SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Golfalan digikyselyt avasivat päättäjien ja pelaajien näkemyksiä digipalveluista

Seuroille26. Lokakuuta 2021

Digipalveluihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta myös kehitystarpeita nousi esiin. 

Suomen Golfliitto toteutti osana rajapintapalvelujensa sopimusuudistuksia digikyselyt golfjohtajille sekä golfaripaneeliin pääyhteistyökumppani Feelback Group Oy:n avulla. Kyselyt toteutettiin kesä-heinäkuussa. Golfjohtajien kyselyyn vastasi 69 henkilöä ja golfaripaneelin kyselyyn 1734 henkilöä.

Golfpelaajat kaipaavat selkeyttä ja yksinkertaisuutta alati rikastuvassa tarjonnassa

Pääsääntöisesti digitaalisiin palveluihin ollaan tyytyväisiä ja niiden laatu ja tarjonta kohtaavat pelaajien kysynnän. Verrattaessa golfalaa esimerkiksi muuhun sporttikenttään tilanne on hyvä.
Golfpelaajien tärkein digitaalinen tarve on lähtöaikojen tarkastelu sekä ajanvaraus. Tulosten merkkaaminen tulee hyvänä kakkosena. Muut kysytyt tarpeet, esimerkiksi digitaalinen maksaminen, tilastointi ja välinehankinnat, jäävät selkeästi näiden taakse. Vastaajien iän nuorentuessa digitaalisten palveluiden tärkeys yleisesti ottaen korostuu.

Verrattaessa palvelussa onnistumista koettuun tärkeyteen vieraspelaajien lähtöaikojen tarkastelu nousee selkeänä kehityskohteena ylitse muiden. Muiden tekijöiden onnistuminen on linjassa tärkeyteen.
”Vieraskenttien lähtöaikojen tarkastelu ei ole niin helppoa kuin toivottaisiin. Lähes kaikki pelaavat vieraskierroksia ja varaustilanteen hahmottamista varten voi joutua tarkastelemaan neljänkin eri ajanvarauspalvelun tietoja jos ne ylipäätään ovat helposti saatavilla. Tässä toimialallamme olisi mahdollisuus palvella pelaajia paremmin”, kommentoi Golfliiton tietopalveluiden asiantuntija Aarni Nordqvist.

Avoimissa palautteissa lähtöaikojen tarkastelun ja yksinkertaistamisen lisäksi nousi esiin turhautuminen useamman palvelun rinnakkaiskäyttöön.
”Jäsen- ja tasoitusrekisteriin on kytketty kiinni useampi uusi palvelu muutaman viime vuoden aikana. Vaihtoehdot rikastuttavat tarjontaa, mutta kyselyssä oli havaittavissa turhautumista esimerkiksi useamman sovelluksen lataamiseen ja tunnusten hallinnointiin. Tämä on täysin ymmärrettävää, varsinkin kun golfalalla ei ole käytössä yhtenäistä kirjautumismenetelmää.”

Digitaalisia palveluita käytetään golfalalla yhä aktiivisemmin, ja koronapandemia on entistään lisännyt sitä. Golfaripaneeliin vastanneista neljä viidestä ilmoitti käyttävänsä digitaalisia palveluita melko tai erittäin aktiivisesti. Lähtöaikojen varaamisessa lähes kaikki varaukset on tehty digitaalisesti. Myös tulosten palauttaminen on digitalisoitunut ja mobiilisovelluksista on tullut yleisin tulosten kirjaamisen muoto.

Suurin osa kierroksista kirjataan mobiilisovelluksiin paperikortin sijaan.

Golfjohtajat arvostavat helppokäyttöisyyttä ja antavat toimialajärjestöille mandaatin kehittää palveluita

Golfjohtajien kyselyssä alan digitaaliset palveluiden koetaan parantavan asiakaskokemusta sekä säästävän resursseja. Myös palveluiden tarjonta muihin arjen ja vapaa-ajan palveluihin verrattuna koetaan riittävänä, laadussa olisi jonkin verran parantamisen varaa.
Erilaisten palveluiden merkitystä vertailtaessa golfjohtajat antavat pelaajia paljon tasaisemman jakauman. Lähes kaikki kysytyt asiat kilpailunhallinnasta markkinointiin ja myyntiin koetaan enemmän tai vähemmän tärkeinä. Ainoastaan analytiikka ja verkkokauppa jäävät keskiarvoltaan tärkeän alapuolelle vaikka niillekin löytyy asiaa erittäin tärkeänä tai tärkeänä pitävät vastaajansa.

Vertailtaessa palveluissa onnistumista arvosanat jakaantuvat voimakkaammin. Ainoastaan kilpailunhallinta ja ajanvarauspalvelut pääsevät keskiarvoltaan yli hyvän arvosanan. Kehityskohteina voi aineiston perusteella pitää tästä huolimatta kilpailunhallintaa sekä viestintää, asiakashallintaa, markkinointia ja myyntiä.
Kaikista heikoimman arvosanan golfjohtajat antavat sille miten hyvin digitaaliset palvelut toimivat keskenään yhteen. Vastaajista 65 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että toimialajärjestöjen tulisi tuottaa tai koordinoida resursseillaan enemmän digitaalisia palveluita.

”Yleisesti ottaen myös golfjohtajat antavat positiivisen palautteen digitaalisten palveluiden hyödyistä ja tarpeellisuudesta. Kehityskohteita on ja aivan kuten pelaajien palautteissa, myös golfjohtajat toivat avoimissa palautteissaan esiin useamman palvelun hallinnan taakan. Palveluiden keskittäminen oli hajauttamista toivottavampaa”, Nordqvist summaa kyselyn tuloksia.

Feelbackin kanssa toteutettuun kyselyyn Nordqvist oli kokonaisuudessaan tyytyväinen ja näki siinä hyviä eväitä tulevaan kehitystyöhön.
”Keskitetyn tasoituslaskennan ja jäsenrekisterin ansiosta kynnys tulla suomalaisen golfin digitaalisille markkinoille on laskenut, koska palvelut voivat keskittyä suoraan lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle hyödyntäen keskusrekisterin kautta saatavaa dataa. Kilpailu on lisääntynyt ja tarjonta on pirstaloituneempaa. Tulosten perusteella meidän kannattaa toimialajärjestöinä pohtia sitä, miten voimme helpottaa arkea useamman palvelun ympäristössä ja täyttää niittää tarpeita, joita markkinatoimijat eivät kyenneet täyttämään esimerkiksi vieraspelaajien ajanvarauksen suhteen. Kyselytulokset antoivat meille hyvää tietoa ja olemme kiitollisia kaikille vastaajille.”

Yksittäisten rajapintakäyttäjien arvioista riisuttuihin kyselyraportteihin pääset näistä linkeistä:

Golfjohtajien digikysely
Golfarien digikysely

Kyselytuloksista on toimitettu pyydettäessä rajapintakäyttäjäkohtaiset palautteet suoraan rajapintakäyttäjille.

Suomen Golfliitto hallinnoi golfin keskusrekisterisjärjestelmää, teknistä tasoituslaskentaa ja eBirdie-jäsensovellusta. Golfliitolla on myös rajapintasopimukset kahdeksan eri organisaation kanssa, jotka voivat ehtojen mukaisesti hyödyntää keskusrekisteritietoja ja tasoituslaskentaa palveluissaan.