SUOMEN
GOLFLIITTO

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen uuteen tasoitusjärjestelmään siirtymiseen:

Miten uusi tasoitukseni lasketaan tasoitusjärjelmän uudistuessa?

Jatkossa tasoituksesi lasketaan perussäännön mukaisesti kahdeksan parhaan kierroksen keskiarvona kahdestakymmenestä viimeisestä tasoituskierroksesta.

Uuden tasoituksen muodostumisessa hyödynnetään aiempia tasoituskierroksiasi niin pitkältä ajalta kuin mahdollista. Mitä enemmän kierroksia on saatavilla, sitä todenmukaisempi uusi tasoituksesi tulee olemaan pelisi tasoon nähden.

Mitä tapahtuu, jos minulla on vähemmän kuin 20 rekisteröityä tasoituskierrosta siirtymään mennessä?

Siinä tapauksessa keskiarvo lasketaan niistä tasoituskierroksista, joita sinulla on tasoitusrekisterissä. Mukaan otettavien tasoituskierrosmäärä määräytyy siihen tehdyn taulukon mukaisesti. Lisäksi tiettyihin tasoituskierrosten määriin tulee mukaan rangaistuskerroin. Jos sinulla on tasoitusrekisterissäsi alle 20 kierrosta, järjestelmä lisää sinulle yhden keinotekoisen kierroksen, joka vastaa sinun nykyistä EGA-tasoitus + 2 lyöntiä. Sitä käytetään osana laskentaa ja sen tarkoituksena on tasoittaa tasoituksen liian suurta vaihtelua tasoituskierrosten määrän ollessa vähäinen.

Jos et ole rekisteröinyt yhtään tasoituskierrosta, laskentajärjestelmä ja keinotekoinen tasoituskierros varmistavat, että uusi WHS-Tasoituksesi tulee olemaan sama kuin nykyinen EGA-tasoituksesi.

Tuleeko tasoitukseni muuttumaan paljon siirryttäessä WHS-tasoitukseen?

On vaikea tarkasti ennustaa, kuinka uusi maailmanlaajuinen tasoituksesi tulee vastaamaan nykyistä EGA-tasoitustasi. Tasoitus voi muuttua korkeammaksi tai matalammaksi, mutta se voi myös pysyä ennallaan.

Pelaajat, joiden tasoitus on ollut viime aikoina nousussa, saavat yleisesti ottaen nykyiseen tasoitukseen verrattuna korkeamman WHS-tasoituksen.

Tasoitusjärjestelmä on aina riippuvainen syöttämistäsi kierroksista. Jos sinulla on tapana rekisteröidä sekä huonot että hyvät tasoituskierrokset, sinulla on todennäköisesti hyvin todenmukainen tasoitus pelitaitoosi nähden. Siinä tapauksessa muutoksen voi olettaa pysyvän maltillisena, kun saat uuden tasoituksesi.

Tuleeko olemaan tasoituksen nousemiselle olemaan ylärajaa, kun siirrytään uuteen tasoitusjärjestelmään?

Kyllä, rajoittamistoiminnot tekevät tätä. Lyhyesti, tasoituksesi ei voi nousta yli viidellä lyönnillä alimmasta tasoituksestasi viimeisen 365 päivän. Tämä vaatii kuitenkin, että sinulla on vähintään 20 tasoitustulosta tasoitusrekisterissä.

Miltä toteuttamisen aikataulu näyttää? 

Tasoitusjärjestelmä tulee voimaan 19. helmikuuta 2020. Vuodenvaihteessa 2019–20 Golfliitto tulee tekemään kattavaa tiedostus- ja koulutustyötä golfareiden sekä golfyhteisöjen hallinnon eli pelaajien tasoitusten ylläpidosta vastaavien tahojen kanssa.

Kysymykset liittyen itse järjestelmään ja tasoituslaskentaan

Miten tasoitukseni lasketaan?

Tasoitustasi laskettaessa otetaan huomioon kahdenkymmenen viimeisimmän tasoituskierroksen kahdeksan parasta kierrosta ja näistä lasketaan keskiarvo.

Sinun golfarina tulee ainoastaan katsoa Slope-taulukosta pelitasoituksesi pelaamallasi golfkentällä ja valitsemaltasi tiiauspaikalta, pelata kierros Golfin Sääntöjä noudattaen ja rekisteröidä tuloksesi   mahdollisimman nopeasti kierroksen jälkeen, mielellään saman päivän aikana. Lopusta huolehtii laskentatyökalut.

