SUOMEN
GOLFLIITTO

Suomessa siirrytään maailmanlaajuiseen tasoitusjärjestelmään (WHS) 19.2.2020. Siihen asti EGA:n nykyinen järjestelmä on käytössä.

Tarkentava ohjeistus tasoituskierroksille:

Euroopan Golfliiton (EGA) tasoitusjärjestelmässä sanotaan seuraavaa tasoituskierroksista:

3.8.5 Pelaajan tulee rekisteröityä kirjallisesti tasoituskierrokselle ennen pelaamaan lähtemistä. Ilmoituksessa tulee ilmetä mitä kenttää hän tulee pelaamaan sekä miltä tiiltä sekä muut Golfliiton vaatimat tiedot.

3.8.6 Pelaajan tulee täyttää samat, kohdassa 3.8.5, vaaditut tiedot tuloskorttiin, jonka hänen täytyy palauttaa allekirjoitettuna seuran tasoitustoimikunnalle.

3.8.7 Jos pelaaja ei palauta tasoituskierrokseltaan korttia, merkitään hänelle tasoitusrekisteriin merkintä NR (No Return, ei palautettu).

On huomioitava, että tämä vääristää pelaajalle vuosittain tehtävää tasoitustarkastusta varsinkin, jos palauttamattomia kortteja on suuri määrä. Seuran tasoitustoimikunnalla on oikeus puuttua pelaajan tasoitukseen, jos on nähtävillä, että palauttamattomia tuloskortteja (NR) käytetään tarkoituksellisesti tasoituksen manipulointiin.

Golfliitto suosittelee myös, että tasoituskierroksesta ilmoitetaan myös merkitsijälle ennen kierrokselle lähtemistä, jotta hän voi seurata, että pelaaja noudattaa kierroksen aikana sääntöjä, ja että kierros on näin tasoituskelpoinen.

Golfliitto on keskustellut muiden maiden kanssa käytännöistä, joissa pelaaja ei ole kerennyt tai pystynyt ilmoittamaan kirjallisesti pelaavansa harjoituskierrosta. Monessa maassa tällaisessa tapauksessa riittää, että pelaaja on ilmoittanut merkitsijälleen ennen kierrokselle lähtöä pelaavansa tasoituskierroksen.

Tasoituskierroksen aikana merkitsijän rooli on tärkein ja tämän takia tässä luotetaan pelaajien ja merkitsijöiden rehellisyyteen, että he palauttavat kaikki tasoituskierrostulokset, myös vieraskentillä pelatut, sekä että merkitsijät eivät allekirjoita kortteja, jos heitä ei ole ennen kierrosta informoitu asiasta.

Johdanto EGA:n tasoitusjärjestelmään

Tämä ”Johdanto EGA:n tasoitusjärjestelmään 2016–2019” tarjoaa ohjeellista ja perusteellista tietoa tietyistä tärkeistä EGA:n tasoitusjärjestelmän kohdista. Tämä tieto on lyhennelmä ja sitä ei pidä pitää tässä julkaisussa olevan alkuperäisen tasoitusmääräysten ”EGA Handicap System 2016–2019” korvikkeena. Lisätietoja mistä tahansa EGA:n tasoitusjärjestelmän kohdasta, katso kyseistä kohtaa tästä julkaisusta. Kursivoidut määritelmät ovat määritelmiä, jotka on määritelty EGA:n tasoitusjärjestelmän 2016–2019 sisällä. Huomioikaa, että määrätyt kohdat EGA:n tasoitusjärjestelmässä ovat voimassa kansallisen liiton niin halutessa.

Yleistä

EGA-tasoitusjärjestelmän tarkoituksena on saavuttaa yhtenäinen ja oikeudenmukainen tasoitusjärjestelmä koko Euroopassa ja mahdollistaa eritasoisille pelaajilla pelaaminen ja kilpaileminen mahdollisimman reilusti ja tasapuolisesti.

