieen. Yhteistyö takaa myös valmiuden siirtyä globaaliin tasoitusjärjestelmään vuoden 2020 alusta.

Toiminnanjohtaja Juha Korhonen jatkoi esittelemällä hallituksen toimintakertomuksen pääkohdat ja avainlukuja menneestä 60-vuotisjuhlavuodesta. Strategian teemavuosi oli naisgolf ja teeman ympäriltä järjestettiin lukuisia tapahtumia. Juhlavuonna elokuussa Golfliitto sai uuden toiminnanjohtajan Korhosesta. Myös Korhonen korosti toimialan yhteistyön tiivistymistä ja House of Golfin merkitystä tulevaisuudessa.

Golfliiton talouspäällikkö Emilia Ottela esitteli tilinpäätöksen ja tärkeimmät huomiot taloustilanteeseen liittyen. Golfliiton talous on hyvässä kunnossa, jo toinen peräkkäinen ylijäämäinen tilikausi on vahvistanut kassaa. Tämä on mahdollistanut keskittymisen operatiiviseen toimintaan ja investoinnit sen kehittämiseen. Kokousväki kiitteli talouden merkittävää positiivista kehitystä.

Talouden jälkeen siirryttiin Golfliiton toimintasääntöjen pieneen muutosehdotukseen. Hallituksen esitys meni läpi keskustelun jälkeen pienin muotoseikkojen muutoksin. Jatkossa kaikille hallituksen varsinaisille jäsenille valitaan varajäsen jäsenen omalta alueelta.

Pitkä keskustelu käytiin muutamien seurojen epäselvistä jäsenmääristä. Todettiin että liittokokous ei voi tehdä lain ja Golfliiton sääntöjen vastaista päätöstä. On ehdottoman tärkeätä, että kaikki seurat pitävät jäsenrekisterinsä ajan tasalla koko ajan.

Kokouksen lopussa esiteltiin vielä lisää Gamebookin ja Golfliiton eBirdie-yhteistyötä ja sen tarkempaa aikataulua. Kokousväki piti hienona, että Golfliitto on ottanut ison roolin lajin digitalisoitumisessa. Pelkästään positiivisia kommentteja sai myös pian julkaistava Golf.fi-uudistus. Uudistusta varten tehtiin laaja taustakartoitus ja tärkeimmäksi tavoitteeksi valittiin sivuston rakenteen selkeytys. Toisena tavoitteena on ollut kohdistaa sivusto myös aloittaville golfareille ja toisaalta palvella golfyhteisöjä materiaali- sekä konseptipankkina.

Kaikkiaan oli liittokokouksessa oli hyvin positiivinen vire koko golfalalla.

Syksyn liittokokous pidetään Tampereella la 24.11.2018 samana viikonloppuna Golfin Toimialapäivien (22.-23.11.18) kanssa.