EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Seuratuki

Golfin edistämisäätiön tuki seurojen junioritoimintaan

Golfin edistämissäätiö on päättänyt tukea uuden strategiamme toteuttamista ja myöntää tulevana kolmena vuonna jäsenseuroille tukea sellaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on saada uusia junioriharrastajia lajin piiriin.

Päivitetyn Suomi-Golfin strategian mukaisesti seuratuen tavoitteena on saada lajin pariin lisää junioripelaajia. Tarkoituksena on tukea seuroja luomaan pysyvä ja suunnitelmallinen tapa lasten ja nuorten saamiseksi lajin pariin ja/tai kehittää jo olemassa olevia jäsenhankinnan prosesseja. Seuroilta edellytetään vähintään 2–3 vuoden kehittämissuunnitelmaa johon ne ovat sitoutuneet.

Haku on avoin kaikille golfseuroille, mutta parhaat edellytykset tuen saajiksi on Sinettiseuroilla ja Junioritoiminnan laatuseuroilla (toiminnan perusteet ovat kunnossa: organisoituminen ja juniorigolfohjelman mukainen harjoittelu).

Seuratuen suuruus ja ehdot

Tukea jaetaan noin 30 000 € vuosittain. Tuen suuruus vuonna 2016 on enintään 5 000 euroa/seura. Seuran omavastuun on oltava vähintään 40 % haettavasta/ myönnettävästä määrästä. Tuki maksetaan kahdessa osassa. Puolet tuesta maksetaan 30.4.2016 ja loput 31.11.2016, mikäli seura on päässyt tai on pääsemässä tavoitteisiinsa.

Hankekausi on 1.3.2016–28.2.2017.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ JA ARVIOINTI

Hakemuksissa arvioidaan mitkä ovat seuran tavoitteet ja onnistumisen realiteetit ohjatussa toiminnassa olevien määrän kasvattamisessa sekä junioreiden jäsenhankinnassa.

Hankkeissa on oltava neljä eri toimintoa joiden kautta hanketta myös arvioidaan.

1. Pysyvän yhteistyön käynnistäminen koulumaailmassa (esim. kerhotoiminta, koulun opetustoiminta, liikuntapäivät)
a) suunnitelma koulumaailman yhteistyöstä
b) luotujen yhteistyösopimusten määrä 15.10.2016 mennessä
c) kouluyhteistyön toteutuminen 1.1.2017 mennessä

2. Toiminnassa mukana olevien määrä
a) uusien junioripelaajien määrä ohjatussa toiminnassa
b) uusien harjoitusryhmien määrä
c) tyttöjen osuus harjoitusryhmissä olevista junioreista

3. Seuran junioritoiminnan laadun kehittäminen
a) juniorigolfohjelman toteutuminen
b) ohjaajien ja toimijoiden osaamisen kehittämistoimenpiteet

4.Uuden innovaation toteuttaminen junioreiden lisäämiseksi
a) suunnitelma uudesta toimintatavasta
b) sen toteutuminen 31.8.2016 mennessä

Hankkeen toteutumista arvioidaan edellä mainittujen neljän toiminnon kautta. Väliraportti hankkeen etenemistä tulee palauttaa 31.8.2016 mennessä. Hankkeen arviointikeskustelu järjestetään seuran toimijoiden kanssa 1.–15.9.2016 ja 1.–15.2.2017.

Tukea ei myönnetä…

  • kokonaisuudessaan, mikäli ei ole päässyt asettamiinsa tavoitteisiin
  • yhden ihmisen palkan maksamiseen vaan koko seuran junioritoiminnan ja eritoten rekrytoimisen organisoitumiseen.
  • mikäli seura ei kykene osoittamaan toteuttavansa juniorigolfohjelman mukaista harjoittelua.
  • golfkentän tai harjoitusalueiden kustannuksiin.

Mikäli seura onnistuu tavoitteissaan se saa kokonaan tuen 5 000 €, mutta mikäli seura ei pääse asettamiinsa tavoitteisiin, niin tukea vähennetään suhteessa aina 60 % asti (3 000 €). Maksamaton tuki kohdistetaan liiton talenttiryhmän draft campin kuluihin (yli 80 junioria ympäri Suomen: tukipalvelut, ohjaajat, videointi, fysioterapeutit).

HAKUAIKA

Seuratuen hakuaika on vuoden 2016 osalta päättynyt. Tukea hakeneet seurat saavat päätöksen tuesta viimeistään 29.2.2016.

Lisätietoja seuratuesta:
Aleksi Valta, seuratoimintayksikön päällikkö
Katso yhteystiedot