Saadakseen virallisen EGA-tasoituksen tulee pelaajan ottaa yhteyttä kansallisen liiton alaiseen seuraan. Pelaajan tulee pelata vähintään kolme tasoituskelpoista kierrosta (katso myöhemmin olevaa tekstiä ja Part 1, Definitions) ja palauttaa pelaajan ja merkitsijän allekirjoittamat kortit kyseisiltä kierroksilta. Sinulle myönnetään tasoitus, joka vastaa parasta palauttamaasi tulosta.

Pelaa niin hyvin kuin pystyt jokaisella kierroksella ja palauta niin monta tasoituskierrostulosta kuin mahdollista kauden aikana – tämä ohje on kaikkien tasoitusjärjestelmien perusta.

Pidä huolta, että kortissasi on oikein kirjattu tasoitus – sen pitäisi kertoa sinun sen hetkisen pelitaitosi. Jos tasoituksesi on liian korkea tai matala, ota yhteyttä seurasi tasoitustoimikuntaan. Tarkkatasoitukset on jaettu viiteen eri tasoitusryhmään. katso taulukkoa myöhemmin tekstistä.

Tarkasta aina tarkkatasoitustasi vastaava pelitasoitus pelaamallasi kentällä slope-taulukosta.

Yleensä pystyt valitsemaan itse miltä tiiauspaikoilta haluat pelata. Kilpailuissa saattaa olla määräykset, miltä tiiltä tulee pelaajan pelata. Pidä huolta, että pelitasoituksesi on oikein merkattu tuloskorttiisi, ennen kuin palautat sen tasoituskierroksen jälkeen.

Tasoituslyöntien määrä

Tasoituslyöntien määrä on lyöntien määrä, jota saat tasoituskilpailussa. Määrä voi vaihdella eri kilpailumuotojen osalta ja niiden tarkoitus on tuottaa kaikille pelaajille mahdollisimman tasapuoliset peliolosuhteet kuin mahdollista. EGA suosittelemat saatavat tasoituslyöntien määrät (kaksinpeli, nelipallo ja nelinpeli) lyönti- ja reikäpeliin ovat seuraavat:

Lyöntipeli – kaksinpeli) Pelaaja saa 100 % pelitasoituksestaan
Lyöntipeli – nelipallo Jokainen joukkuetoveri saa 90 % pelitasoituksestaan
Lyöntipeli – nelinpeli Joukkue saa 50 % joukkuetoivereiden pelitasoitusten summasta (pyöristys ylöspäin)
Reikäpeli – kaksinpeli Pelaaja, jolla on suurempi tasoitus, saa täyden pelitasoituseron verran tasoitusta
Reikäpeli – nelipallo Pelaaja, jolla on pienin tasoitus, pelaa tasoituksella nolla ja antaa muille pelaajille tasoitusta 90 % säännöllä verrattuna pelitasoituseroihin
Reikäpeli – nelinpeli Joukkue, jolla on korkeampi pelitasoitusten summa, saa 50 % joukkueiden pelitasoitussummien erosta (pyöristys ylöspäin)

Tasoituskierros

Jotta kierros olisi tasoituskelpoinen, tulee kierroksen täyttää tasoitusmääräykset. Voit pelata kierroksen ja palauttaa tasoitustasi varten joko tasoituskelpoisen kilpailun yhteydessä tai harjoituskierroksen jälkeen, katso seuraavaa:

 • Kierros tulee pelata kentällä, joka on määritelty USGA Course Rating Systeemin mukaan ja sen Course Rating tulee olla voimassa.
 • Kierros tulee pelata golfin sääntöjen ja paikallissääntöjä noudattaen
 • Kierros tulee pelata noudattaen lyöntipelisääntöjä (tulokset lasketaan pistebogey-pisteinä) ja täysin tasoituksin (erityiset säännöt voivat olla voimassa 9-reikäiselle kierrokselle)
 • Tuloksen tulee olla kirjattuna merkitsijän toimesta.

Lisätietoa koskien tasoituskierroksia:

Kierrokset, jotka pelataan siirtosäännön ollessa voimassa, kelpaavat tasoituskierroksiksi.

Kierrokset nelipallokilpailuissa, joissa pelaaja pelaa yhden tai useamman joukkuetoverin kanssa, eivät kelpaa tasoituskierroksiksi.