Miten keskiarvo lasketaan?

Keskiarvo lasketaan pelaamistasi tasoituksellisista tuloksista. Tasoitustulos on tarkka tulos pelaamistasi tasoituskierroksista pyöristettynä yhden desimaalin tarkkuuteen (katso yksityiskohtainen määritelmä alla olevasta kysymyksestä).

Järjestelmä laskee tasoitustuloksen sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt pelaamasi kierroksen. Näet tasoitusrekisterisi eBirdie sovelluksesta sekä seurajärjestelmästä, kun WHS tulee voimaan.

Miten tasoitustulos lasketaan?

Tietokonejärjestelmä laskee tasoitustuloksesi puolestasi, kun rekisteröit pelaamasi kierroksen.

Sinulle, joka olet laskentaperusteista erityisen kiinnostunut, tarkat laskennalliset määritelmät termeineen löytyvät alta.

Tasoituslaskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

Tasoitustulos = (113/Slope Rating) * (Korjattu bruttotulos – Course RatingPCC)

Määritelmät

Tasoitustulos = Tulos, jonka olet saavuttanut tietyllä kentällä ja tiettynä päivänä. Se koostuu erotuksesta korjatun bruttotuloksen ja Course Rating -arvon välillä, ottaen huomioon Slope Ratingin ja PCC:n. Tasoitustulos on 18-reiän tulos, mutta se voidaan laskea pelattuasi vähintään 9 reikää. Sinun itse ei tarvitse huolehtia tuloksen laskennasta vaan eBirdie-järjestelmä tekee sen, ja se on nähtävissä kaikille tasoituskierroksillesi eBirdiessä.

Slope Rating =

Kentän suhteellinen vaikeus Bogey-pelaajan ja Scratch-pelaajan välillä.

Course Rating (CR) =

Kentän vaikeus Scratch-pelaajalle normaaliolosuhteissa.

Nettotuplabogey = Reiän par + mahdolliset tasoituslyönnit kyseisellä reiällä + 2. Sama kuin nolla pistettä pistebogey-pelimuodossa. Tämä on myös pelaajan reikäkohtainen maksimitulos tasoituslaskennassa.

Korjattu bruttotulos =

Pelaajan bruttotulos sisältäen kaikki rangaistuslyönnit ja jota säädetään, kun pelaajan tulos ylittää reiän maksimituloksen, reikää ei ole pelattu, tai reiän pelaaminen on aloitettu, mutta sitä ei ole pelattu loppuun.

Korjattu bruttotulos jokaiselle kierrokselle on järjestelmän laskemana näkyvissä eBirdiessä.

PCC (Peliolosuhdelaskenta) =Tilastollinen laskelma pelaajien tuloksista heidän odotettuihin pelituloksiin verrattuna, tietyllä kentällä ja tiettynä päivänä. Tällä määritellään ovatko peliolosuhteet kyseisenä päivänä poikenneet normaaleista olosuhteista siinä määrin, että niiden voidaan tulkita vaikuttaneen merkittävästi pelaajien edesottamuksiin. Esimerkkejä pelaajiin vaikuttavista olosuhteista ovat kenttäolosuhteet, sääolosuhteet sekä kentän silloinen asettelu. PCC vastaa entistä CBA-laskentaa.

Mikä on PCC (Playing Conditions Calculation / peliolosuhdelaskenta)? 

Nykyinen CBA (Computed Buffer Adjustment) korvataan PCC:llä (Playing Conditions Calculation). Tämä on tilastollinen laskelma järjestelmässä, joka määrittää ovatko olosuhteet kyseisenä päivänä poikenneet normaaleista olosuhteista siinä määrin, että ne näkyvät vaikuttaneen merkittävästi pelaajien edesottamuksiin.

Esimerkkejä pelaajiin vaikuttavista olosuhteista ovat kenttäolosuhteet, sääolosuhteet sekä kentän silloinen aettelu.

PCC-laskenta perustuu tuloksiin niistä kierroksista, jotka ovat rekisteröity kyseisellä kentällä kyseisenä päivänä, pitäen sisällään normaalin pelaamisen tasoituskierrokset sekä kilpailukierrokset.

Järjestelmä vertailee pelaajien päivän tuloksia heidän odotettuihin kierrostuloksiin. Jos tulokset eroavat näistä huomattavasti, säätö tehdään kaikkien kentällä pelanneiden pelaajien tasoitustuloksiin kyseisenä päivänä välillä -1 – +3. Normaaliolosuhteissa PCC on 0.

