SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Golfliiton hallitus tiedottaa, hallituksen kokous 12.4.2018

Seuroille13. Huhtikuuta 2018

Golfliiton hallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseen torstaina 12.4. Kokouksen aluksi FGMA:n ja SGK:n toiminnanjohtaja Antti Hiltunen kävi kertomassa toimialajärjestöjen kuulumiset.

Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen kävi tämän jälkeen läpi oman katsauksensa. Liitto on tuottanut EU:n tietosuojadirektiivin (GDPR) soveltamiseksi golfyhteisöille maksuttoman ohjeistuksen avaimet käteen periaatteella. Paketti tulee kokonaisuudessaan sisältämään asianajotoimisto Krogeruksen laatiman ohjeistuksen, tietosuojaselostemallin ja pilotoidun malliesimerkin. Lisäksi golfyhteisöille järjestetään koulutus, jossa ohjeistusta ja malleja käydään läpi ja vastataan yhteisöille käytännössä eteen tulleisiin kysymyksiin.

Juha esitteli myös edistämissäätiön myöntämät seuratuet. Tukea myönnettiin seuraaville seuroille: Hiekkaharju Golf, Helsingin Golfmiehet,​ Imatran Golf, Meri-Lapin Golfklubi, Rauma Golf, Tawast Golf, Jyväs-Golf, Virpiniemi Golf Club, Loimijoki Golf, KurkGolf, Porin Golfkerho, Tahkon Golfseura, Himos Golf. Golfliitto aloitti maaliskuun lopussa brändityön golfin mielikuvan kirkastamisessa. Projekti on alkanut ja tästä tiedotetaan, kun projekti etenee.

Kokouksen pääteemana oli edellisen kokouksen tapaan Suomen Golfliiton viestinnän tulevaisuuden tahtotilan käsittely. Sekä Golflehden että Golfliiton viestinnän sopimukset päättyvät vuoden 2018 loppuun ja projekti Golflehden kilpailutuksen ympärillä on käynnistynyt ja edennyt hyvin.

Golflehden kilpailutusta on suunnittelut työryhmä, jota vetää hallituksen jäsen Rauno Pusa. Ulkopuolisina asiantuntijoina ryhmässä toimivat Jere Nurminen, Eeppo Haukka ja Jukka Rimpiläinen. Lukijatutkimusten mukaan nykyinen Golflehti on jäsenistön keskuudessa todella pidetty ja tarkoin luettu. Tästä lähtökohdasta on lähdetty miettimään, mihin suuntaan Golflehteä halutaan tulevien vuosien aikana viedä. Lehden kilpailutus on tarkoitus saada maaliin kesäkuun hallituksen kokouksessa. Tiedotamme asian etenemisestä.

Viestinnän jälkeen kokouksessa käytiin läpi kevään liittokokouksen juoksutus. Liittokokouksessa käsitellään hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi kevyt sääntöuudistus, joka koostuu pääosin stilistisistä korjauksista. Liittokokouksessa käsitellään lisäksi muutaman seuran kohdalta jäsenmääräepäselvyyksiä. Golfliiton hallitus kohtelee kaikkia jäsenseurojaan sääntöjen mukaisesti ja tasapuolisesti. Mahdollinen säännöistä poikkeaminen annetaan liittokokouksen käsiteltäväksi niiden seurojen osalta, joiden jäsenmäärässä on epäselvyyksiä.

Golfliiton talouspäällikkö Emilia Ottela esitteli liittokokouksen talousaineiston ja tärkeimmät huomiot taloustilanteeseen liittyen. Tilinpäätös on syksyn liittokokoukselle esitetyn ennusteen mukainen. Toinen peräkkäinen ylijäämäinen tilikausi on vahvistanut Golfliiton kassaa, joka antaa täyden tuen operatiivisen toiminnan toteuttamiselle ja mahdollistaa toiminnan kehittämistoimenpiteitä ja investointeja.

Talouskatsauksen jälkeen käytiin läpi GameBook-projektin tilanne ja esiteltiin golf.fi -uudistus. GameBook-projekti etenee aikataulussa ja tarkempi aikataulu käydään läpi liittokokouksessa ja julkaistaan tämän jälkeen. Golf.fi-sivusto julkaistaan liittokokouksen yhteydessä 13.4. Uudistuksen tavoitteena on ollut selkeyttää sivuston rakennetta ja helpottaa asioiden löydettävyyttä. Tavoitteena on ollut kohdistaa sivusto myös aloittaville golfareille ja toisaalta materiaali- sekä konseptipankiksi Golfyhteisöille.

Lopuksi kuultiin hallituksen jäseniltä alueiden katsaukset ja käytiin läpi ensi kesän tapahtumakalenteria.

Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 22.5. ja tiedote kokouksesta julkaistaan seuraavana päivänä.

Golfliiton hallitus toivottaa kaikille jäsenseuroille oikein hyvää kevättä ja Golfkauden alkua.

Lisätietoja:

Hanna Hartikainen, Puheenjohtaja, hanna.hartikainen@op.fi
Juha Korhonen, Toiminnanjohtaja, juha.korhonen@golf.fi
Emilia Ottela, Talouspäällikkö, kokouksen sihteeri, emilia.ottela@golf.fi