Rapportering av avvikelser mellan klubbsystemet och eBirdie-tjänsteen