Harjoituskierrokset ja 9-reiän tulokset

Pelaajat tasoitusryhmässä 2-5 voivat palauttaa harjoituskierroksien tuloksia esim. tuloksen joka on tehty tasoituskelpoisen kilpailun ulkopuolella, kuitenkin seuraavien ehtojen mukaan:

 • Sinun täytyy ilmoittaa nimesi harjoituskierroslistaan (usein sähköinen lista kentäntietojärjestelmässä) ennen kierroksen alkua ja tämän ilmoituksen tulee sisältää tiedot tasoituksen käsittelyä varten (mukaan lukien tiedon, onko kierros 9- vai 18-reikäinen)
 • Tuloskortissa tulee olla pelaajan ja merkitsijän allekirjoitus. Pelitasoituksesi tulee olla merkittynä korttiin ennen sen palauttamista.
 • Tasoitusolosuhteiden tulee olla voimassa.
 • Tasoitusryhmän 1 pelaajille hyväksytään ainoastaan kilpailuissa tehdyt tulokset, esim. harjoituskierrokset eivät ole hyväksyttäviä.

9-reiän tulokset

Jos kuulut tasoitusryhmään 2, 3, 4 tai 5 (tasoitus 4,5 ja suuremmat) olet oikeutettu palauttamaan myös 9-reikäisiä tuloksia tasoituskierroksiksi. Kuitenkin muista että:

 • Sinun tulee ilmoittaa ennen kierrosta, jos aiot pelata vain 9-reikää*
 • Voi ilmoittaa ja palauttaa vain yhden (1) 9-reikäisen tasoituskierroksen yhden päivän aikana.

Tasoitusmuutokset

Tasoitusjärjestelmä muuntaa tarkkatasoitustasi palauttamiesi tulosten mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan heti kierroksen jälkeen riippumatta siitä, onko tulosta syötetty tietokonejärjestelmään (esim. muualla kuin kotiseurassa tehdyt tulokset). Sinun velvollisuutenasi on tietää aina oikea tarkkatasoituksesi (Katso myös ”Jaetut vastuut” myöhemmin tässä tekstissä).

Jos tasoituksesi ei nouse tai laske, sanotaan että olet pelannut tuloksesi puskurivyöhykkeelle, ja tässä tapauksessa tasoitustasi ei muuteta. Tämä puskurivyöhyke on alue juuri tasoiksesi ympärillä, jossa muutosta tasoitukseesi ei tehdä.

Palauta aina tasoituskierroksesi tulos riippumatta siitä, onko kierros ollut tasoitukseesi nähden nostava, laskeva tai olet pelannut sen puskurivyöhykkeelle. Sinun tulee ilmoittaa tasoituskierroksesi välittömästi kierroksesi jälkeen seurasi tasoitustoimikunnalle palauttamalla tuloskorttisi sille tai muulla seurasi tasoitustoimikunnan ilmoittamalla tavalla. Alla olevasta taulukosta löydät eri tasoitusryhmille voimassa olevat puskurivyöhykkeet (BZ, Buffer Zone). Jos tuloksesi on puskurivyöhykettä pienempi, nousee tarkkatasoituksesi ja jos tuloksesi on yleensä 37 pistebogeypistettä tai enemmän, laskee tarkkatasoituksesi.

HCP-ryhmä HCP BZ 18r BZ 9r HCP nousee HCP alenee
1 plus–4,4 35–36 0,1 0,1
2 4,5–11,4 34–36 35–36 0,1 0,2
3 11,5–18,4 33–36 35–36 0,1 0,3
4 18,5–26,4 32–36 34–36 0,1 0,4
5 26,5–36,0 31–36 33–36 0,1 0,5
6 37–54 1,0

Jos pelaaja suljetaan kilpailusta

Seuraavat tulokset hyväksytään silti tasoituskierroksiksi:

Kaikki rangaistuslyönnit tulee ottaa huomioon tasoitustulokseen sekä oikea tasoitus ja oikeat reikäkohtaiset tulokset.

