SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Kaikkia Suomen golfkenttiä koskevat paikallissäännöt poistettiin

PelaajalleSeuroille15. Huhtikuuta 2016

Poistetut ”yleiset” paikallissäännöt voidaan jatkossa haluttaessa sisällyttää kunkin kentän omiin paikallissääntöihin.

Suomen Golfliiton sääntö- ja tasoitustoimikunta on tehnyt päätöksen poistaa käytöstä kaikkia Suomen golfkenttiä koskeneet paikallissäännöt. Neljä automaattisesti voimassa ollutta paikallissääntöä ovat: irtokivet hiek­kaesteissä, mittamerkit kentällä, sähköjohtoihin osuneet lyönnit sekä kiinteät haitat viheriön läheisyydessä.

Kyseiset paikallissäännöt eivät ole enää automaattisesti voimassa Suomessa 30.4.2016 alkaen, ellei kenttä sisällytä niitä omiin paikallissääntöihin. Kaikkien Suomen golfkenttien on siis syytä tarkistaa omat paikallissääntönsä ja ottaa poistet­tuja paikallissääntöjä tarpeen mukaan käyttöön omalla kentällään. Paikallissääntöjen mallit löytyvät uuden sääntö­kirjan lopussa olevasta liitteestä.

Poistamisen syynä olivat sääntöjen tarpeettomuus sekä se, että kaikille ”yleisistä” paikallissäännöistä on tiedotettu heikosti. Pelaajien on ollut vaikea tietää kyseisistä säännöistä, koska niitä ei useinkaan ole kirjattu paikallissääntöihin eikä niistä ole muuallakaan mainintaa. Erityisesti lajin pariin tulevien uusien harrastajien on ollut vaikea omaksua kyseisiä paikallissääntöjä.

Lue asiaa tarkemmin valaiseva Golfliiton seuratiedote

Lisätietoja:
Mika Wikström, 0400 739 877
Arto Teittinen, 050 521 3654
(sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@golf.fi)