PCC-laskennassa tulee olla vähintään 8 pelattua tasoitustulosta tasoituksilla 36 tai alle. Jos tasoitustuloksia on alle 8, PCC-arvo on 0.

Näet eBirdiestä tai seurajärjestelmästä, mikäli tulokseesi on tehty PCC-säätö. Tämä tieto löytyy katsomalla tasoitusrekisteristäsi saraketta PCC.

Tuleeko tasoituksen nousemiselle olemaan ylärajaa?

Kyllä, rajoittamistoiminnot tekevät tätä. Lyhyesti, tasoituksesi ei voi nousta yli viidellä lyönnillä alimmasta tasoituksestasi viimeisen 365 päivän. Tämä vaatii kuitenkin, että sinulla on vähintään 20 tasoitustulosta tasoitusrekisterissä.

Mitä tapahtuu, jos minulla ei ole 20 rekisteröityä tasoituskierrosta?

Siinä tapauksessa keskiarvo lasketaan pienemmästä määrästä kierroksia, ottaen laskennallisesti huomioon alhaisemman rekisteröityjen kierrosten määrän.

Voiko tasoitukseni nousta uudistuksessa yli 36:n?

Kyllä. Tarkka tasoitus uudessa tasoitusjärjestelmässä vaihtelee plus-tasoituksista 54.0:aan. Tasoitusryhmät poistuvat ja kaikki golfarit kuuluvat samaan kategoriaan samoilla edellytyksillä.

Yhdenkään tasoituksen ei tule olla ”hienompi” kuin toisen. Pelaajat, joilla on HCP 36.0 – 54.0, tulee nähdä samanvertaisina golfareina kuin pelaajat, joiden tasoitus on alle 36.0. Tämä on sekä oikeudenmukaiselta että tasavertaista.

Kysymyksiä liittyen rekisteröintiin

Pitääkö uudessa järjestelmässä rekisteröidä lyöntejä vai pisteitä?

Vain lyöntejä. Pistebogeypisteitä voidaan laskea kilpailussa, mikäli siinä se on pelimuotona, mutta tasoituslaskennassa käytetään ainoastaan lyöntejä.

Mitkä pelimuodot lasketaan tasoituskelpoisiksi?

Lyöntipeli, Pistebogey, Par/Bogey sekä Maksimitulos ovat pelimuotoja, jotka ovat myös jatkossa tasoituskelpoisia pelimuotoja Suomessa.

Miten laskentajärjestelmä reagoi, jos pelaan yhden reiän erittäin huonosti?

Tasoituksen näkökulmasta järjestelmä laskee maksimaalisen nettotuplabogeyn (eli saman kuin 0 pistettä pistebogeyssa) kyseiselle reiälle, riippumatta todellisesta lyöntimäärästä tai jos reikää ei ole pelattu loppuun.

Kuinka usein ja milloin tasoitukseni tulee päivittymään?

Tasoituksesi tulee päivittymään jokaisen rekisteröimäsi tasoituskierroksen jälkeen. Jos rekisteröit kierroksen samana päivänä kuin olet pelannut, uusi tasoituksesi tulee näkymään järjestelmässä seuraavana päivänä.

Tämä johtuu siitä, että tietokonejärjestelmä tekee PCC-laskelman kyseisen kentän ja päivän osalta seuraavana aamuyönä.

Saat kuitenkin alustavan laskelman heti tuloksen syöttämisen jälkeen.

Tuleeko olemaan mahdollista rekisteröidä 12-reikäisiä kierroksia?

Kyllä. Pystyt rekisteröimään kaikki kierrokset, joissa olet pelannut vähintään 9 reikää. Sekä kokonaiset 18-reikäiset, mutta myös 9-reikäiset, 12-reikäiset tai mitkä tahansa 9–17 reikäiset kierrokset ovat tasoituskelpoisia niin kauan kun olet pelannut ne tuloskortin mukaisessa järjestyksessä. Täytät vain tulokset niille rei’ille jotka olet pelannut ja järjestelmä laskee loput.

10-17 reikäisille kierroksille tulee olla hyväksyttävä syy eli esim. ilmoitat ennen kierrostasi, kuinka monta reikää aiot pelata.

Tuleeko kaikkien kierrosten rekisteröinti pakolliseksi vuodesta 2020 lähtien?

Kierroksen rekisteröiminen tasoituskierrokseksi ei koskaan tule pakolliseksi. Tämä siksi, että tasoituskierroksella tulee noudattaa Golfin Sääntöjä.

