Sami Övermark – Golfyhteisöjen tukitiimi 22.11.2018