 1. Sääntö 3-4: Pelaaja kieltäytyy noudattamasta lyöntipelin sääntöjä (ml. pistebogey- ja Par-kilpailut) ja tämä vaikuttaa toisen pelaajan oikeuksiin.
 2. Sääntö 6-2b: Tuloskortissa oleva pelaajan tasoitus on liian korkea ja vaikuttaa pelaajan saamaan tasoitukseen. Tasoitustulos tulee laskea oikealla tasoituksella.
 3. Sääntö 6-3: Pelaaja lähtee kierrokselle väärällä ajalla kuin mitä toimikunta on hänelle määrännyt ja silti palauttaa tuloskortin.
 4. Sääntö 6-6b: Pelaaja tai merkitsijä ei ole allekirjoittanut tuloskorttia ellei merkitsijä ole jättänyt tuloskorttia allekirjoittamatta jonkin perustellun syyn takia.
 5. Sääntö 6-6d: Jollain reiällä on oikeaa tulosta pienempi tulos.
 6. Sääntö 6-7: Pelaaja viivyttää peliä tarpeettomasti, toistuva rike.
 7. Sääntö 6-8: Pelaaja keskeyttää kierroksen.
 8. Sääntö 14-3b: Pelaaja käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta vaikka se ei ole sallittua.

Seuraavia tuloksia ei hyväksytä tasoituskierroksiksi:

 1. Sääntö 1-2: Vakava sääntörike pallon liikkeeseen vaikuttamisessa tai fyysisten olosuhteiden muuttamisessa.
 2. Sääntö 1-3: Kilpailijat sopivat sääntöjen noudattamattomuudesta tai jättävät rangaistuksia huomioimatta.
 3. Sääntö 4-1, 4-2, 4-3 ja 4-4: Sääntöjen vastaisen maila/mailojen käyttö tai muu sääntöjen vastainen käyttö.
 4. Sääntö 5-1 ja 5-2: Sääntöjen vastaisen pallon käyttäminen tai muulla tavalla käytetty siten, että rikkoo sääntöjä.
 5. Sääntö 6-4 Useamman kuin yhden caddien käyttö kerrallaan (joka johtaa kilpailusta sulkemiseen).
 6. Sääntö 7-1b: Harjoittelu kilpailukentällä kilpailupäivänä ennen kierrosta.
 7. Sääntö 11-1 tai 14-3: Sääntöjen vastaisen tiin, keinotekoisen välineen tai epätavallisen varusteen käyttö (paitsi etäisyyttä mittaava laite).
 8. Sääntö 22-1: Pallon, joka voi auttaa toisen pelaajan peliä,  jättäminen paikalleen.

CBA – Tasoitusvyöhykesäätö

Joskus golfkierros pelataan olosuhteissa, jotka eivät ole ”normaalit” suhteessa siihen mitä ne ovat olleet kenttää slope-määritettäessä, esim. huono ilma tai vaikea kenttäasettelu, mutta kuitenkin EGA:n tasoitusmääräysten mukainen. Kyseinen kierros on kuitenkin tasoituskelpoinen, jos muutoin tasoitusmääräykset täyttyvät. Kuitenkin, kun olosuhteet ovat tarpeeksi ”epänormaalit”, on epäreilua jos tällaiset tulokset vaikuttaisivat pelaajan tasoitukseen ja tällöin jonkinlainen säätö tarvitaan tasoittamaan tätä eroa. EGA:n tasoitusjärjestelmässä tätä kutsutaan Tasoitussäädöksi (CBA, Computed Buffer Adjustment).

CBA-laskennassa kilpailun pelaajien tuloksia suhteutettuna tasoitusvyöhykkeeseen verrataan laskettuun pelaajien oletettuihin tuloksiin, jos pelattaisiin ”normaaleissa” olosuhteissa. Jos tulokset poikkeavat tiettyjen rajojen ulkopuolelle, tehdään puskurivyöhykkeelle kullekin pelaajalle säätöä. Säätö voi olla (i) ylöspäin (jos pelaajat pelaavat oletettua paljon paremmin) tai (ii) alaspäin (jos pelaajat pelaavat oletettua paljon huonommin) niissä rajoissa, joita normaali puskurivyöhyke sallii. Lisäksi voi olla, että olosuhteet ovat niin huonot, että tulokset vaikuttavat tasoituksiin vain laskevasti. CBA tulee ottaa huomioon ennen kuin tasoitusmuutoksia lasketaan.