Kierrokset, jotka pelaat yksin tai ilman merkitsijää, harjoituskierrokset, joissa et pelaa Golfin Sääntöjä noudattaen sekä kierrokset, joilla pelaat pelimuotoja, jotka eivät ole hyväksyttyjä pelimuotoja tasoitustarkoituksiin, eivät ole tasoituskelpoisia kierroksia.

Kehotamme kuitenkin pelaamaan Golf Sääntöjen mukaisesti ja rekisteröimään mahdollisimman monta, hyvää tai huonoa tasoituskierrosta. Tämä antaa sinulle mahdollisimman todenmukaisen tasoituksen.

Yleisiä kysymyksiä uudesta tasoitusjärjestelmästä

Mitkä ovat uuden tasoitusjärjestelmän hyödyt?

Maailmanlaajuisuus

Golfia pelataan lukuisissa maissa, monilla eri muodoilla ja tyyleillä hyvin eri tyyppisillä kentillä. Uusi maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä mahdollistaa kaikkien golfareiden pelaamisen oikeudenmukaisin perustein. Lisäksi se mahdollistaa itsensä kanssa kilpailemisen vanhoihin tuloksiin verraten tai vertaillen niitä miljoonien muiden saman tasoituksen omaavien golfareiden tuloksiin ympäri maailmaa, riippumatta siitä missä itse kierroksesi pelaat.

Todenmukaisempaa ja oikeudenmukaisempaa

Keskiarvoon perustuva laskentajärjestelmä on oikeudenmukaisempi ja todenmukaisempi kuvaus pelitaidoistasi. Nykyinen järjestelmä perustuu suurelta osin parhaisiin huippusuorituksiin. Voimme pelata huonosti kokonaisen kauden, ja sitten pelata 44 pistebogeypistettä ja pudottaa sillä tasoitusta reilusti. Uudella tasoitusjärjestelmällä saamme oikeudenmukaisemman tasoituksen, joka kuvastaa paremmin todellista senhetkistä pelitaitoa, ja se mahdollistuu uuteen tasoituksen laskentatapaan, jossa tasoitus lasketaan kahdeksan parhaan kierroksen keskiarvona viimeisimmästä 20 tasoituskierroksesta.

Lyhyemmät kierrokset

Golfin tulee kyetä olemaan tavoitettavissa kaiken tyyppisille pelaajille. Tasoitusryhmien poistuessa kaikki saavat pelata tasoituskierroksen harjoituskierroksena ja 9 reikää riittää tasoituskierrokseen. Tämä helpottaa eritoten niitä, jolla ei ole aikaa tai mahdollisuutta pelata kaikkia 18:sta reikää.

Miten uusi tasoitusjärjestelmä liittyy pelin nopeuttamisen tavoitteeseen?

Tasoitusjärjestelmä on luotu rohkaisemaan enemmän golfareita mittaamaan tasoaan ja rekisteröimään suorituksiaan saadakseen todenmukaisemman tasoituksen, mutta myös tekemään golfista nautittavamman kaikille.

Siksi on tärkeää, että seurat opettavat uusia golfareita, joilla on korkeat tasoitukset, nostamaan pallon pelistä maksimilyöntimäärän täytyttyä ja näin pitämään hyvää pelinopeutta yllä.

Toinen etu on siinä, että uusi tasoitusjärjestelmä sallii kaikkien vähintään 9-reikäisten kierrosten rekisteröimisen tasoituskierroksiksi. Useammat voivat harjoittaa golfia samoilla edellytyksillä, myös sellaiset, joilla on käytettävissä vähemmän aikaa lajiin.

Tuleeko Slope olemaan edelleen voimassa?

Kyllä. USGA Course Rating -järjestelmä (eli Slope-järjestelmä) tulee olemaan koko WHS-järjestelmän kulmakiviä koko maailmassa. Meillä Suomessa järjestelmä on ollut käytössä jo 90-luvun puolivälistä, joten emme tule huomaamaan muutosta. Samankaltaiset Slope-taulukot tulevat olemaan WHS-järjestelmässä kuin mitä oli EGA-järjestelmän aikana. Ainoa ero tulee olemaan se, että Slope-tasoitus muodostuu jatkossa aina tasoitukseen 54.0 asti.

Monilla muilla mailla on ollut mittava työ arvioida kaikki golfkentät ensimmäistä kertaa USGA Course Rating -järjestelmän perusteella.

Kun Slope-tasoituksen maksimitasoituksesta tulee 54, tuleeko olemaan kenttiä, joilla on käytössä tasoitusraja 36?

