Meddelande till golfföreningarnas kanslier_VTP_21062016