CBA lasketaan vain 18-reiän tasoituskelpoisiin kilpailuihin eikä esim. 9-reiän tasoituskelpoisiin kilpailuihin tai harjoituskierroksille. CBA-laskennan tarkoituksena on lisätä yksi elementti EGA:n tasoitusjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen. Pelaajan ei tarvitse huolehtia CBA-laskennasta, vaan se suoritetaan automaattisesti tasoitusta ylläpitävän tahon toimesta.

Jaetut vastuut – Pelaaja ja seuran tasoitustoimikunta

Jotta taataan oikea ja toimiva EGA:n tasoitusjärjestelmän toimivuus, on tärkeää että jokainen taho, joka on mukana tasoituksen ylläpidossa tietää vastuunsa oikeudenmukaisesta tasoituksen ylläpidosta. jokainen pelaaja on lopullisesti itse vastuussa omasta tasoituksestaan ja jokaisesta muutoksesta joita tasoitukseen tulee tehdä tasoituskierroksen jälkeen. Lisäksi muista seuraavat:

Sinun täytyy palauttaa vähintään neljä (4) tasoituskierrostulosta joka vuosi, jotta tasoituksesi pysyisi aktiivisena EGA-tasoituksena. Kuitenkin muista, mitä enemmän sen parempi – ota tavaksi palauttaa aina kierrokseltasi tasoitustulos.

On hyvä idea kertoa erityisen hyvät kierrostulokset seurasi tasoitustoimikunnalle, vaikka ne eivät olisikaan tasoituskelpoisia.

Seuran tasoitustoimikunta on vastuussa tasoitusjärjestelmän oikeanlaisesta täytäntöön panosta. Käänny seuran tasoitustoimikunnan puoleen, jos luulet, että sinulla on väärä tasoitus (esim. tasoituksesi on liian korkea tai matala). Seuran tasoitustoimikunnalla on oikeus muuntaa kaikkien pelaajiensa tarkkatasoitusta erityisesti vuosittaisen tasoitustarkastuksen yhteydessä ja sen tulisi toimia myös erityisissä tapauksissa myös vuosittaisten tasoitustarkastusten välissä.

Vuosittainen tasoitustarkastus – Aktiiviset ja ei-aktiiviset tasoitukset

Joka vuosi kauden päätyttyä, tulee tasoitustoimikunnan tarkastaa kaikkien pelaajien tarkkatasoitukset. Jotta tasoituksesi tarkastetaan, tulee sinun palauttaa vähintään neljä (4) tasoituskierrostulosta. Sinulla sanotaan olevan tällöin aktiivinen tasoitus ja sinulla on tällöin oikeus ilmoittautua kilpailuihin, joissa vaaditaan EGA-tasoitusta. Vähintään kahdeksaa (8) tasoitustulosta (jos tarpeen, myös edellisen vuoden) käyttäen voidaan pelaajan suorituksia analysoida ja täten tasoitustasi voidaan säätää ylös- tai alaspäin tai jättää sellaiseksi.

Jos palautat kolme (3) tai vähemmän tasoituskierrostuloksia, sinulla sanotaan olevan ei-aktiivinen tasoitus, koska kyseinen tasoitus perustuu liian pieneen määrään tietoa, jotta tasoitustarkastus voitaisiin tehdä. Tässä tapauksessa et voi ilmoittautua kilpailuihin, joissa vaaditaan EGA tarkkatasoitusta, mutta voit silti pelata sosiaalista golfia.

Viimeisinä huomioina, muista golf on paljon nautittavampaa, jos jokainen huolehtii tasoituksestaan, ja että tasoituksesi vastaa omaa pelitaitoasi – tasoitus ei ole statussymboli.

Lisää taustatietoa ja vastauksia kysymyksiin EGA:n tasoitusjärjestelmästä löytyy osoitteesta www.ega-golf.ch. Englanninkielinen tasoitusjärjestelmämanuaali on luettavissa täältä.