Golfseura päättää entiseen tapaan erityisvaatimuksistaan kentillään, kuten tasoitusrajoista tai muista kriteereistä.

Monilla golfseuroilla on nykyisinkään käytössä lähtöajan ja pelaamisen mahdollistamiseksi tasoituksen ylärajaa. Arvio on, että tasoitusrajaa käyttävien seurojen määrä vähenee entisestään jatkossa. Kuitenkin osa seuroista asettaa edelleen ryhmäkohtaisen maksimitasoituksen.

Yleiset suositukset ovat, että golfseurat avaavat kenttäänsä ja luovat hyvän ja vastaanottavaisen ilmapiirin kaiken tyyppisille golfareille tasoituksesta riippumatta.

Ovatko golfin pelaajat ja kenttien edustajat päässeet vaikuttamaan tasoitusjärjestelmään?

Kyllä. Työryhmä on ottanut näkökulmia golfareilta ja kenttien edustajilta ympäri maailman nettitutkimuksen muodossa. Tutkimukseen tuli yli 52 tuhatta vastausta. Uudistuksen mielsi positiiviseksi 76 % vastaajista, kun taas neutraaleja vastauksia oli 22 % ja negatiivisia 2 %.

Lisäksi perustettiin syvähaastatteluryhmiä viidelle markkina-alueelle, Eurooppaan, USA:han ja Etelä-Amerikaana, joiden kautta saatiin arvokasta palautetta.

Kysymyksiä liittyen ulkomailla pelaamiseen

Voinko rekisteröidä ulkomailla pelaamiani kierroksia tasoituskierroksiksi?

Kyllä. Suosittelemme rekisteröimään mahdollisimman monta kierrosta, riippumatta siitä missä maassa ne pelataan.

Sinun tulee ainoastaan selvittää kentän ja pelaamasi tiin Course Rating- ja Slope Rating -arvot tasoituksenkierroksen rekisteröintiä varten. Löydät usein nämä arvot seuran kotisivuilta, Slope-taulukosta tai tuloskortista.

eBirdie-/GameBook-sovelluksella saat myös syötettyä kierroksen tasoitusrekisteriisi ja kyseisestä sovelluksesta löytyvät myös tarvittavat arvot suurimmasta osasta maailman kenttiä.

Olen jäsen suomalaisessa ja ulkomaalaisessa seurassa. Mikä seura ylläpitää tasoitustani? 

Sinä päätät mikä seuroista on kotiseurasi. Kotiseurasi käsittelee tasoitustasi. Tiedotat muita jäsenseurojasi valinnastasi. Sen jälkeen rekisteröit kaikki pelaamasi kierrokset, maasta riippumatta, kotiseuraksi valitun maan järjestelmässä. Jos sinun vaaditaan tai tahdot vaihtaa kotiseuraasi kesken vuoden, esim. suomalaisen (kesällä) ja espanjalaisen (talvella) seuran välillä, suositellaan, että syötät tulokset molempien maiden tasoitusjärjestelmään, jolloin tasoituksesi on ajan tasalla aina kun vaihdat seuraa.

Olen jäsen suomalaisessa ja ulkomaalaisessa seurassa. Tuleeko järjestelmät olemaan linkitetty toisiinsa?

Ei. Jos tasoituksesi muuttuu, sinun tulee ottaa yhteyttä seuraan, joka ei ole kotiseurasi (katso yllä oleva kysymys), jotta he voivat manuaalisesti muuttaa tasoituksesi maan tasoitusjärjestelmään. Tämä tulee ajankohtaiseksi erityisesti osallistuessasi kilpailuun kyseisessä maassa. Käytät kuitenkin aina kotiseurassasi laskettua tasoitusta, jonka ei pitäisi muuttua suuresti, jos lainkaan, eri maiden laskentatapojen kesken.

Olen jäsen suomalaisessa ja ulkomaalaisessa seurassa. Molemmissa maissa vaaditaan, että niissä oleva seura on kotiseura ja tämän takia minulla on kaksi eri tasoitusta. Mitä tasoitusta minun tulee käyttää?

Voi olla, että sinulla on kaksi tasoitusta eri puolella maailmaa ja tällöin sinulla voi olla myös kaksi tasoitusta, jotka eroavat toisistaan. Pelatessasi maassa, jossa sinulla on tasoitus, sinun tulee käyttää tämän maan tasoitusta. Jos pelaat maassa, jossa sinulla ei ole tasoitusta, sinun tulee käyttää pienintä sinulla olevaa tasoitusta.