SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Golfin pohjoismainen digiyhteistyö tiivistyy

Seuroille24. Tammikuuta 2020

Suomen, Tanskan, Ruotsin ja Norjan Golfliitot aloittavat yhteistyön vertailevan analytiikan edistämiseksi golfyhteisöissä. Valmistuessaan suomalaisten golfyhteisöjen käyttöön tulee jäsen- ja kierrosdatan seurantaan ja benchmarkkaukseen soveltuva Business Intelligence -tietopalvelu.

Suomen Golfliitto on yhdessä kolmen muun pohjoismaan golfliiton kanssa tehnyt investointisopimuksen Players 1st Inc:n kanssa, jolla lähes tuhannen pohjoismaalaisen golfyhteisön ja liittojen käyttöön luodaan ainutlaatuinen vertailevan analytiikan palvelu.

Valmistuessaan järjestelmän avulla Golfliiton jäsenyhteisöt voivat verrata omien tarpeiden mukaan omia sekä muiden golfyhteisöjen anonyymista jäsen- ja varausdatasta saatavia tunnuslukuja. Palvelu mahdollistaa myös kansainvälisen datan vertailemisen.

”Investoinnin avulla haluamme täydentää golfyhteisöjen käytössä olevia järjestelmiä ja vahvistaa tiedolla johtamista. Haluamme tarjota alustan, josta on saatavilla entistä monipuolisempaa ja avartavampaa informaatiota golfyhteisöjen ja Golfliiton käyttöön” kertoo Golfliiton tietopalveluasiantuntija Aarni Nordqvist, joka vastaa Suomen toteutuksesta yhdessä Suomen Golfkentät ry:n Antti Hiltusen kanssa.

Investointi on ainutlaatuinen ja harvinainen laatuaan, sillä neljä golfmaata lyövät hynttyyt yhteen ja hyödyntävät toistensa osaamista ja kokemusta tiiviissä yhteistyössä kustannuksia jakaen.  Projektia vie eteenpäin kansainvälinen kymmenen hengen tiimi.

”Olemme huomanneet, että pohjoismaissa golftoimiala on hyvin samankaltainen haasteineen ja mahdollisuuksineen. Sen takia on hyödyllistä yhdistää voimat ja kokemus ainutlaatuisen järjestelmän luomiseksi.”, kommentoi Tanskan golfliiton kehittämispäällikkö Jonas Meyer Jensen.

Käytössä tuttu alusta

Järjestelmätoimittaja Players 1st on myös Suomessa tutuksi tulleen Pelaaja Ensin-palvelun toimittaja. Uusi palvelu tullaan integroimaan nykyiseen Pelaaja Ensin-palveluun, joten käyttäjien ei tarvitse totutella uuteen ympäristöön.

”Analysoimme useampaa vaihtoehtoa yhdessä kumppanimaiden kanssa. Pelaaja Ensin on erittäin kiitetty palvelu. Toimittajan näytöt osaamisesta, tehokkuudesta sekä yhteistyökyvykkyydestä vakuutti kaikki maat”, kiteyttää Nordqvist.

Palvelun suunniteltu käyttöönotto on tulevana syksynä, jolloin golfyhteisöt aloittavat menneen kauden analysoinnin.

”Määrittely on paraikaa vauhdissa ja seuraavassa vaiheessa neuvottelemme keskustietokannan sekä seurajärjestelmien toimittajien kanssa palvelun käyttöön tulevan datan saatavuudesta. Hyvä yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa on olennaista”, päättää Nordqvist.

Lisätietoa:
Aarni Nordqvist
Asiantuntija, tietopalvelut
aarni.nordqvist@golf.fi