SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Kentänhoitoa ja peliolosuhteita kehitetään jatkossa Jari Koivusalon johdolla

Seuroille21. Maaliskuuta 2018

Vanhanmallinen kenttäkonsultointi ei ole palautumassa Golfliiton palvelupalettiin. Kenttäasiantuntija Jari Koivusalon tavoitteena on rakentaa kenttäkonsultointi laajemman asiantuntijaverkoston varaan.

Suomen golfkenttien peliolosuhteita ja kentänhoitoa kehitetään jatkossa Suomen Golfliitosta käsin. Maaliskuun 13. kenttäasiantuntijana työnsä aloittanut Jari Koivusalo esittäytyi aluekierroksella ja linjasi samassa yhteydessä, mitä työ tulee lähitulevaisuudessa pitämään sisällään ja mitä tavoitteita toiminnalle on asetettu.

Koivusalo tähdensi, että Golfliitossa pitkään toiminutta kenttäkonsultoinnin mallia ei olla herättämässä henkiin sellaisenaan, vaan todennäköisemmin kenttäkonsultoinnin malli tulee jatkossa rakentumaan asiantuntijaverkoston varaan.

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan Koivusalo pitääkin asiantuntijaverkoston kartoittamisen. Uudenmaan aluekierroksella kenttämestarit toivat esille, että kollegiaalinen tietojen vaihto toimii arjen tasolla saumattomasti ja on aktiivista.

Uudenmaan alueen kenttämestareiden mukaan tietoa ei pimitetä, vaan kollegaa autetaan jos suinkin mahdollista. Myös työkoneiden ja laitteiden lainaaminen on varsin tavallista.

Paikoin golfkenttien väliset välimatkat ovat kuitenkin erittäin suuria, eikä kenttämestareilla ja kentänhoitohenkilökunnalla suinkaan aina ole turvanaan laajaa kontaktiverkostoa. Kenttäkonsultoinnille koetaan siksi olevan tarvetta.

Toisaalta kenttämestarit toivottavat asiantuntijapalvelun tervetulleeksi senkin takia, että asiantuntijan ajantasaiseen tietoon peilaamalla omia hoitokäytäntöjä on hyvä testata ja tarvittaessa päivittää. Kenttämestarit pitivätkin tärkeänä, että asiantuntijaverkostossa vaihdetaan henkilöitä säännöllisesti.

Koivusalon tavoitteena on kartoittaa laajahko asiantuntijaverkosto, jota Suomen golfkenttien kentänhoitohenkilökunta voi konsultoida omien tarpeidensa mukaan. Eri osa-alueille pyritään löytämään parhaat mahdolliset asiantuntijat. Oman roolinsa Koivusalo näkee olevan erityisesti golfkentän suunnittelu ja rakennus, sekä turvallisuus- ja ympäristöasioiden saralla.

Koivusalo siirtyy kenttäasiantuntijan toimeen Katinkulta Golfin toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on pohjakoulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri ja suorittanut golfkenttäarkkitehdin tutkinnon (MSc in Golf Course Architecture) Skotlannissa ja golfkenttämestarin erikoisammattitutkinnon Kainuun Ammattiopistossa.

Asiantuntijaverkoston kartoittamisen lisäksi Koivusalon toimenkuvassa tulevat olemaan merkittävässä roolissa peliolosuhteiden ja kentänhoitoalan koulutuksen kehittäminen, golfkenttätietokannan kerääminen (keskeisten tunnuslukujen kerääminen, seuranta ja raportointi alalle hyödynnettäväksi), tutkimustoiminta (kansainvälisen tutkimustiedon kerääminen ja raportointi alalle hyödynnettäväksi) sekä viestintä.